Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Czwartek, 10 października 2019 r. - Bruksela
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027 i zasoby własne: czas, by spełnić oczekiwania obywateli (debata)
 3.Polityka zatrudnienia i polityka społeczna w strefie euro (debata)
 4.Składanie dokumentów
 5.Przesunięcia środków i decyzje budżetowe
 6.Wznowienie posiedzenia
 7.Oświadczenie Przewodniczącego
 8.Głosowanie
  8.1.Wniosek o zastosowanie trybu pilnego: Okresy stosowania rozporządzenia (UE) 2019/501 i rozporządzenia (UE) 2019/502 ***I (głosowanie) (art. 163 Regulaminu)
  8.2.Porozumienie o współpracy między Eurojustem a Serbią* (głosowanie)
  8.3.Projekt budżetu korygującego nr 4 na rok budżetowy 2019: Zmniejszenie środków na zobowiązania i środków na płatności zgodnie ze zaktualizowanymi potrzebami w zakresie wydatków i aktualizacją dochodów (zasoby własne) (głosowanie)
  8.4.Dostosowania kwot uruchamianych z instrumentu elastyczności na 2019 r. do wykorzystania w związku z migracją, napływem uchodźców i zagrożeniami bezpieczeństwa (głosowanie)
  8.5.Sprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: Substancje czynne, w tym flumioksazyna (głosowanie)
  8.6.Sprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: Substancje czynne, w tym chlorotoluron (głosowanie)
  8.7.Sprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: Genetycznie zmodyfikowana kukurydza MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) (głosowanie)
  8.8.Sprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: Genetycznie zmodyfikowana soja A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) (głosowanie)
  8.9.Sprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: Zmodyfikowana genetycznie kukurydza MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 oraz zmodyfikowana genetycznie kukurydza łącząca dwie, trzy lub cztery modyfikacje MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 i DAS-40278-9 (głosowanie)
  8.10.Zewnętrzna ingerencja w wybory i dezinformacja w procesach demokratycznych państw członkowskich i Unii Europejskiej (głosowanie)
  8.11.Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027 i zasoby własne: czas, by spełnić oczekiwania obywateli (głosowanie)
  8.12.Polityka zatrudnienia i polityka społeczna w strefie euro (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 10.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 11.Zatwierdzenie protokołów posiedzeń bieżącej sesji i przekazanie przyjętych tekstów
 12.Kalendarz następnych posiedzeń
 13.Zamknięcie posiedzenia
 14.Przerwa w obradach
 Lista obecności
Protokół (127 kb) Lista obecności (56 kb) Wyniki głosowania (61 kb) Głosowanie imienne (1930 kb) 
 
Protokół (70 kb) Lista obecności (11 kb) Wyniki głosowania (28 kb) Głosowanie imienne (85 kb) 
 
Protokół (257 kb) Lista obecności (69 kb) Wyniki głosowania (122 kb) Głosowanie imienne (457 kb) 
Ostatnia aktualizacja: 21 stycznia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności