Indeks 
Zapisnik
PDF 118kWORD 27k
Četvrtak, 10. listopada 2019. - Bruxelles
Rezultati glasovanja

 Značenje kratica i simbola

 1. Zahtjev za primjenu hitnog postupka: razdoblja primjene uredbi (EU) 2019/501 i (EU) 2019/502 ***I Zahtjev za primjenu hitnog postupka (C9-0108/2019) 

C9-0108/2019

PredmetAN, itd.GlasovanjeGlasovanje: AN/VE - napomene
glasovanje: zahtjev za primjenu hitnog postupka+

 2. Sporazum o suradnji između Eurojusta i Srbije * 

Izvješće: Juan Fernando López Aguilar (A9-0009/2019)

PredmetAN, itd.GlasovanjeGlasovanje: AN/VE - napomene
jedinstveno glasovanjeAN+583, 18, 51

 3. Nacrt izmjene proračuna br. 4/2019: smanjenje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i odobrenih sredstava za plaćanje u skladu s ažuriranim potrebama za rashodima i ažuriranjem prihoda (vlastita sredstva) 

Izvješće: John Howarth (A9-0012/2019) (za usvajanje amandmana potrebna je većina glasova zastupnika u Parlamentu)

PredmetAm br.AutorAN, itd.GlasovanjeGlasovanje: AN/VE - napomene
Nacrt izmjene proračuna br. 4/2019.
Nacrt izmjene proračuna br. 4/2019.1-11
13-16
odbor+
12odborAN+487, 125, 40
Prijedlog rezolucije
glasovanje: rezolucija (cjelokupni tekst)AN+538, 113, 9
Zahtjevi za poimenično glasovanje
ID:amandman 12

 4. Prilagodbe iznosa mobiliziranih iz instrumenta fleksibilnosti za 2019. radi upotrebe u pitanjima migracija, priljeva izbjeglica i sigurnosnih prijetnji 

Izvješće: John Howarth (A9-0013/2019) (potrebna većina zastupnika u Parlamentu i 3/5 danih glasova)

PredmetAN, itd.GlasovanjeGlasovanje: AN/VE - napomene
glasovanje: prijedlog KomisijeAN-53, 526, 82

 5. Prigovor u skladu s člankom 112. Poslovnika: aktivne tvari, uključujući flumioksazin 

Prijedlog rezolucije: B9-0103/2019

PredmetAN, itd.GlasovanjeGlasovanje: AN/VE - napomene
Prijedlog rezolucije B9-0103/2019
(odbor ENVI)
glasovanje: rezolucija (cjelokupni tekst)AN+402, 222, 39
Zahtjevi za poimenično glasovanje
GUE/NGLkonačno glasovanje

 6. Prigovor u skladu s člankom 112. Poslovnika: aktivne tvari, uključujući klorotoluron 

Prijedlog rezolucije: B9-0104/2019

PredmetAN, itd.GlasovanjeGlasovanje: AN/VE - napomene
Prijedlog rezolucije B9-0104/2019
(odbor ENVI)
glasovanje: rezolucija (cjelokupni tekst)AN+417, 200, 40
Zahtjevi za poimenično glasovanje
GUE/NGL:konačno glasovanje

 7. Prigovor u skladu s člankom 112. Poslovnika: genetski modificirani kukuruz MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) 

Prijedlog rezolucije: B9-0107/2019

PredmetAN, itd.GlasovanjeGlasovanje: AN/VE - napomene
Prijedlog rezolucije B9-0107/2019
(odbor ENVI)
glasovanje: rezolucija (cjelokupni tekst)AN+436, 208, 16
Zahtjevi za poimenično glasovanje
Verts/ALE, ID, GUE/NGL:konačno glasovanje

 8. Prigovor u skladu s člankom 112. Poslovnika: genetski modificirana soja A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) 

Prijedlog rezolucije: B9-0105/2019

PredmetAN, itd.GlasovanjeGlasovanje: AN/VE - napomene
Prijedlog rezolucije B9-0105/2019
(odbor ENVI)
glasovanje: rezolucija (cjelokupni tekst)AN+426, 208, 20
Zahtjevi za poimenično glasovanje
Verts/ALE, ID, GUE/GNL:konačno glasovanje

 9. Prigovor u skladu s člankom 112. Poslovnika: genetski modificirani kukuruz MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 i genetski modificirani kukuruz koji je kombinacija dviju od promjena MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 i DAS-40278-9 

Prijedlog rezolucije: B9-0106/2019

PredmetAN, itd.GlasovanjeGlasovanje: AN/VE - napomene
Prijedlog rezolucije B9-0106/2019
(odbor ENVI)
glasovanje: rezolucija (cjelokupni tekst)AN+435, 207, 18
Zahtjevi za poimenično glasovanje
Verts/ALE, ID, GUE/NGL:konačno glasovanje

 10. Strana uplitanja u izbore i dezinformacije u nacionalnim i europskim demokratskim procesima 

Prijedlozi rezolucije: B9-0108/2019, B9-0111/2019

PredmetAm br.AutorAN, itd.GlasovanjeGlasovanje: AN/VE - napomene
Prijedlog rezolucije B9-0108/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)
Nakon § 17ECRVE+358, 283, 12
§ 42S&DAN+436, 126, 92
13Verts/ALEVE+356, 293, 12
Nakon § 414Verts/ALEVE+350, 267, 44
§ 53S&DAN+347, 282, 34
§ 81=
8=
EPP
ECR
VE-308, 327, 28
§ 10§originalni tekstAN+566, 58, 39
§ 1315Verts/ALEVE+400, 250, 10
§ 21§originalni tekstAN+472, 178, 13
§ 289ECR-
§ 3410ECRVE+367, 259, 38
§originalni tekstvs
§ 35§originalni tekstAN+573, 72, 16
§ 3611SECRAN+320, 306, 35
§originalni tekstdiv
1/AN
2/AN
pozivanje 4.4ECR+
Uvodna izjava E12Verts/ALE-
Uvodna izjava F5ECR-
Uvodna izjava J6ECR-
glasovanje: rezolucija (cjelokupni tekst)AN+469, 143, 47
Prijedlog rezolucije B9-0111/2019
(ID)
glasovanje: rezolucija (cjelokupni tekst)
Zahtjevi za poimenično glasovanje
S&D:§ 36; amandmani 2, 3, 11
Renew:§§ 10, 21, 35; konačno glasovanje
Zahtjevi za odvojeno glasovanje
Verts/ALE:§ 34
Zahtjevi za glasovanje po dijelovima
S&D:
§ 36
1.dioCjelokupni tekst osim riječi: „dodatno razmotriti mogućnost”
2.diote riječi

 11. Višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021. – 2027. i vlastita sredstva: vrijeme je da se odgovori na očekivanja građana 

Prijedlozi rezolucije: B9-0110/2019, B9-0112/2019, B9-0113/2019

PredmetAm br.AutorAN, itd.GlasovanjeGlasovanje: AN/VE - napomene
Prijedlog rezolucije B9-0110/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE)
Nakon § 11GUE/NGL-
Nakon § 22GUE/NGL-
Nakon § 33GUE/NGL-
13GUE/NGLAN-120, 438, 103
§ 4§originalni tekstdiv
1/AN+456, 180, 28
2+
Nakon § 44GUE/NGL-
5GUE/NGLAN-93, 491, 77
§ 5§originalni tekstAN+382, 221, 57
Nakon § 514GUE/NGLAN-67, 435, 155
Nakon § 66GUE/NGLAN-80, 518, 60
17GUE/NGLAN-176, 431, 56
Nakon § 77GUE/NGLAN-137, 503, 21
Nakon § 88GUE/NGLAN-202, 424, 30
§ 919ECR-
Nakon § 99GUE/NGLAN-151, 480, 27
Nakon § 1010GUE/NGLAN-134, 420, 104
15GUE/NGLAN-134, 488, 38
Nakon § 1111GUE/NGLAN-139, 433, 84
18GUE/NGLAN-68, 579, 13
Nakon § 1212GUE/NGLAN-183, 438, 41
Nakon § 1316GUE/NGLAN-95, 458, 106
glasovanje: rezolucija (cjelokupni tekst)AN+426, 163, 67
Prijedlozi rezolucije klubova zastupnika
B9-0112/2019IDAN
B9-0113/2019GUE/NGL
Zahtjevi za poimenično glasovanje
PPE:konačno glasovanje (B9-0110/2019)
S&D:konačno glasovanje (B9-0110/2019)
ID:§§ 4 (1. dio), 5; konačno glasovanje (B9-0110/2019); konačno glasovanje (B9-0112/2019)
GUE/NGL:amandmani 5 – 18
Zahtjevi za glasovanje po dijelovima
ID:
§ 4
1.dio„ponavlja da bi sljedeći VFO trebao iznositi 1 324,1 milijardu EUR u cijenama iz 2018., što predstavlja 1,3 % bruto nacionalnog dohotka (BND) EU-27”
2.dio„naglašava da je taj ukupan iznos rezultat procjene „odozdo prema gore” potrebne razine financiranja za svaki program i politiku EU-a; u tom kontekstu podsjeća na namjeru Parlamenta da ojača vodeće programe (npr. u području mladih, istraživanja i inovacija, okoliša i klimatske tranzicije, infrastrukture, malih i srednjih poduzeća, digitalizacije i socijalnih prava), da zadrži financiranje postojećih politika EU-a u realnim vrijednostima (posebno u području kohezije, poljoprivrede i ribarstva) te da osigura financijska sredstva za dodatne zadaće (npr. u području migracija, vanjskog djelovanja i obrane); čvrsto vjeruje da se europska dodana vrijednost temelji na udruživanju resursa na razini EU-a radi učinkovitosti, solidarnosti i globalnog učinka; u tom kontekstu naglašava potrebu za jačanjem usmjerenosti buduće potrošnje na rezultate;”

 12. Politika zapošljavanja i socijalna politika europodručja 

Izvješće: Yana Toom (A9-0016/2019)

PredmetAm br.AutorAN, itd.GlasovanjeGlasovanje: AN/VE - napomene
Prijedlog alternativne rezolucije1IDAN-109, 509, 40
§ 1§originalni tekstdiv
1+
2/AN+364, 228, 57
3/AN-296, 317, 43
glasovanje: prijedlog rezolucije (cjelokupni tekst)
(Odbor EMPL)
AN+422, 131, 101
Zahtjevi za poimenično glasovanje
ID:amandman 1
PPE, S&D:§ 1. (2. i 3. dio)
Zahtjevi za glasovanje po dijelovima
1/10 zastupnika:
§ 1
1.dio„napominje da, unatoč tome što su gospodarski uvjeti u EU-u trenutačno povoljni i ukupna stopa zaposlenosti stabilno raste, još uvijek je neophodno brzo riješiti problem nezaposlenosti mladih osoba i probleme s kojima se suočava skupina NEET te je i dalje prijeko potreban napredak u pogledu dugoročne nezaposlenosti, segmentacije tržišta rada i prisutnih nejednakosti, uključivanja ugroženih skupina, siromaštva zaposlenih i produktivnosti, posebice u kontekstu mogućeg usporavanja globalnog gospodarstva ili recesije; duboko žali zbog toga što je realan rast plaća na razini Unije niži od onoga što bi se moglo očekivati s obzirom na pozitivne rezultate tržišta rada i gospodarstva;”
2.dio„poziva Komisiju da predstavi europski sustav reosiguranja naknada za nezaposlene kako bi se zaštitili građani i smanjio pritisak na javne financije tijekom vanjskih šokova;”
3.dio„poziva na uvođenje novog financijskog instrumenta za rješavanje dugotrajne nezaposlenosti, kojim bi se pružila financijska potpora za mjere i projekte u regijama s iznadprosječnom dugotrajnom nezaposlenošću;”
Posljednje ažuriranje: 6. siječnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti