Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2019 m. spalio 10 d. - Briuselis

8.1. Sprendimas dėl procedūros skubos tvarka taikymo: Reglamento (ES) 2019/501 ir Reglamento (ES) 2019/502 taikymo laikotarpiai ***I (balsavimas) (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)

Prašymas pradėti procedūrą skubos tvarka (2019 10 09 protokolo 13 punktas): pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) 2019/501 ir Reglamento (ES) 2019/502 nuostatos dėl jų taikymo laikotarpių (COM(2019)0396 - C9-0108/2019 – 2019/0179(COD)) - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėja: Karima Delli

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1.)

PRAŠYMAS PRADĖTI PROCEDŪRĄ SKUBOS TVARKA

Parlamentas patvirtino prašymą dėl skubos procedūros.

Atnaujinta: 2020 m. sausio 21 d.Teisinė informacija - Privatumo politika