Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2019/2829(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B9-0106/2019

Ingediende teksten :

B9-0106/2019

Debatten :

Stemmingen :

PV 10/10/2019 - 8.9

Aangenomen teksten :

P9_TA(2019)0030

Notulen
Donderdag 10 oktober 2019 - Brussel

8.9. Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: genetisch gemodificeerde mais MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 en genetisch gemodificeerde mais die twee, drie of vier van de transformatiestappen MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 en DAS-40278-9 combineert (stemming)

Ontwerpresolutie ingediend door de commissie ENVI, overeenkomstig artikel 112, leden 2 en 3, van het Reglement, over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9, en genetisch gemodificeerde maissoorten die bestaan uit een combinatie van twee, drie of vier van de transformatiestappen MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 en DAS-40278-9, ingevolge Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (D062827/02 ; 2019/2829(RSP)) (B9-0106/2019) - Verantwoordelijke leden: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen en Nicolae Ştefănuță

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2019)0030)

Laatst bijgewerkt op: 21 januari 2020Juridische mededeling - Privacybeleid