Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 10 octombrie 2019 - Bruxelles

8.1. Cerere de aplicare a procedurii de urgență: Perioadele de aplicare ale Regulamentului (UE) 2019/501 și Regulamentului (UE) 2019/502 ***I (vot) (articolul 163 din Regulamentul de procedură)

Cerere de aplicare a procedurii de urgență (punctul 13 al PV din 9.10.2019): Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2019/501 și a Regulamentului (UE) 2019/502 în ceea ce privește perioadele lor de aplicare (COM(2019)0396 - C9-0108/2019 – 2019/0179(COD)) - Comisia pentru transport și turism. Raportoare: Karima Delli

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

CERERE DE APLICARE A PROCEDURII DE URGENȚĂ

A fost decisă adoptarea procedurii de urgență.

Ultima actualizare: 21 ianuarie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate