Indeks 
Protokol
PDF 117kWORD 28k
Torsdag den 10. oktober 2019 - Bruxelles
Afstemningsresultater

 Tegnforklaring

 1. Anmodning om anvendelse af proceduren for uopsættelig forhandling: Anvendelsesperiode for forordning (EU) 2019/501 og forordning (EU) 2019/502 ***I 

Anmodning om anvendelse af proceduren for uopsættelig forhandling (C9-0108/2019)

AngåendeAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Afstemning: anmodning om uopsættelig forhandling+

 2. Samarbejdsaftale mellem Eurojust og Serbien * 

Betænkning: Juan Fernando López Aguilar (A9-0009/2019)

AngåendeAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Enkelt afstemningAN+583, 18, 51

 3. Forslag til ændringsbudget nr. 4/2019: Nedsættelse af forpligtelses- og betalingsbevillinger i overensstemmelse med de ajourførte behov for udgifter samt ajourføring af indtægter (egne indtægter) 

Betænkning: John Howarth (A9-0012/2019) (flertal af Parlamentets medlemmer påkrævet til vedtagelse af ændringsforslag)

AngåendeAm nr.StillerAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Forslag til ændringsbudget nr. 4/2019:
Forslag til ændringsbudget nr. 4/2019:1-11
13-16
kor.udv.+
12kor.udv.AN+487, 125, 40
Forslag til beslutning
Afstemning: beslutning (tekst som helhed)AN+538, 113, 9
Anmodning om afstemning ved navneopråb
ID:ændringsforslag 12

 4. Tilpasninger af de beløb, der anvendes via fleksibilitetsinstrumentet for 2019 for at klare de aktuelle udfordringer vedrørende migration, tilstrømningen af flygtninge og sikkerhedstrusler 

Betænkning: John Howarth (A9-0013/2019) (flertal blandt Parlamentets medlemmer påkrævet + 3/5 af de afgivne stemmer)

AngåendeAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Afstemning: Kommissionens forslagAN-53, 526, 82

 5. Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112: Aktivstoffer, herunder flumioxazin 

Forslag til beslutning: B9-0103/2019

AngåendeAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Forslag til beslutning B9-0103/2019 (ENVI)
Afstemning: beslutning (tekst som helhed)AN+402, 222, 39
Anmodning om afstemning ved navneopråb
GUE/NGL:endelig afstemning

 6. Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112: Aktivstoffer, herunder chlorotoluron 

Forslag til beslutning: B9-0104/2019

AngåendeAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Forslag til beslutning B9-0104/2019 (ENVI)
Afstemning: beslutning (tekst som helhed)AN+417, 200, 40
Anmodning om afstemning ved navneopråb
GUE/NGL:endelig afstemning

 7. Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112: Genetisk modificeret majs MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) 

Forslag til beslutning: B9-0107/2019

AngåendeAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Forslag til beslutning B9-0107/2019 (ENVI)
Afstemning: beslutning (tekst som helhed)AN+436, 208, 16
Anmodning om afstemning ved navneopråb
Verts/ALE, ID, GUE/NGL:endelig afstemning

 8. Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112: Genetisk modificeret sojabønne A2704-12 (ACSGMØØ5-3) 

Forslag til beslutning: B9-0105/2019

AngåendeAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Forslag til beslutning B9-0105/2019 (ENVI)
Afstemning: beslutning (tekst som helhed)AN+426, 208, 20
Anmodning om afstemning ved navneopråb
Verts/ALE, ID, GUE/GNL:endelig afstemning

 9. Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112: Genetisk modificeret majs MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 og genetisk modificeret majs, der kombinerer to, tre eller fire af transformationsbegivenhederne MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 og DAS-40278-9 

Forslag til beslutning: B9-0106/2019

AngåendeAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Forslag til beslutning B9-0106/2019 (ENVI)
Afstemning: beslutning (tekst som helhed)AN+435, 207, 18
Anmodning om afstemning ved navneopråb
Verts/ALE, ID, GUE/NGL:endelig afstemning

 10. Udenlandsk indblanding i valg og desinformation i nationale og europæiske demokratiske processer 

Forslag til beslutning: B9-0108/2019, B9-0111/2019

AngåendeAm nr.StillerAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Forslag til beslutning B9-0108/2019 (PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)
Efter § 17ECRVE+358, 283, 12
§ 42S&DAN+436, 126, 92
13Verts/ALEVE+356, 293, 12
Efter § 414Verts/ALEVE+350, 267, 44
§ 53S&DAN+347, 282, 34
§ 81=
8=
PPE
ECR
VE-308, 327, 28
§ 10§originaltekstAN+566, 58, 39
§ 1315Verts/ALEVE+400, 250, 10
§ 21§originaltekstAN+472, 178, 13
§ 289ECR-
§ 3410ECRVE+367, 259, 38
§originaltekstvs
§ 35§originaltekstAN+573, 72, 16
§ 3611SECRAN+320, 306, 35
§originaltekstdiv
1/AN
2/AN
Henvisning 44ECR+
§ E12Verts/ALE-
§ F5ECR-
§ J6ECR-
Afstemning: beslutning (tekst som helhed)AN+469, 143, 47
Forslag til beslutning B9-0111/2019 (ID)
Afstemning: beslutning (tekst som helhed)
Anmodning om afstemning ved navneopråb
S&D:§ 36; ændringsforslag 2, 3, 11
Renew:§§ 10, 21, 35; endelig afstemning
Anmodning om særskilt afstemning
Verts/ALE:§ 34
Anmodning om opdelt afstemning
S&D:
§ 36
1.del:teksten uden ordene "at det kan overvejes yderligere, hvorvidt"
2.del:disse ord

 11. Flerårig finansiel ramme 2021-2027 og egne indtægter: Det er tid til at opfylde borgernes forventninger 

Forslag til beslutning: B9-0110/2019, B9-0112/2019, B9-0113/2019

AngåendeAm nr.StillerAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Forslag til beslutning B9-0110/2019 (PPE, S&D, Renew, Verts/ALE)
Efter § 11GUE/NGL-
Efter § 22GUE/NGL-
Efter § 33GUE/NGL-
13GUE/NGLAN-120, 438, 103
§ 4§originaltekstdiv
1/AN+456, 180, 28
2+
Efter § 44GUE/NGL-
5GUE/NGLAN-93, 491, 77
§ 5§originaltekstAN+382, 221, 57
Efter § 514GUE/NGLAN-67, 435, 155
Efter § 66GUE/NGLAN-80, 518, 60
17GUE/NGLAN-176, 431, 56
Efter § 77GUE/NGLAN-137, 503, 21
Efter § 88GUE/NGLAN-202, 424, 30
§ 919ECR-
Efter § 99GUE/NGLAN-151, 480, 27
Efter § 1010GUE/NGLAN-134, 420, 104
15GUE/NGLAN-134, 488, 38
Efter § 1111GUE/NGLAN-139, 433, 84
18GUE/NGLAN-68, 579, 13
Efter § 1212GUE/NGLAN-183, 438, 41
Efter § 1316GUE/NGLAN-95, 458, 106
Afstemning: beslutning (tekst som helhed)AN+426, 163, 67
Beslutningsforslag fra de politiske grupper
B9-0112/2019IDAN
B9-0113/2019GUE/NGL
Anmodning om afstemning ved navneopråb
PPE:endelig afstemning (B9-0110/2019)
S&D:endelig afstemning (B9-0110/2019)
ID:§§ 4 (1. del), 5; endelig afstemning (B9-0110/2019); endelig afstemning (B9-0112/2019)
GUE/NGLændringsforslag 5-18
Anmodning om opdelt afstemning
ID:
§ 4
1.del:"gentager, at den næste FFR bør fastsættes til 1 324.1 mia. EUR i 2018-priser, hvilket svarer til 1,3 % af EU-27's bruttonationalindkomst (BNI);"
2.del:"understreger, at dette globale tal er resultatet af en bottom-up-vurdering af det krævede finansieringsniveau for hvert EU-program og hver EU-politik; minder i denne forbindelse om Parlamentets intention om at styrke flagskibsprogrammerne (f.eks. på områderne ungdom, forskning og innovation, miljø, klimaforandringer, infrastruktur, SMV'er, digitalisering og sociale rettigheder), fastholde finansieringen af eksisterende EU-politikker i faste priser (navnlig samhørighed, landbrug og fiskeri) og matche yderligere ansvarsområder (f.eks. inden for migration, optræden udadtil og forsvar) med yderligere finansielle midler; er af den faste overbevisning, at den europæiske merværdi opnås ved at samle ressourcerne på EU-plan som et spørgsmål om effektivitet, solidaritet og globale virkninger; understreger i denne forbindelse nødvendigheden af, at de fremtidige udgifter i højere grad fokuseres på resultater;"

 12. Beskæftigelses- og socialpolitikker i euroområdet 

Betænkning: Yana Toom (A9-0016/2019)

AngåendeAm nr.StillerAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Alternativt beslutningsforslag1IDAN-109, 509, 40
§ 1§originaltekstdiv
1+
2/AN+364, 228, 57
3/AN-296, 317, 43
Afstemning: Forslag til beslutning (tekst som helhed) (EMPL)AN+422, 131, 101
Anmodning om afstemning ved navneopråb
ID:ændringsforslag 1
PPE, S&D:§ 1 (2. og 3. del)
Anmodning om opdelt afstemning
1/10 af medlemmerne:
§ 1
1.del:"bemærker, at de økonomiske forhold i EU i øjeblikket er gunstige, og at den samlede beskæftigelse er støt stigende, men at det til trods herfor stadig er vigtigt at sætte hurtigt ind mod ungdomsarbejdsløsheden og de problemer, som unge, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse, står overfor, og at der stadig er akut behov for forbedringer med hensyn til langtidsledighed, segmentering af arbejdsmarkedet og uligheder, inklusion af sårbare grupper, fattigdom blandt personer i arbejde og produktivitet, navnlig i forbindelse med udsigten til en global økonomisk afmatning eller recession; beklager dybt, at reallønstigningen på EU-plan fortsat ligger under det, der kunne forventes, i betragtning af de positive arbejdsmarkedsresultater og økonomiske resultater;"
2.del:"opfordrer Kommissionen til at foreslå en EU-ordning for arbejdsløshedsunderstøttelse for at beskytte borgerne og mindske presset på de offentlige finanser i forbindelse med eksterne chok; "
3.del:"opfordrer til indførelse af et nyt finansielt instrument til bekæmpelse af langtidsledighed, som yder finansiel støtte til foranstaltninger og projekter i regioner med en langtidsledighed, der ligger over gennemsnittet;"
Seneste opdatering: 6. januar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik