Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 10. októbra 2019 - Brusel

8.1. Žiadosť o uplatnenie naliehavého postupu: Obdobia uplatňovania nariadenia (EÚ) 2019/501 a nariadenia (EÚ) 2019/502 ***I (hlasovanie) (článok 163 rokovacieho poriadku)

Žiadosť o uplatnenie naliehavého postupu (bod 13 zápisnice zo dňa 9.10.2019): Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2019/501 a nariadenie (EÚ) 2019/502, pokiaľ ide o ich obdobia uplatňovania (COM(2019)0396 - C9-0108/2019 – 2019/0179(COD)) - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Karima Delli

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

ŽIADOSŤ O UPLATNENIE NALIEHAVÉHO POSTUPU

Parlament schválil žiadosť o naliehavý postup.

Posledná úprava: 17. marca 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia