Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2826(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B9-0104/2019

Ingivna texter :

B9-0104/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 10/10/2019 - 8.6

Antagna texter :

P9_TA(2019)0027

Protokoll
XML 2k
Torsdagen den 10 oktober 2019 - Bryssel

8.6. Invändning enligt artikel 112: verksamma ämnen, däribland klorotoluron (omröstning)

Resolutionsförslag framlagt av ENVI-utskottet, i enlighet med artikel 112.2 och 112.3 i arbetsordningen, om utkastet till kommissionens genomförandeförordning om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller förlängning av godkännandeperioderna för de verksamma ämnena amidosulfuron, betacyflutrin, bifenox, klorotoluron, klofentezin, klomazon, cypermetrin, daminozid, deltametrin, dikamba, difenokonazol, diflubenzuron, diflufenikan, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fostiazat, indoxakarb, lenacil, MCPA, MCPB, nikosulfuron, pikloram, prosulfokarb, pyriproxifen, tiofanatmetyl, triflusulfuron och tritosulfuron (D062951/02 ; 2019/2826(RSP)) (B9-0104/2019) - Ansvarig ledamot: Anja Hazekamp

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2019)0027)

Senaste uppdatering: 21 januari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy