Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 10 oktober 2019 - Bryssel

8.1. Begäran om tillämpning av brådskande förfarande: Tillämpningsperioder för förordning (EU) 2019/501 och förordning (EU) 2019/502 ***I (omröstning) (artikel 163 i arbetsordningen)

Begäran om tillämpning av brådskande förfarande (punkt 13 i protokollet av den 9.10.2019): Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2019/501 och förordning (EU) 2019/502 vad gäller deras tillämpningsperioder (COM(2019)0396 - C9-0108/2019 – 2019/0179(COD)) - utskottet för transport och turism. Föredragande: Karima Delli

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

BEGÄRAN OM TILLÄMPNING AV BRÅDSKANDE FÖRFARANDE

Det beslutades att brådskande förfarande skulle tillämpas.

Senaste uppdatering: 21 januari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy