Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 1k
Torsdagen den 10 oktober 2019 - Bryssel

11. Justering av protokoll från denna sammanträdesperiod och översändande av antagna texter

I enlighet med artikel 202.3 i arbetsordningen ska protokollet från detta sammanträde och protokollet från föregående sammanträde föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Med parlamentets godkännande ska de texter som antagits under denna sammanträdesperiod omedelbart översändas till mottagarna.

Senaste uppdatering: 21 januari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy