Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Torstai 10. lokakuuta 2019 - Bryssel
 1.Istunnon avaaminen
 2.Monivuotinen rahoituskehys 2021–2027 ja omat varat: aika vastata kansalaisten odotuksiin (keskustelu)
 3.Euroalueen työllisyys- ja sosiaalipolitiikka (keskustelu)
 4.Vastaanotetut asiakirjat
 5.Määrärahasiirrot ja talousarviopäätökset
 6.Istunnon jatkaminen
 7.Puhemiehen julkilausuma
 8.Äänestykset
  
8.1.Kiireellistä käsittelyä koskeva pyyntö: Asetuksen (EU) 2019/501 ja asetuksen (EU) 2019/502 soveltamisajat ***I (äänestys) (työjärjestyksen 163 artikla)
  
8.2.Eurojustin ja Serbian välinen yhteistyötä koskeva sopimus* (äänestys)
  
8.3.Lisätalousarvioesitys nro 4/2019: maksusitoumus- ja maksumäärärahojen vähentäminen menoja koskevien tarkistettujen määrärahatarpeiden ja tulojen tarkistamisen (omat varat) mukaisesti (äänestys)
  
8.4.Joustovälineestä vuodeksi 2019 muuttoliikkeeseen, pakolaisvirtoihin ja turvallisuusuhkiin vastaamiseksi käyttöön otettujen määrien tarkistaminen (äänestys)
  
8.5.Työjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: tehoaineet mukaan lukien flumioksatsiini (äänestys)
  
8.6.Työjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: tehoaineet mukaan lukien klorotoluroni (äänestys)
  
8.7.Työjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: muuntogeeninen maissi MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) (äänestys)
  
8.8.Työjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: muuntogeeninen soija A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) (äänestys)
  
8.9.Työjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: muuntogeeninen maissi MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 sekä muunnostapahtumista MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 ja DAS-40278-9 kahden, kolmen tai neljän yksittäistapahtuman yhdistelmänä saatu muuntogeeninen maissi (äänestys)
  
8.10.Ulkomainen sekaantuminen vaaleihin ja disinformaatio kansallisissa ja eurooppalaisissa demokraattisissa prosesseissa (äänestys)
  
8.11.Monivuotinen rahoituskehys 2021–2027 ja omat varat: aika vastata kansalaisten odotuksiin (äänestys)
  
8.12.Euroalueen työllisyys- ja sosiaalipolitiikka (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 11.Tämän istuntojakson pöytäkirjojen hyväksyminen ja hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 12.Seuraavien istuntojen aikataulu
 13.Istunnon päättäminen
 14.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (129 kb) Läsnäololista (56 kb) Äänestysten tulokset (62 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (1361 kb) 
 
Pöytäkirja (129 kb) Läsnäololista (56 kb) Äänestysten tulokset (62 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (1361 kb) 
 
Pöytäkirja (69 kb) Läsnäololista (11 kb) Äänestysten tulokset (28 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (89 kb) 
 
Pöytäkirja (247 kb) Läsnäololista (68 kb) Äänestysten tulokset (114 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (469 kb) 
Päivitetty viimeksi: 21. tammikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö