Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2826(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0104/2019

Внесени текстове :

B9-0104/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 10/10/2019 - 8.6

Приети текстове :

P9_TA(2019)0027

Протокол
XML 2k
Четвъртък, 10 октомври 2019 г. - Брюксел

8.6. Активни вещества, включително хлоротолурон (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено от комисия ENVI съгласно член 112, параграфи 2 и 3 от Правилника за дейността, относно проекта на регламент за изпълнение на Комисията за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаването на сроковете на одобрение на активните вещества амидосулфурон, бета-цифлутрин, бифенокс, хлоротолурон, клофентезин, кломазон, циперметрин, даминозид, делтаметрин, дикамба, дифеноконазол, дифлубензурон, дифлуфеникан, феноксапроп-Р, фенпропидин, флудиоксонил, флуфенацет, фостиазат, индоксакарб, ленацил, MCPA, MCPB, никосулфурон, пиклорам, просулфокарб, пирипроксифен, тиофанат-метил, трифлусулфурон и тритосулфурон (D062951/02 ; 2019/2826(RSP)) (B9-0104/2019) - Член на ЕП, компетентен за разглеждането на акта: Anja Hazekamp

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2019)0027)

Последно осъвременяване: 21 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност