Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 10 oktober 2019 - Brussel

8.1. Verzoek om toepassing van de urgentieprocedure: Toepassingsperioden van Verordening (EU) 2019/501 en Verordening (EU) 2019/502 ***I (stemming) (artikel 163 van het Reglement)

Verzoek om toepassing van de urgentieprocedure (punt 13 van de notulen van 9.10.2019): Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2019/501 en Verordening (EU) 2019/502 wat de toepassingsperioden betreft (COM(2019)0396 - C9-0108/2019 - 2019/0179(COD)) - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Karima Delli

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

VERZOEK OM TOEPASSING VAN DE URGENTIEPROCEDURE

Het verzoek om urgentverklaring wordt ingewilligd.

Laatst bijgewerkt op: 21 januari 2020Juridische mededeling - Privacybeleid