Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2037(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0012/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0012/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 10/10/2019 - 8.3
CRE 10/10/2019 - 8.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0024

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019 - Βρυξέλλες

8.3. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2019: Μείωση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες προβλέψεις δαπανών και την επικαιροποίηση των εσόδων (ίδιοι πόροι) (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2019 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019: Μείωση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες προβλέψεις δαπανών και την επικαιροποίηση των εσόδων (ίδιοι πόροι) [11733/2019 - C9-0114/2019- 2019/2037(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: John Howarth (A9-0012/2019)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία για την έγκριση των τροπολογιών)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2019)0024)

Παρεμβάσεις

Η Tytti Tuppurainen (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) επισημαίνει τις διαφορές μεταξύ της θέσης του Κοινοβουλίου και της θέσης του Συμβουλίου και συμφωνεί όσον αφορά τη σύγκληση της επιτροπής συνδιαλλαγής σύμφωνα με το άρθρο 314 παράγραφος 4 στοιχείο γ) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (η Πρόεδρος επιβεβαιώνει τη σύγκληση της επιτροπής συνδιαλλαγής).

Τελευταία ενημέρωση: 21 Ιανουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου