Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 119kWORD 28k
Neljapäev, 10. oktoober 2019 - Brüssel
Hääletustulemused

 Lühendite ja sümbolite selgitus

 1. Kiireloomulise menetluse taotlus: määruse (EL) 2019/501 ja (EL) 2019/502 kohaldamisajad ***I  

Kiireloomulise menetluse taotlus (C9-0108/2019)

TeemaNH jneHääletusNH/EH – märkused
Hääletus: kiireloomulise menetluse taotlus+

 2. Eurojusti ja Serbia koostööleping * 

Raport: Juan Fernando López Aguilar (A9-0009/2019)

TeemaNH jneHääletusNH/EH – märkused
TervikhääletusNH+583, 18, 51

 3. Paranduseelarve projekt nr 4/2019: kulukohustuste ja maksete assigneeringute vähendamine vastavalt ajakohastatud kuluvajadustele ja tuludele (omavahendid) 

Raport: John Howarth (A9-0012/2019) (muudatusettepanekute vastuvõtmiseks on nõutav parlamendi koosseisu häälteenamus)

TeemaMe nrEsitajaNH jneHääletusNH/EH – märkused
Paranduseelarve nr 4/2019 projekt
Paranduseelarve nr 4/2019 projekt1–11
13–16
komisjon+
12komisjonNH+487, 125, 40
Resolutsiooni ettepanek
Hääletus: resolutsioon (terviktekst)NH+538, 113, 9
Taotlused nimeliseks hääletuseks
ID:muudatusettepanek 12

 4. Rände-, pagulas- ja julgeolekuprobleemide lahendamiseks 2019. aastal kasutusele võetavate paindlikkusinstrumendi summade kohandamine 

Raport: John Howarth (A9-0013/2019) (nõutav parlamendi koosseisu häälteenamus ja 3/5 antud häältest)

TeemaNH jneHääletusNH/EH – märkused
Hääletus: komisjoni ettepanekNH-53, 526, 82

 5. Vastuväide kodukorra artikli 112 alusel: toimeained, sealhulgas flumioksasiin 

Resolutsiooni ettepanek: B9-0103//2019

TeemaNH jneHääletusNH/EH – märkused
Resolutsiooni ettepanek B9-0103/2019
(ENVI-komisjon)
Hääletus: resolutsioon (terviktekst)NH+402, 222, 39
Taotlused nimeliseks hääletuseks
GUE/NGLlõpphääletus

 6. Vastuväide kodukorra artikli 112 alusel: toimeained, sealhulgas klorotoluroon 

Resolutsiooni ettepanek: B9-0104//2019

TeemaNH jneHääletusNH/EH – märkused
Resolutsiooni ettepanek B9-0104/2019
(ENVI-komisjon)
Hääletus: resolutsioon (terviktekst)NH+417, 200, 40
Taotlused nimeliseks hääletuseks
GUE/NGL:lõpphääletus

 7. Vastuväide kodukorra artikli 112 alusel: geneetiliselt muundatud mais MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) 

Resolutsiooni ettepanek: B9-0107//2019

TeemaNH jneHääletusNH/EH – märkused
Resolutsiooni ettepanek B9-0107/2019
(ENVI-komisjon)
Hääletus: resolutsioon (terviktekst)NH+436, 208, 16
Taotlused nimeliseks hääletuseks
Verts/ALE, ID, GUE/NGL:lõpphääletus

 8. Vastuväide kodukorra artikli 112 alusel: geneetiliselt muundatud sojauba A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) 

Resolutsiooni ettepanek: B9-0105//2019

TeemaNH jneHääletusNH/EH – märkused
Resolutsiooni ettepanek B9-0105/2019
(ENVI-komisjon)
Hääletus: resolutsioon (terviktekst)NH+426, 208, 20
Taotlused nimeliseks hääletuseks
Verts/ALE, ID, GUE/GNL:lõpphääletus

 9. Vastuväide kodukorra artikli 112 alusel: geneetiliselt muundatud mais MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 ning geneetiliselt muundatud mais, milles on kombineeritud kaks, kolm või neli MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 ja DAS-40278-9 ühekordset transformatsiooni 

Resolutsiooni ettepanek: B9-0106//2019

TeemaNH jneHääletusNH/EH – märkused
Resolutsiooni ettepanek B9-0106/2019
(ENVI-komisjon)
Hääletus: resolutsioon (terviktekst)NH+435, 207, 18
Taotlused nimeliseks hääletuseks
Verts/ALE, ID, GUE/NGL:lõpphääletus

 10. Välisriikide sekkumine valimistesse ja desinformatsioon riiklikes ja üleeuroopalistes demokraatlikes protsessides 

Resolutsiooni ettepanekud: B9-0108/2019, B9-0111/2019

TeemaMe nrEsitajaNH jneHääletusNH/EH – märkused
Resolutsiooni ettepanek B9-0108/2019
(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR)
Pärast § 17ECREH+358, 283, 12
§ 42S&DNH+436, 126, 92
13Verts/ALEEH+356, 293, 12
Pärast § 414Verts/ALEEH+350, 267, 44
§ 53S&DNH+347, 282, 34
§ 81=
8=
PPE
ECR
EH-308, 327, 28
§ 10§originaaltekstNH+566, 58, 39
§ 1315Verts/ALEEH+400, 250, 10
§ 21§originaaltekstNH+472, 178, 13
§ 289ECR-
§ 3410ECREH+367, 259, 38
§originaalteksteraldi
§ 35§originaaltekstNH+573, 72, 16
§ 3611ÜMEECRNH+320, 306, 35
§originaaltekstosa
1/NH
2/NH
Volitus 44ECR+
Põhjendus E12Verts/ALE-
Põhjendus F5ECR-
Põhjendus J6ECR-
Hääletus: resolutsioon (terviktekst)NH+469, 143, 47
Resolutsiooni ettepanek B9-0111/2019
(ID)
Hääletus: resolutsioon (terviktekst)
Taotlused nimeliseks hääletuseks
S&D:§ 36; muudatusettepanekud 2, 3, 11
Renew:§ 10, 21, 35; lõpphääletus
Taotlused eraldi hääletuseks
Verts/ALE:§ 34
Taotlused osade kaupa hääletuseks
S&D:
§ 36
1.osa:kogu tekst, v.a sõnad „kaaluda võiks ka seda, kas“
2.osa:need sõnad

 11. Mitmeaastane finantsraamistik 2021–2027 ja omavahendid: on aeg täita kodanike ootused 

Resolutsiooni ettepanekud: B9-0110/2019, B9-0112/2019, B9-0113/2019

TeemaMe nrEsitajaNH jneHääletusNH/EH – märkused
Resolutsiooni ettepanek B9-0110/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE)
Pärast § 11GUE/NGL-
Pärast § 22GUE/NGL-
Pärast § 33GUE/NGL-
13GUE/NGLNH-120, 438, 103
§ 4§originaaltekstosa
1/NH+456, 180, 28
2+
Pärast § 44GUE/NGL-
5GUE/NGLNH-93, 491, 77
§ 5§originaaltekstNH+382, 221, 57
Pärast § 514GUE/NGLNH-67, 435, 155
Pärast § 66GUE/NGLNH-80, 518, 60
17GUE/NGLNH-176, 431, 56
Pärast § 77GUE/NGLNH-137, 503, 21
Pärast § 88GUE/NGLNH-202, 424, 30
§ 919ECR-
Pärast § 99GUE/NGLNH-151, 480, 27
Pärast § 1010GUE/NGLNH-134, 420, 104
15GUE/NGLNH-134, 488, 38
Pärast § 1111GUE/NGLNH-139, 433, 84
18GUE/NGLNH-68, 579, 13
Pärast § 1212GUE/NGLNH-183, 438, 41
Pärast § 1316GUE/NGLNH-95, 458, 106
Hääletus: resolutsioon (terviktekst)NH+426, 163, 67
Resolutsiooni ettepanekud fraktsioonide kaupa
B9-0112/2019IDNH
B9-0113/2019GUE/NGL
Taotlused nimeliseks hääletuseks
PPE:lõpphääletus (B9-0110/2019)
S&D:lõpphääletus (B9-0110/2019)
ID:§ 4 (1. osa), 5; lõpphääletus (B9-0110/2019) lõpphääletus (B9-0112/2019)
GUE/NGL:muudatusettepanekud 5–18
Taotlused osade kaupa hääletuseks
ID:
§ 4
1.osa:„kordab, et järgmise finantsraamistiku summa peaks 2018. aasta hindades olema 1324,1 miljardit eurot, mis moodustab 1,3 % ELi 27 liikmesriigi kogurahvatulust;“
2.osa:„rõhutab, et sellise kogusummani jõuti iga üksiku ELi programmi ja poliitikavaldkonna jaoks vajaliku rahasumma hindamise tulemusel; tuletab sellega seoses meelde, et parlament soovib edendada juhtprogramme (nt noorte, teadus- ja uuendustegevuse, keskkonna ja kliimamuutustega seotud ülemineku, taristu, VKEde, digiülemineku ja sotsiaalsete õiguste valdkonnas), jätta olemasolevatele ELi poliitikavaldkondadele (eelkõige ühtekuuluvus-, põllumajandus- ja kalanduspoliitika) eraldatavad rahasummad reaalväärtuses samaks ning näha lisaülesannete (nt rände-, välistegevuse ja kaitsevaldkonnas) täitmiseks ette lisaraha; on kindlalt veendunud, et Euroopa lisaväärtus tekib sellest, et ELi tasandil koondatakse ressursid tõhususe, solidaarsuse ja üleilmse mõju saavutamiseks; rõhutab sellega seoses, et tulevaste kulutuste puhul tuleb suuremat tähelepanu pöörata tulemustele;“

 12. Euroala tööhõive- ja sotsiaalpoliitika 

Raport: Yana Toom (A9-0016/2019)

TeemaMe nrEsitajaNH jneHääletusNH/EH – märkused
Alternatiivne resolutsiooni ettepanek1IDNH-109, 509, 40
§ 1§originaaltekstosa
1+
2/NH+364, 228, 57
3/NH-296, 317, 43
Hääletus: resolutsiooni ettepanek (terviktekst)
(EMPL-komisjon)
NH+422, 131, 101
Taotlused nimeliseks hääletuseks
ID:muudatusettepanek 1;
PPE, S&D:§ 1 (2. ja 3. osa)
Taotlused osade kaupa hääletuseks
1/10 parlamendiliikmetest
§ 1
1.osa:„märgib, et kuigi ELi majandustingimused on praegu soodsad ja üldine tööhõivemäär pidevalt kasvab, on endiselt oluline kiiresti vähendada noorte töötust ja leevendada mittetöötavate ja mitteõppivate noorte probleemi, ning pakiline ülesanne on vähendada pikaajalist töötust, tööturu killustatust, ebavõrdsust ja palgavaesust ja parandada kaitsetumate elanikerühmade kaasamist ja tõsta tootlikkust, eriti maailmamajanduse võimaliku aeglustumise või majandusseisaku tingimustes; peab äärmiselt kahetsusväärseks, et reaalpalga kasv jääb häid tööturu- ja majandusnäitajaid arvestades oodatust väiksemaks;“
2.osa:„palub, et komisjon esitaks töötushüvitise edasikindlustuse korra, mis välistingimustest tulenevate vapustuste korral aitaks kodanikke kaitsta ja leevendaks survet riikide rahandusele;“
3.osa:„nõuab, et pikaajalise töötuse vähendamiseks loodaks uus rahastamisvahend, mis pakuks rahalist toetust meetmetele ja piirkondadele, kus esineb pikaajalist töötust keskmisest rohkem;“
Viimane päevakajastamine: 6. jaanuar 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika