Prejšnje 
 Naslednje 
RCVVOTESPVTACRE
Zapisnik
Četrtek, 10. oktober 2019 - Bruselj
 1.Otvoritev seje
 2.Večletni finančni okvir 2021–2027 in lastna sredstva: čas je za izpolnitev pričakovanj državljanov (razprava)
 3.Politika zaposlovanja in socialna politika v euroobmočju (razprava)
 4.Predložitev dokumentov
 5.Prerazporeditev sredstev in proračunske odločitve
 6.Nadaljevanje seje
 7.Izjava predsedujočega
 8.Čas glasovanja
  
8.1.Zahteva za uporabo nujnega postopka: Obdobja uporabe Uredbe (EU) 2019/501 in Uredbe (EU) 2019/502 ***I (glasovanje) (člen 163 Poslovnika)
  
8.2.Sporazum o sodelovanju med Eurojustom in Srbijo* (glasovanje)
  
8.3.Predlog spremembe proračuna št. 4/2019 – Zmanjšanje odobritev za prevzem obveznosti in odobritev plačil v skladu s posodobitvijo potrebnih odhodkov in posodobitvijo prihodkov (lastna sredstva) (glasovanje)
  
8.4.Prilagoditev zneskov sredstev, sproščenih iz instrumenta prilagodljivosti, za leto 2019, ki se bodo uporabila za migracije, pritok beguncev in varnostne grožnje (glasovanje)
  
8.5.Nasprotovanje v skladu s členom 112 Poslovnika: aktivne snovi, vključno s flumioksazinom (glasovanje)
  
8.6.Nasprotovanje v skladu s členom 112 Poslovnika: aktivne snovi, vključno s klorotoluronom (glasovanje)
  
8.7.Nasprotovanje v skladu s členom 112 Poslovnika: gensko spremenjena koruza MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) (glasovanje)
  
8.8.Nasprotovanje v skladu s členom 112 Poslovnika: gensko spremenjena soja A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) (glasovanje)
  
8.9.Nasprotovanje v skladu s členom 112 Poslovnika: gensko spremenjena koruza MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 in gensko spremenjena koruza s kombinacijo dveh, treh ali štirih transformacij MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 in DAS-40278-9 (glasovanje)
  
8.10.Tuje vmešavanje v volitve in dezinformacije v nacionalnih in evropskih demokratičnih procesih (glasovanje)
  
8.11.Večletni finančni okvir 2021–2027 in lastna sredstva: čas je za izpolnitev pričakovanj državljanov (glasovanje)
  
8.12.Politika zaposlovanja in socialna politika v euroobmočju (glasovanje)
 9.Obrazložitve glasovanja
 10.Popravki in namere glasovanj
 11.Sprejetje zapisnikov s tega delnega zasedanja in posredovanje sprejetih besedil
 12.Datum naslednjih sej
 13.Zaključek seje
 14.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH
Zapisnik (125 kb) Seznam navzočih (56 kb) Izidi glasovanj (61 kb) Izid poimenskega glasovanja (1930 kb) 
 
Zapisnik (125 kb) Seznam navzočih (56 kb) Izidi glasovanj (61 kb) Izid poimenskega glasovanja (1930 kb) 
 
Zapisnik (70 kb) Seznam navzočih (11 kb) Izidi glasovanj (28 kb) Izid poimenskega glasovanja (84 kb) 
 
Zapisnik (247 kb) Seznam navzočih (69 kb) Izidi glasovanj (119 kb) Izid poimenskega glasovanja (469 kb) 
Zadnja posodobitev: 21. januar 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov