Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 143kWORD 32k
Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019 - Βρυξέλλες
Αποτελέσματα ψηφοφοριών

 Επεξήγηση των συντομογραφιών και συμβόλων

 1. Αίτημα για εφαρμογή της διαδικασίας του κατεπείγοντος: Περίοδοι εφαρμογής των κανονισμών (ΕΕ) 2019/501 και (ΕΕ) 2019/502 ***I 

Αίτημα για εφαρμογή της διαδικασίας του κατεπείγοντος (C9-0108/2019)

ΘέμαΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
ψηφοφορία: αίτημα εφαρμογής της διαδικασίας του κατεπείγοντος+

 2. Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ Eurojust και Σερβίας * 

Έκθεση: Juan Fernando López Aguilar (A9-0009/2019)

ΘέμαΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
μοναδική ψηφοφορίαΟΚ+583, 18, 51

 3. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2019: Μείωση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες προβλέψεις δαπανών και την επικαιροποίηση των εσόδων (ίδιοι πόροι) 

Έκθεση: John Howarth (A9-0012/2019) (απαιτείται πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο για την έγκριση των τροπολογιών)

ΘέμαΤροπ. αριθ.ΣυντάκτηςΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2019
Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/20191-11
13-16
επιτροπή+
12επιτροπήΟΚ+487, 125, 40
Πρόταση ψηφίσματος
ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)ΟΚ+538, 113, 9
Αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση
ID:τροπολογία 12

 4. Προσαρμογές των ποσών που κινητοποιήθηκαν από τον μηχανισμό ευελιξίας για το 2019 για τη μετανάστευση, τις εισροές προσφύγων και τις απειλές κατά της ασφάλειας 

Έκθεση: John Howarth (A9-0013/2019) (απαιτείται πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο και τα 3/5 των ψηφισάντων)

ΘέμαΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
ψηφοφορία: πρόταση της ΕπιτροπήςΟΚ-53, 526, 82

 5. Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: Δραστικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένης της flumioxazine 

Πρόταση ψηφίσματος: B9-0103/2019

ΘέμαΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Πρόταση ψηφίσματος B9-0103/2019
(επιτροπή ENVI)
ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)ΟΚ+402, 222, 39
Αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση
GUE/NGLτελική ψηφοφορία

 6. Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: Δραστικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένου του chlorotoluron 

Πρόταση ψηφίσματος: B9-0104/2019

ΘέμαΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Πρόταση ψηφίσματος B9-0104/2019
(επιτροπή ENVI)
ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)ΟΚ+417, 200, 40
Αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση
GUE/NGL:τελική ψηφοφορία

 7. Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) 

Πρόταση ψηφίσματος: B9-0107/2019

ΘέμαΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Πρόταση ψηφίσματος B9-0107/2019
(επιτροπή ENVI)
ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)ΟΚ+436, 208, 16
Αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση
Verts/ALE, ID, GUE/NGL:τελική ψηφοφορία

 8. Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένη σόγια A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) 

Πρόταση ψηφίσματος: B9-0105/2019

ΘέμαΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Πρόταση ψηφίσματος B9-0105/2019
(επιτροπή ENVI)
ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)ΟΚ+426, 208, 20
Αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση
Verts/ALE, ID, GUE/GNL:τελική ψηφοφορία

 9. Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 και γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος που συνδυάζει δύο, τρία ή τέσσερα από τα μονά συμβάντα MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 και DAS-40278-9 

Πρόταση ψηφίσματος: B9-0106/2019

ΘέμαΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Πρόταση ψηφίσματος B9-0106/2019
(επιτροπή ENVI)
ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)ΟΚ+435, 207, 18
Αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση
Verts/ALE, ID, GUE/NGL:τελική ψηφοφορία

 10. Ξένη παρέμβαση σε εκλογικές διαδικασίες και παραπληροφόρηση σε εθνικές και ευρωπαϊκές δημοκρατικές διαδικασίες 

Προτάσεις ψηφίσματος: B9-0108/2019, B9-0111/2019

ΘέμαΤροπ. αριθ.ΣυντάκτηςΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Πρόταση ψηφίσματος B9-0108/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)
Μετά την § 17ECRΗΨ+358, 283, 12
§ 42S&DΟΚ+436, 126, 92
13Verts/ALEΗΨ+356, 293, 12
Μετά την § 414Verts/ALEΗΨ+350, 267, 44
§ 53S&DΟΚ+347, 282, 34
§ 81=
8=
PPE
ECR
ΗΨ-308, 327, 28
§ 10§αρχικό κείμενοΟΚ+566, 58, 39
§ 1315Verts/ALEΗΨ+400, 250, 10
§ 21§αρχικό κείμενοΟΚ+472, 178, 13
§ 289ECR-
§ 3410ECRΗΨ+367, 259, 38
§αρχικό κείμενοχ.ψ.
§ 35§αρχικό κείμενοΟΚ+573, 72, 16
§ 3611ΔECRΟΚ+320, 306, 35
§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ
2/ΟΚ
Αιτιολογική αναφορά 44ECR+
Αιτιολογική σκέψη E12Verts/ALE-
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ5ECR-
Αιτιολογική σκέψη Ι6ECR-
ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)ΟΚ+469, 143, 47
Πρόταση ψηφίσματος B9-0111/2019
(ID)
ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)
Αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση
S&D:§ 36· τροπολογίες 2, 3, 11
Renew:§§ 10, 21, 35· τελική ψηφοφορία
Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
Verts/ALE:§ 34
Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
S&D:
§ 36
1ο μέροςΣύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "εξεταστεί περαιτέρω το κατά πόσον θα πρέπει να"·
2ο μέροςοι λέξεις αυτές

 11. Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 και ίδιοι πόροι: Ώρα να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες των πολιτών 

Προτάσεις ψηφίσματος: B9-0110/2019, B9-0112/2019, B9-0113/2019

ΘέμαΤροπ. αριθ.ΣυντάκτηςΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Πρόταση ψηφίσματος B9-0110/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE)
Μετά την § 11GUE/NGL-
Μετά την § 22GUE/NGL-
Μετά την § 33GUE/NGL-
13GUE/NGLΟΚ-120, 438, 103
§ 4§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+456, 180, 28
2+
Μετά την § 44GUE/NGL-
5GUE/NGLΟΚ-93, 491, 77
§ 5§αρχικό κείμενοΟΚ+382, 221, 57
Μετά την § 514GUE/NGLΟΚ-67, 435, 155
Μετά την § 66GUE/NGLΟΚ-80, 518, 60
17GUE/NGLΟΚ-176, 431, 56
Μετά την § 77GUE/NGLΟΚ-137, 503, 21
Μετά την § 88GUE/NGLΟΚ-202, 424, 30
§ 919ECR-
Μετά την § 99GUE/NGLΟΚ-151, 480, 27
Μετά την § 1010GUE/NGLΟΚ-134, 420, 104
15GUE/NGLΟΚ-134, 488, 38
Μετά την § 1111GUE/NGLΟΚ-139, 433, 84
18GUE/NGLΟΚ-68, 579, 13
Μετά την § 1212GUE/NGLΟΚ-183, 438, 41
Μετά την § 1316GUE/NGLΟΚ-95, 458, 106
ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)ΟΚ+426, 163, 67
Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων
B9-0112/2019IDΟΚ
B9-0113/2019GUE/NGL
Αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση
PPE:τελική ψηφοφορία (B9-0110/2019)
S&D:τελική ψηφοφορία (B9-0110/2019)
ID:§§ 4 (1ο μέρος), 5· τελική ψηφοφορία (B9-0110/2019)· τελική ψηφοφορία (B9-0112/2019)
GUE/NGL:τροπολογίες 5-18
Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
ID:
§ 4
1ο μέρος"επαναλαμβάνει ότι το ποσό του επόμενου ΠΔΠ θα πρέπει να οριστεί στα 1 324,1 δισεκατομμύρια EUR σε τιμές 2018, το οποίο αντιπροσωπεύει το 1,3 % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ) της ΕΕ των 27·"
2ο μέρος"τονίζει ότι το εν λόγω συνολικό ποσό είναι το αποτέλεσμα αξιολόγησης από τη βάση προς την κορυφή του απαιτούμενου επιπέδου χρηματοδότησης για κάθε πρόγραμμα και πολιτική της ΕΕ· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την πρόθεση του Κοινοβουλίου να ενισχύσει τα εμβληματικά προγράμματα (π.χ. στους τομείς της νεολαίας, της έρευνας και της καινοτομίας, του περιβάλλοντος και της κλιματικής μετάβασης, των υποδομών, των ΜΜΕ, της ψηφιοποίησης και των κοινωνικών δικαιωμάτων), να διατηρήσει τη χρηματοδότηση των υφιστάμενων πολιτικών της ΕΕ σε πραγματικούς όρους (ιδίως στους τομείς της συνοχής, της γεωργίας και της αλιείας) και να εξασφαλίσει πρόσθετα χρηματοδοτικά μέσα για την κάλυψη των πρόσθετων ευθυνών (π.χ. στους τομείς της μετανάστευσης, της εξωτερικής δράσης και της άμυνας)· πιστεύει ακράδαντα ότι η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία επιτυγχάνεται με τη συγκέντρωση πόρων σε επίπεδο ΕΕ, από την άποψη της αποτελεσματικότητας, της αλληλεγγύης και του παγκόσμιου αντικτύπου· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να ενισχυθεί η εστίαση των μελλοντικών δαπανών στα αποτελέσματα·"

 12. Απασχόληση και κοινωνικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ 

Έκθεση: Yana Toom (A9-0016/2019)

ΘέμαΤροπ. αριθ.ΣυντάκτηςΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Πρόταση ψηφίσματος αντικατάστασης1IDΟΚ-109, 509, 40
§ 1§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2/ΟΚ+364, 228, 57
3/ΟΚ-296, 317, 43
ψηφοφορία: Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του κειμένου)
(επιτροπή EMPL)
ΟΚ+422, 131, 101
Αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση
ID:τροπολογία 1
PPE, S&D:§ 1 (2ο και 3ο μέρος)
Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
1/10 των βουλευτών:
§ 1
1ο μέρος"διαπιστώνει ότι, ενώ οι οικονομικές συνθήκες στην ΕΕ είναι σήμερα ευνοϊκές και η συνολική απασχόληση αυξάνεται σταθερά, εξακολουθεί να είναι καίριας σημασίας να αντιμετωπιστεί ταχέως η ανεργία των νέων, καθώς και τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι ΕΕΑΚ, και υπάρχει ακόμη επείγουσα ανάγκη βελτίωσης στη μακροχρόνια ανεργία, τον κατακερματισμό και τις ανισότητες της αγοράς εργασίας, τη συμπερίληψη των ευπαθών ομάδων, τη φτώχεια των εργαζομένων και την παραγωγικότητα, ιδίως στο πλαίσιο μιας ενδεχόμενης παγκόσμιας οικονομικής επιβράδυνσης ή ύφεσης· εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η αύξηση των πραγματικών μισθών, σε ενωσιακό επίπεδο, παραμένει χαμηλότερη των προσδοκιών, δεδομένων των θετικών επιδόσεων σε επίπεδο αγοράς εργασίας και οικονομικής επίδοσης·"
2ο μέρος"καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει ένα ευρωπαϊκό σύστημα αντασφάλισης επιδομάτων ανεργίας για την προστασία των πολιτών και να μειώσει την πίεση στα δημόσια οικονομικά κατά τη διάρκεια εξωτερικών κλυδωνισμών·"
3ο μέρος"ζητεί ένα νέο χρηματοδοτικό μέσο για την αντιμετώπιση της μακροχρόνιας ανεργίας, το οποίο θα παρέχει χρηματοδοτική στήριξη για μέτρα και έργα σε περιοχές με μακροχρόνια ανεργία άνω του μέσου όρου·"
Τελευταία ενημέρωση: 6 Ιανουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου