Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019 - Βρυξέλλες
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 και ίδιοι πόροι: Ώρα να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες των πολιτών (συζήτηση)
 3.Απασχόληση και κοινωνικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ (συζήτηση)
 4.Κατάθεση εγγράφων
 5.Μεταφορές πιστώσεων και δημοσιονομικές αποφάσεις
 6.Επανάληψη της συνεδρίασης
 7.Δήλωση της Προεδρίας
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  8.1.Αίτημα για εφαρμογή της διαδικασίας του κατεπείγοντος: Περίοδοι εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2019/501 και του κανονισμού (ΕΕ) 2019/502 ***I (ψηφοφορία) (άρθρο 163 του Κανονισμού)
  8.2.Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ Eurojust και Σερβίας* (ψηφοφορία)
  8.3.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2019: Μείωση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες προβλέψεις δαπανών και την επικαιροποίηση των εσόδων (ίδιοι πόροι) (ψηφοφορία)
  8.4.Προσαρμογές των ποσών που κινητοποιήθηκαν από τον μηχανισμό ευελιξίας για το 2019 για τη μετανάστευση, τις εισροές προσφύγων και τις απειλές κατά της ασφάλειας (ψηφοφορία)
  8.5.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: Δραστικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένης της flumioxazine (ψηφοφορία)
  8.6.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: Δραστικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένου του chlorotoluron (ψηφοφορία)
  8.7.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) (ψηφοφορία)
  8.8.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένη σόγια A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) (ψηφοφορία)
  8.9.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 και γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος που συνδυάζει δύο, τρία ή τέσσερα από τα μονά συμβάντα MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 και DAS-40278-9 (ψηφοφορία)
  8.10.Ξένη παρέμβαση σε εκλογικές διαδικασίες και παραπληροφόρηση σε εθνικές και ευρωπαϊκές δημοκρατικές διαδικασίες (ψηφοφορία)
  8.11.Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 και ίδιοι πόροι: Ώρα να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες των πολιτών (ψηφοφορία)
  8.12.Απασχόληση και κοινωνικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας περιόδου συνόδου και διαβίβαση των Κειμένων που Εγκρίθηκαν
 12.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 13.Λήξη της συνεδρίασης
 14.Διακοπή της συνόδου
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά (142 kb)
21/01/2020 17:30
  Κατάσταση παρόντων (57 kb)
21/01/2020 17:18
 
Συνοπτικά πρακτικά (75 kb)
21/01/2020 17:30
  Κατάσταση παρόντων (11 kb)
21/01/2020 17:18
  Αποτελέσματα ψηφοφοριών (32 kb)
07/01/2020 16:21
  Ονομαστικές ψηφοφορίες (91 kb)
07/01/2020 16:21
 
Συνοπτικά πρακτικά (272 kb)
21/01/2020 17:30
  Κατάσταση παρόντων (78 kb)
21/01/2020 17:18
  Αποτελέσματα ψηφοφοριών (143 kb)
07/01/2020 16:21
  Ονομαστικές ψηφοφορίες (480 kb)
07/01/2020 16:21
Τελευταία ενημέρωση: 21 Ιανουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου