Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Четвъртък, 10 октомври 2019 г. - Брюксел
 1.Откриване на заседанието
 2.Многогодишна финансова рамка за периода 2021 — 2027 г. и собствени ресурси: време е да се отговори на очакванията на гражданите (разискване)
 3.Политики за заетост и социални политики за еврозоната (разискване)
 4.Внесени документи
 5.Трансфери на бюджетни кредити и решения относно бюджета
 6.Възобновяване на заседанието
 7.Изявление на председателството
 8.Време за гласуване
  8.1.Искане за прилагане на неотложната процедура: Периоди на прилагане на Регламент (ЕС) 2019/501 и Регламент (ЕС) 2019/502 ***I (гласуване) (член 163 от Правилника за дейността)
  8.2.Споразумение за сътрудничество между Евроюст и Сърбия* (гласуване)
  8.3.Проект на коригиращ бюджет № 4 на общия бюджет за 2019 г.: Намаляване на бюджетните кредити за поети задължения и за плащания в съответствие с актуализираните потребности от разходи и актуализираните приходи (собствени ресурси) (гласуване)
  8.4.Корекции на сумите, мобилизирани по линия на Инструмента за гъвкавост за 2019 г., които ще се използват за миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността (гласуване)
  8.5.Активни вещества, включително флумиоксазин (гласуване)
  8.6.Активни вещества, включително хлоротолурон (гласуване)
  8.7.Възражение съгласно член 112 от Правилника за дейността: генетично модифицирана царевица MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) (гласуване)
  8.8.Възражение съгласно член 112 от Правилника за дейността: генетично модифицирана соя A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) (гласуване)
  8.9.Възражение съгласно член 112 от Правилника за дейността: генетично модифицирана царевица MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 и генетично модифицирана царевица, съвместяваща две, три или четири от отделните събития MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 и DAS-40278-9 (гласуване)
  8.10.Чуждестранна намеса в избори и дезинформация в националните и европейските демократични процеси (гласуване)
  8.11.Многогодишна финансова рамка за периода 2021 — 2027 г. и собствени ресурси: време е да се отговори на очакванията на гражданите (гласуване)
  8.12.Политики за заетост и социални политики за еврозоната (гласуване)
 9.Обяснения на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване
 11.Одобряване на протоколите от заседанията от настоящата сесия и предаване на приетите текстове
 12.График на следващите заседания
 13.Закриване на заседанието
 14.Прекъсване на сесията
 Списък на присъствалите
Протокол (144 kb)
21/01/2020 17:28
  Списък на присъствалите (56 kb)
21/01/2020 17:16
 
Протокол (73 kb)
21/01/2020 17:28
  Списък на присъствалите (11 kb)
21/01/2020 17:16
  Резултати от различните гласувания (29 kb)
07/01/2020 16:21
  Поименни гласувания (91 kb)
07/01/2020 16:21
 
Протокол (275 kb)
21/01/2020 17:28
  Списък на присъствалите (76 kb)
21/01/2020 17:16
  Резултати от различните гласувания (131 kb)
07/01/2020 16:21
  Поименни гласувания (481 kb)
07/01/2020 16:21
Последно осъвременяване: 21 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност