Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2810(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

B9-0108/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 10/10/2019 - 8.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P9_TA(2019)0031

Протокол
XML 4k
Четвъртък, 10 октомври 2019 г. - Брюксел

8.10. Чуждестранна намеса в избори и дезинформация в националните и европейските демократични процеси (гласуване)

Разискването се състоя на 17 септември 2019 г. (точка 11 от протокола от 17.9.2019 г.).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 132, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Roberta Metsola, Tomas Tobé, Danuta Maria Hübner, Vladimír Bilčík и Michael Gahler, от името на групата PPE, Iratxe García Pérez, Kati Piri и Claude Moraes, от името на групата S&D, Sophia in ’t Veld и Pascal Durand, от името на групата Renew, Gwendoline Delbos-Corfield, Tineke Strik, Alice Kuhnke, Viola Von Cramon-Taubadel, Catherine Rowett и Alexandra Geese, от името на групата Verts/ALE, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz-Wolski, Ryszard Czarnecki и Roberts Zīle, от името на групата ECR, относно чуждестранната намеса в избори и дезинформацията в националните и европейските демократични процеси (2019/2810(RSP)) (B9-0108/2019);

—   Christine Anderson, Nicolaus Fest и Lars Patrick Berg, от името на групата ID, относно чуждестранната намеса в избори и дезинформацията в националните и европейските демократични процеси (2019/2810(RSP)) (B9-0111/2019).

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B9-0108/2019

Приема се (P9_TA(2019)0031)

(Предложението за резолюция B9-0111/2019 отпада.)

Последно осъвременяване: 21 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност