Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Четвъртък, 10 октомври 2019 г. - Брюксел
 1.Откриване на заседанието
 2.Многогодишна финансова рамка за периода 2021 — 2027 г. и собствени ресурси: време е да се отговори на очакванията на гражданите (разискване)
 3.Политики за заетост и социални политики за еврозоната (разискване)
 4.Внесени документи
 5.Трансфери на бюджетни кредити и решения относно бюджета
 6.Възобновяване на заседанието
 7.Изявление на председателството
 8.Време за гласуване
  
8.1.Искане за прилагане на неотложната процедура: Периоди на прилагане на Регламент (ЕС) 2019/501 и Регламент (ЕС) 2019/502 ***I (гласуване) (член 163 от Правилника за дейността)
  
8.2.Споразумение за сътрудничество между Евроюст и Сърбия* (гласуване)
  
8.3.Проект на коригиращ бюджет № 4 на общия бюджет за 2019 г.: Намаляване на бюджетните кредити за поети задължения и за плащания в съответствие с актуализираните потребности от разходи и актуализираните приходи (собствени ресурси) (гласуване)
  
8.4.Корекции на сумите, мобилизирани по линия на Инструмента за гъвкавост за 2019 г., които ще се използват за миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността (гласуване)
  
8.5.Активни вещества, включително флумиоксазин (гласуване)
  
8.6.Активни вещества, включително хлоротолурон (гласуване)
  
8.7.Възражение съгласно член 112 от Правилника за дейността: генетично модифицирана царевица MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) (гласуване)
  
8.8.Възражение съгласно член 112 от Правилника за дейността: генетично модифицирана соя A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) (гласуване)
  
8.9.Възражение съгласно член 112 от Правилника за дейността: генетично модифицирана царевица MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 и генетично модифицирана царевица, съвместяваща две, три или четири от отделните събития MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 и DAS-40278-9 (гласуване)
  
8.10.Чуждестранна намеса в избори и дезинформация в националните и европейските демократични процеси (гласуване)
  
8.11.Многогодишна финансова рамка за периода 2021 — 2027 г. и собствени ресурси: време е да се отговори на очакванията на гражданите (гласуване)
  
8.12.Политики за заетост и социални политики за еврозоната (гласуване)
 9.Обяснения на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване
 11.Одобряване на протоколите от заседанията от настоящата сесия и предаване на приетите текстове
 12.График на следващите заседания
 13.Закриване на заседанието
 14.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (144 kb) Присъствен списък (56 kb) Резултати от гласувания (67 kb) Резултати от поименно гласуване (1362 kb) 
 
Протокол (144 kb) Присъствен списък (56 kb) Резултати от гласувания (67 kb) Резултати от поименно гласуване (1362 kb) 
 
Протокол (73 kb) Присъствен списък (11 kb) Резултати от гласувания (29 kb) Резултати от поименно гласуване (91 kb) 
 
Протокол (275 kb) Присъствен списък (76 kb) Резултати от гласувания (131 kb) Резултати от поименно гласуване (481 kb) 
Последно осъвременяване: 21 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност