Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Torsdag den 10. oktober 2019 - Bruxelles
 1.Åbning af mødet
 2.Flerårig finansiel ramme 2021-2027 og egne indtægter: Det er tid til at opfylde borgernes forventninger (forhandling)
 3.Beskæftigelses- og socialpolitikker i euroområdet (forhandling)
 4.Modtagne dokumenter
 5.Bevillingsoverførsler og budgetafgørelser
 6.Genoptagelse af mødet
 7.Erklæring fra formanden
 8.Afstemningstid
  8.1.Anmodning om anvendelse af proceduren for uopsættelig forhandling: Anvendelsesperiode for forordning (EU) 2019/501 og forordning (EU) 2019/502 ***I (afstemning) (forretningsordenens artikel 163)
  8.2.Samarbejdsaftale mellem Eurojust og Serbien* (afstemning)
  8.3.Forslag til ændringsbudget nr. 4/2019: Nedsættelse af forpligtelses- og betalingsbevillinger i overensstemmelse med de ajourførte behov for udgifter samt ajourføring af indtægter (egne indtægter) (afstemning)
  8.4.Tilpasninger af de beløb, der anvendes via fleksibilitetsinstrumentet for 2019 for at klare de aktuelle udfordringer vedrørende migration, tilstrømningen af flygtninge og sikkerhedstrusler (afstemning)
  8.5.Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112: Aktivstoffer, herunder flumioxazin (afstemning)
  8.6.Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112: Aktivstoffer, herunder chlorotoluron (afstemning)
  8.7.Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112: Genetisk modificeret majs MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) (afstemning)
  8.8.Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112: Genetisk modificeret sojabønne A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) (afstemning)
  8.9.Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112: Genetisk modificeret majs MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 og genetisk modificeret majs, der kombinerer to, tre eller fire af transformationsbegivenhederne MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 og DAS-40278-9 (afstemning)
  8.10.Udenlandsk indblanding i valg og desinformation i nationale og europæiske demokratiske processer (afstemning)
  8.11.Flerårig finansiel ramme 2021-2027 og egne indtægter: Det er tid til at opfylde borgernes forventninger (afstemning)
  8.12.Beskæftigelses- og socialpolitikker i euroområdet (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner
 11.Godkendelse af protokollerne fra denne mødeperiode og fremsendelse af vedtagne tekster
 12.Tidspunkt for næste mødeperiode
 13.Hævelse af mødet
 14.Afbrydelse af sessionen
 Deltagerliste
Protokol (128 kb) Deltagerliste (56 kb) Afstemningsresultater (61 kb) Afstemning ved navneopråb (1930 kb) 
 
Protokol (69 kb) Deltagerliste (11 kb) Afstemningsresultater (28 kb) Afstemning ved navneopråb (86 kb) 
 
Protokol (254 kb) Deltagerliste (68 kb) Afstemningsresultater (117 kb) Afstemning ved navneopråb (467 kb) 
Seneste opdatering: 21. januar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik