Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Torsdagen den 10 oktober 2019 - Bryssel
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Den fleråriga budgetramen 2021–2027 och egna medel: dags att uppfylla medborgarnas förväntningar (debatt)
 3.Sysselsättnings- och socialpolitiken i euroområdet (debatt)
 4.Inkomna dokument
 5.Anslagsöverföringar och budgetbeslut
 6.Återupptagande av sammanträdet
 7.Uttalande av talmannen
 8.Omröstning
  
8.1.Begäran om tillämpning av brådskande förfarande: Tillämpningsperioder för förordning (EU) 2019/501 och förordning (EU) 2019/502 ***I (omröstning) (artikel 163 i arbetsordningen)
  
8.2.Avtal om samarbete mellan Eurojust och Serbien* (omröstning)
  
8.3.Förslag till ändringsbudget nr 4/2019: Minskning av åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden i enlighet med uppdaterade utgiftsbehov och uppdaterade inkomster (egna medel) (omröstning)
  
8.4.Justeringar av de belopp som tagits i anspråk från flexibilitetsmekanismen för 2019 för att användas för migration, flyktingströmmar och säkerhetshot (omröstning)
  
8.5.Invändning enligt artikel 112: verksamma ämnen, däribland flumioxazin (omröstning)
  
8.6.Invändning enligt artikel 112: verksamma ämnen, däribland klorotoluron (omröstning)
  
8.7.Invändning enligt artikel 112: genetiskt modifierad majs MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) (omröstning)
  
8.8.Invändning enligt artikel 112: den genetiskt modifierade sojabönan A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) (omröstning)
  
8.9.Invändning enligt artikel 112: genetiskt modifierad majs MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 och genetiskt modifierad majs som kombinerar två, tre eller fyra av de enskilda tranformationshändelserna MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 och DAS-40278-9 (omröstning)
  
8.10.Utländsk inblandning i val och spridande av falsk information i nationella och europeiska demokratiska processer (omröstning)
  
8.11.Den fleråriga budgetramen 2021–2027 och egna medel: dags att uppfylla medborgarnas förväntningar (omröstning)
  
8.12.Sysselsättnings- och socialpolitiken i euroområdet (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Justering av protokoll från denna sammanträdesperiod och översändande av antagna texter
 12.Datum för nästa sammanträdesperiod
 13.Avslutande av sammanträdet
 14.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (129 kb) Närvarolista (56 kb) Omröstningsresultat (61 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1930 kb) 
 
Protokoll (129 kb) Närvarolista (56 kb) Omröstningsresultat (61 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1930 kb) 
 
Protokoll (69 kb) Närvarolista (11 kb) Omröstningsresultat (28 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (89 kb) 
 
Protokoll (251 kb) Närvarolista (69 kb) Omröstningsresultat (114 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (469 kb) 
Senaste uppdatering: 21 januari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy