Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Donderdag 10 oktober 2019 - Brussel
 1.Opening van de vergadering
 2.Meerjarig financieel kader 2021-2027 en eigen middelen: tijd om de verwachtingen van de burger in te lossen (debat)
 3.Werkgelegenheids- en sociaal beleid van de eurozone (debat)
 4.Ingekomen stukken
 5.Kredietoverschrijvingen en begrotingsbesluiten
 6.Hervatting van de vergadering
 7.Verklaring van de Voorzitter
 8.Stemmingen
  8.1.Verzoek om toepassing van de urgentieprocedure: Toepassingsperioden van Verordening (EU) 2019/501 en Verordening (EU) 2019/502 ***I (stemming) (artikel 163 van het Reglement)
  8.2.Overeenkomst betreffende samenwerking tussen Eurojust en Servië* (stemming)
  8.3.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2019: Vermindering van vastleggings- en betalingskredieten volgens bijgewerkte uitgavenbehoeften en een actualisering van de ontvangsten (eigen middelen) (stemming)
  8.4.Aanpassingen van de uit het flexibiliteitsinstrument ter beschikking gestelde bedragen voor 2019 die moeten worden gebruikt voor migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid (stemming)
  8.5.Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: werkzame stoffen, waaronder flumioxazine (stemming)
  8.6.Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: werkzame stoffen, waaronder chlorotoluron (stemming)
  8.7.Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: genetisch gemodificeerde mais MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) (stemming)
  8.8.Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: genetisch gemodificeerde soja A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) (stemming)
  8.9.Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: genetisch gemodificeerde mais MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 en genetisch gemodificeerde mais die twee, drie of vier van de transformatiestappen MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 en DAS-40278-9 combineert (stemming)
  8.10.Buitenlandse inmenging in verkiezingen en desinformatie in nationale en Europese democratische processen (stemming)
  8.11.Meerjarig financieel kader 2021-2027 en eigen middelen: tijd om de verwachtingen van de burger in te lossen (stemming)
  8.12.Werkgelegenheids- en sociaal beleid in het eurogebied (stemming)
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 11.Goedkeuring van de notulen van deze vergaderperiode en verzending van de aangenomen teksten
 12.Rooster van de volgende vergaderingen
 13.Sluiting van de vergadering
 14.Onderbreking van de zitting
 Presentielijst
Notulen (126 kb) Presentielijst (56 kb) Uitslag van de stemming (61 kb) Hoofdelijke stemming (1930 kb) 
 
Notulen (69 kb) Presentielijst (11 kb) Uitslag van de stemming (27 kb) Hoofdelijke stemming (102 kb) 
 
Notulen (253 kb) Presentielijst (68 kb) Uitslag van de stemming (116 kb) Hoofdelijke stemming (470 kb) 
Laatst bijgewerkt op: 21 januari 2020Juridische mededeling - Privacybeleid