Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 114kWORD 28k
Torstai 10. lokakuuta 2019 - Bryssel
Äänestysten tulokset

 Käytettyjen merkkien ja lyhenteiden selitykset

 1. Kiireellistä käsittelyä koskeva pyyntö: Asetuksen (EU) 2019/501 ja asetuksen (EU) 2019/502 soveltamisajat ***I 

Kiireellistä käsittelyä koskeva pyyntö (C9-0108/2019)

KohdeNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
äänestys: kiireellistä käsittelyä koskeva pyyntö+

 2. Eurojustin ja Serbian välinen yhteistyötä koskeva sopimus * 

Mietintö: Juan Fernando López Aguilar (A9-0009/2019)

KohdeNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
kertaäänestysNHÄ+583, 18, 51

 3. Lisätalousarvioesitys nro 4/2019: maksusitoumus- ja maksumäärärahojen vähentäminen menoja koskevien tarkistettujen määrärahatarpeiden ja tulojen tarkistamisen (omat varat) mukaisesti 

Mietintö: John Howarth (A9-0012/2019) (tarkistusten hyväksymiseen vaaditaan parlamentin jäsenten enemmistö)

KohdeTark. nroLaatijaNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
Lisätalousarvioesitys nro 4/2019
Lisätalousarvioesitys nro 4/20191-11
13-16
valiokunta+
12valiokuntaNHÄ+487, 125, 40
Päätöslauselmaesitys
äänestys: päätöslauselma (teksti kokonaisuudessaan)NHÄ+538, 113, 9
Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt
ID:tarkistus 12

 4. Joustovälineestä vuodeksi 2019 muuttoliikkeeseen, pakolaisvirtoihin ja turvallisuusuhkiin vastaamiseksi käyttöön otettujen määrien tarkistaminen 

Mietintö: John Howarth (A9-0013/2019) (parlamentin jäsenten enemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)

KohdeNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
äänestys: komission ehdotusNHÄ-53, 526, 82

 5. Työjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: tehoaineet mukaan lukien flumioksatsiini 

Päätöslauselmaesitys: B9-0103/2019

KohdeNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
Päätöslauselmaesitys B9-0103/2019
(ENVI-valiokunta)
äänestys: päätöslauselma (teksti kokonaisuudessaan)NHÄ+402, 222, 39
Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt
GUE/NGL:lopullinen äänestys

 6. Työjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: tehoaineet mukaan lukien klorotoluroni 

Päätöslauselmaesitys: B9-0104/2019

KohdeNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
Päätöslauselmaesitys B9-0104/2019
(ENVI-valiokunta)
äänestys: päätöslauselma (teksti kokonaisuudessaan)NHÄ+417, 200, 40
Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt
GUE/NGL:lopullinen äänestys

 7. Työjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: muuntogeeninen maissi MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) 

Päätöslauselmaesitys: B9-0107/2019

KohdeNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
Päätöslauselmaesitys B9-0107/2019
(ENVI-valiokunta)
äänestys: päätöslauselma (teksti kokonaisuudessaan)NHÄ+436, 208, 16
Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt
Verts/ALE, ID, GUE/NGL:lopullinen äänestys

 8. Työjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: muuntogeeninen soija A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) 

Päätöslauselmaesitys: B9-0105/2019

KohdeNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
Päätöslauselmaesitys B9-0105/2019
(ENVI-valiokunta)
äänestys: päätöslauselma (teksti kokonaisuudessaan)NHÄ+426, 208, 20
Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt
Verts/ALE, ID, GUE/GNL:lopullinen äänestys

 9. Työjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: muuntogeeninen maissi MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 sekä muunnostapahtumista MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 ja DAS-40278-9 kahden, kolmen tai neljän yksittäistapahtuman yhdistelmänä saatu muuntogeeninen maissi 

Päätöslauselmaesitys: B9-0106/2019

KohdeNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
Päätöslauselmaesitys B9-0106/2019
(ENVI-valiokunta)
äänestys: päätöslauselma (teksti kokonaisuudessaan)NHÄ+435, 207, 18
Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt
Verts/ALE, ID, GUE/NGL:lopullinen äänestys

 10. Ulkomainen sekaantuminen vaaleihin ja disinformaatio kansallisissa ja eurooppalaisissa demokraattisissa prosesseissa 

Päätöslauselmaesitykset: B9-0108/2019, B9-0111/2019

KohdeTark. nroLaatijaNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
Päätöslauselmaesitys B9-0108/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)
§ 1 jälkeen7ECR+358, 283, 12
§ 42S&DNHÄ+436, 126, 92
13Verts/ALE+356, 293, 12
§ 4 jälkeen14Verts/ALE+350, 267, 44
§ 53S&DNHÄ+347, 282, 34
§ 81=
8=
PPE
ECR
-308, 327, 28
§ 10§alkuper. tekstiNHÄ+566, 58, 39
§ 1315Verts/ALE+400, 250, 10
§ 21§alkuper. tekstiNHÄ+472, 178, 13
§ 289ECR-
§ 3410ECR+367, 259, 38
§alkuper. teksti
§ 35§alkuper. tekstiNHÄ+573, 72, 16
§ 3611PECRNHÄ+320, 306, 35
§alkuper. tekstiosat
1/NHÄ
2/NHÄ
4 viite4ECR+
E kappale12Verts/ALE-
F kappale5ECR-
J kappale6ECR-
äänestys: päätöslauselma (teksti kokonaisuudessaan)NHÄ+469, 143, 47
Päätöslauselmaesitys B9-0111/2019
(ID)
äänestys: päätöslauselma (teksti kokonaisuudessaan)
Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt
S&D:§ 36; tarkistukset 2, 3, 11
Renew:§ 10, 21, 35 lopullinen äänestys
Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt
Verts/ALE:§ 34
Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt
S&D:
§ 36
1.osa:teksti ilman sanoja ”lisäksi olisi pohdittava, pitäisikö”
2.osa:nämä sanat

 11. Monivuotinen rahoituskehys 2021–2027 ja omat varat: aika vastata kansalaisten odotuksiin 

Päätöslauselmaesitykset: B9-0110/2019, B9-0112/2019, B9-0113/2019

KohdeTark. nroLaatijaNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
Päätöslauselmaesitys B9-0110/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE)
§ 1 jälkeen1GUE/NGL-
§ 2 jälkeen2GUE/NGL-
§ 3 jälkeen3GUE/NGL-
13GUE/NGLNHÄ-120, 438, 103
§ 4§alkuper. tekstiosat
1/NHÄ+456, 180, 28
2+
§ 4 jälkeen4GUE/NGL-
5GUE/NGLNHÄ-93, 491, 77
§ 5§alkuper. tekstiNHÄ+382, 221, 57
§ 5 jälkeen14GUE/NGLNHÄ-67, 435, 155
§ 6 jälkeen6GUE/NGLNHÄ-80, 518, 60
17GUE/NGLNHÄ-176, 431, 56
§ 7 jälkeen7GUE/NGLNHÄ-137, 503, 21
§ 8 jälkeen8GUE/NGLNHÄ-202, 424, 30
§ 919ECR-
§ 9 jälkeen9GUE/NGLNHÄ-151, 480, 27
§ 10 jälkeen10GUE/NGLNHÄ-134, 420, 104
15GUE/NGLNHÄ-134, 488, 38
§ 11 jälkeen11GUE/NGLNHÄ-139, 433, 84
18GUE/NGLNHÄ-68, 579, 13
§ 12 jälkeen12GUE/NGLNHÄ-183, 438, 41
§ 13 jälkeen16GUE/NGLNHÄ-95, 458, 106
äänestys: päätöslauselma (teksti kokonaisuudessaan)NHÄ+426, 163, 67
Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset
B9-0112/2019IDNHÄ
B9-0113/2019GUE/NGL
Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt
PPE:lopullinen äänestys (B9-0110/2019)
S&D:lopullinen äänestys (B9-0110/2019)
ID:§ 4 (1. osa), § 5; lopullinen äänestys (B9-0110/2019); lopullinen äänestys (B9-0112/2019)
GUE/NGL:tarkistukset 5–18
Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt
ID:
§ 4
1.osa:”muistuttaa, että seuraava monivuotinen rahoituskehys olisi asetettava 1 324,1 miljardiin euroon vuoden 2018 hintoina, mikä on 1,3 % EU-27:n bruttokansantulosta”
2.osa:”korostaa, että tämä kokonaismäärä perustuu kunkin EU:n ohjelman ja toimintapolitiikan tarvitseman rahoituksen tason alhaalta ylöspäin suuntautuvaan arviointiin; palauttaa tässä yhteydessä mieliin parlamentin aikomuksen edistää lippulaivaohjelmia (esimerkiksi nuoret, tutkimus ja innovointi, ympäristö ja ilmastonmuutos, infrastruktuuri, pk-yritykset, digitalisaatio ja sosiaaliset oikeudet), säilyttää unionin nykyisten toimintapolitiikkojen rahoitus reaalisesti (erityisesti yhteenkuuluvuus, maatalous ja kalastus) ja täydentää muita vastuita (esimerkiksi muuttoliikkeen, ulkoisten toimien ja puolustuksen alalla) lisävaroilla; uskoo vakaasti, että eurooppalaista lisäarvoa saadaan yhdistämällä resursseja unionin tasolla tehokkuuden, solidaarisuuden ja maailmanlaajuisen vaikutuksen aikaansaamiseksi; korostaa tässä yhteydessä tarvetta vahvistaa tulevien menojen kohdentamista tuloksiin”

 12. Euroalueen työllisyys- ja sosiaalipolitiikka 

Mietintö: Yana Toom (A9-0016/2019)

KohdeTark. nroLaatijaNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
vaihtoehtoinen päätöslauselmaesitys1IDNHÄ-109, 509, 40
§ 1§alkuper. tekstiosat
1+
2/NHÄ+364, 228, 57
3/NHÄ-296, 317, 43
äänestys: päätöslauselmaesitys (teksti kokonaisuudessaan)
(EMPL-valiokunta)
NHÄ+422, 131, 101
Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt
ID:tarkistus 1
PPE, S&D:§ 1 (2. ja 3. osa)
Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt
76+ jäsentä:
§ 1
1.osa:”toteaa, että vaikka taloudelliset edellytykset EU:ssa ovat tällä hetkellä suotuisat ja kokonaistyöllisyysaste nousee tasaisesti, on edelleen olennaisen tärkeää puuttua pikaisesti nuorisotyöttömyyteen sekä työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten kohtaamiin ongelmiin, minkä lisäksi pitkäaikaistyöttömyyden, työmarkkinoiden segmentoitumisen ja eriarvoisuuden, muita heikommassa asemassa olevien ryhmien osallistamisen, työssäkäyvien köyhyyden ja tuottavuuden osalta on vielä kiireellisesti parantamisen varaa, varsinkin kun otetaan huomioon mahdollinen maailmantalouden hidastuminen tai taantuma; pitää erittäin valitettavana, että reaalipalkat ovat nousseet unionin tasolla hitaammin kuin oli odotettavissa positiivisen työmarkkina- ja talouskehityksen perusteella”
2.osa:”kehottaa komissiota esittämään eurooppalaisen työttömyysvakuutusjärjestelmän, jolla suojellaan kansalaisia ja vähennetään julkiseen talouteen kohdistuvaa painetta ulkoisten sokkien aikana”
3.osa:”kehottaa luomaan uuden pitkäaikaistyöttömyyden torjuntaan tarkoitetun rahoitusvälineen, jolla tuettaisiin taloudellisesti toimia ja hankkeita alueilla, joilla pitkäaikaistyöttömyys on keskimääräistä yleisempää”
Päivitetty viimeksi: 6. tammikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö