Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 10 października 2019 r. - Bruksela

8.1. Wniosek o zastosowanie trybu pilnego: Okresy stosowania rozporządzenia (UE) 2019/501 i rozporządzenia (UE) 2019/502 ***I (głosowanie) (art. 163 Regulaminu)

Wniosek o zastosowanie trybu pilnego (pkt 13 protokołu z dnia 9.10.2019): Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/501 i rozporządzenie (UE) 2019/502 w odniesieniu do okresów ich stosowania (COM(2019)0396 - C9-0108/2019 – 2019/0179(COD)) - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Karima Delli

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WNIOSEK O ZASTOSOWANIU TRYBU PILNEGO

Podjęto decyzję o trybie pilnym.

Ostatnia aktualizacja: 21 stycznia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności