Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2019/2829(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B9-0106/2019

Texte depuse :

B9-0106/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 10/10/2019 - 8.9

Texte adoptate :

P9_TA(2019)0030

Proces-verbal
Joi, 10 octombrie 2019 - Bruxelles

8.9. Obiecție în temeiul articolului 112 din Regulamentul de procedură: porumbul modificat genetic MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 și porumbul modificat genetic obținut din combinarea a două, trei sau patru dintre evenimentele unice MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 și DAS-40278-9 (vot)

Propunere de rezoluție depusă de comisia ENVI, în conformitate cu articolul 112, alineatele (2) și (3), din Regulementul de procedură, referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 și din porumb modificat genetic obținut din combinarea a două, trei sau patru dintre evenimentele MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 și DAS-40278-9, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (D062827/02 ; 2019/2829(RSP)) (B9-0106/2019) - Deputați responsabili: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen și Nicolae Ştefănuță

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2019)0030)

Ultima actualizare: 21 ianuarie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate