Rodyklė 
Protokolas
PDF 120kWORD 34k
Ketvirtadienis, 2019 m. spalio 10 d. - Briuselis
Balsavimo rezultatai

 Santrumpos ir simboliai

 1. Sprendimas dėl procedūros skubos tvarka taikymo Reglamento (ES) 2019/501 ir Reglamento (ES) 2019/502 taikymo laikotarpiai ***I 

Prašymas taikyti skubos tvarką (C9-0108/2019)

DalykasVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Balsavimas: prašymas taikyti procedūrą skubos tvarka+

 2. Eurojusto ir Serbijos bendradarbiavimo susitarimas * 

Pranešimas: Juan Fernando López Aguilar (A9-0009/2019)

DalykasVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Vienas balsavimasVB+583, 18, 51

 3. Taisomojo biudžeto Nr. 4/2019 projektas Įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų sumažinimas pagal atnaujintus išlaidų poreikius ir atnaujintas pajamas (nuosavi ištekliai)  

Pranešimas: John Howarth (A9-0012/2019) (visų Parlamento narių balsų dauguma, reikalinga pakeitimams priimti)

DalykasPak.Nr.AutoriusVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Taisomojo biudžeto Nr. 4/2019 projektas
Taisomojo biudžeto Nr. 4/2019 projektas1–11
13–16
komitetas+
12komitetasVB+487, 125, 40
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)VB+538, 113, 9
Prašymai balsuoti vardiniu būdu
ID:12 pakeitimas.

 4. 2019 m. mobilizuotų lankstumo priemonės lėšų, kurios turi būti naudojamos migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir saugumo grėsmių problemoms spręsti, sumų patikslinimas 

Pranešimas: John Howarth (A9-0013/2019) (reikalinga visų Parlamento narių balsų dauguma ir 3/5 balsavusių Parlamento narių balsų)

DalykasVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Balsavimas: Komisijos pasiūlymasVB-53, 526, 82

 5. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnį: veikliosios medžiagos, įskaitant flumioksaziną 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B9-0103/2019

DalykasVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0103/2019
(ENVI komitetas)
Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)VB+402, 222, 39
Prašymai balsuoti vardiniu būdu
GUE/NGLgalutinis balsavimas.

 6. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnį: veikliosios medžiagos, įskaitant chlortoluroną 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B9-0104/2019

DalykasVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0104/2019
(ENVI komitetas)
Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)VB+417, 200, 40
Prašymai balsuoti vardiniu būdu
GUE/NGL:galutinis balsavimas.

 7. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnį: genetiškai modifikuoti kukurūzai MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B9-0107/2019

DalykasVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0107/2019
(ENVI komitetas)
Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)VB+436, 208, 16
Prašymai balsuoti vardiniu būdu
Verts/ALE, ID, GUE/NGL:galutinis balsavimas.

 8. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnį: genetiškai modifikuotos sojos A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B9-0105/2019

DalykasVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0105/2019
(ENVI komitetas)
Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)VB+426, 208, 20
Prašymai balsuoti vardiniu būdu
Verts/ALE, ID, GUE/GNL:galutinis balsavimas.

 9. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnį: genetiškai modifikuoti kukurūzai MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 ir genetiškai modifikuoti kukurūzai, sudaryti iš dviejų, trijų arba keturių atskirų MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 ir DAS-40278-9 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B9-0106/2019

DalykasVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0106/2019
(ENVI komitetas)
Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)VB+435, 207, 18
Prašymai balsuoti vardiniu būdu
Verts/ALE, ID, GUE/NGL:galutinis balsavimas.

 10. Užsienio šalių kišimasis į rinkimus ir dezinformacija vykdant nacionalinius ir Europos demokratinius procesus 

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B9-0108/2019, B9-0111/2019

DalykasPak.Nr.AutoriusVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0108/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)
Po 1 dalies7ECREB+358, 283, 12
4 dalis2S&DVB+436, 126, 92
13Verts/ALEEB+356, 293, 12
Po 4 dalies14Verts/ALEEB+350, 267, 44
5 dalis3S&DVB+347, 282, 34
8 dalis1=
8=
PPE
ECR
EB-308, 327, 28
10 dalis§originalus tekstasVB+566, 58, 39
13 dalis15Verts/ALEEB+400, 250, 10
21 dalis§originalus tekstasVB+472, 178, 13
28 dalis9ECR-
34 dalis10ECREB+367, 259, 38
§originalus tekstasatsk.
35 dalis§originalus tekstasVB+573, 72, 16
36 dalis11SECRVB+320, 306, 35
§originalus tekstasdal
1/VB
2/VB
4 nurodomoji dalis4ECR+
E konstatuojamoji dalis12Verts/ALE-
F konstatuojamoji dalis5ECR-
J konstatuojamoji dalis6ECR-
Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)VB+469, 143, 47
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0111/2019
(ID)
Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)
Prašymai balsuoti vardiniu būdu
S&D36 dalis 2, 3 ir 11 pakeitimai.
Renew:10, 21 ir 35 dalys; galutinis balsavimas.
Prašymai balsuoti atskirai
Verts/ALE:34 dalis.
Prašymai balsuoti dalimis
S&D:
36 dalis
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius „toliau svarstyti, ar“.
2-oji dalis:šie žodžiai.

 11. 2021–2027 m. daugiametė finansinė programa ir nuosavi ištekliai: laikas pateisinti piliečių lūkesčius 

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B9-0110/2019, B9-0112/2019, B9-0113/2019

DalykasPak.Nr.AutoriusVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0110/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE)
Po 1 dalies1GUE/NGL-
Po 2 dalies2GUE/NGL-
Po 3 dalies3GUE/NGL-
13GUE/NGLVB-120, 438, 103
4 dalis§originalus tekstasdal
1/VB+456, 180, 28
2+
Po 4 dalies4GUE/NGL-
5GUE/NGLVB-93, 491, 77
5 dalis§originalus tekstasVB+382, 221, 57
Po 5 dalies14GUE/NGLVB-67, 435, 155
Po 6 dalies6GUE/NGLVB-80, 518, 60
17GUE/NGLVB-176, 431, 56
Po 7 dalies7GUE/NGLVB-137, 503, 21
Po 8 dalies8GUE/NGLVB-202, 424, 30
9 dalis19ECR-
Po 9 dalies9GUE/NGLVB-151, 480, 27
Po 10 dalies10GUE/NGLVB-134, 420, 104
15GUE/NGLVB-134, 488, 38
Po 11 dalies11GUE/NGLVB-139, 433, 84
18GUE/NGLVB-68, 579, 13
Po 12 dalies12GUE/NGLVB-183, 438, 41
Po 13 dalies16GUE/NGLVB-95, 458, 106
Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)VB+426, 163, 67
Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų
B9-0112/2019IDVB
B9-0113/2019GUE/NGL
Prašymai balsuoti vardiniu būdu
PPE:galutinis balsavimas (B9-0110/2019);
S&D:galutinis balsavimas (B9-0110/2019);
ID:4 dalies 1-oji dalis, 5 dalis. galutinis balsavimas (B9-0110/2019). galutinis balsavimas (B9-0112/2019).
GUE/NGL:5–18 pakeitimai.
Prašymai balsuoti dalimis
ID:
4 dalis
1-oji dalis:„pakartoja, kad kitos DFP suma turėtų būti 1 324,1 mlrd. EUR 2018 m. kainomis, t. y. 1,3 proc. ES 27 bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP)“.
2-oji dalis:„pabrėžia, kad ši bendra suma nustatyta remiantis reikiamo kiekvienos ES programos ir politikos krypties finansavimo lygio vertinimo pagal principą „iš apačios į viršų“ rezultatais; atsižvelgdamas į tai, primena Parlamento ketinimą skatinti pavyzdines programas (pvz., susijusias su jaunimu, moksliniais tyrimais ir inovacijomis, aplinka ir klimato pokyčiais, infrastruktūra, MVĮ, skaitmeninimu ir socialinėmis teisėmis), išlaikyti realų esamų ES politikos krypčių (visų pirma sanglaudos, žemės ūkio ir žuvininkystės) finansavimą ir suderinti papildomus įsipareigojimus (pvz., migracijos, išorės veiksmų ir gynybos srityse) su papildomomis finansinėmis priemonėmis; yra tvirtai įsitikinęs, kad Europos pridėtinė vertė sukuriama sutelkiant išteklius ES lygmeniu ir užtikrinant veiksmingumą, solidarumą ir bendrą poveikį; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad ateityje reikėtų daugiau dėmesio skirti rezultatams;“.

 12. Euro zonos užimtumo ir socialinė politika 

Pranešimas: Yana Toom (A9-0016/2019)

DalykasPak.Nr.AutoriusVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Alternatyvus pasiūlymas dėl rezoliucijos1IDVB-109, 509, 40
1 dalis§originalus tekstasdal
1+
2/VB+364, 228, 57
3/VB-296, 317, 43
Balsavimas: pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas tekstas)
(EMPL komitetas)
VB+422, 131, 101
Prašymai balsuoti vardiniu būdu
ID1 pakeitimas.
PPE, S&D:1 dalies 1-oji ir 2-oji dalys.
Prašymai balsuoti dalimis
1/10 visų Parlamento narių:
1 dalis
1-oji dalis:„pažymi, kad nors ekonominės sąlygos ES šiuo metu yra palankios ir bendras užimtumas nuolat auga, nepaprastai svarbu greitai įveikti jaunimo nedarbo problemą ir problemas, su kuriomis susiduria nedirbantys ir nesimokantys jaunuoliai, taip pat reikia skubiai spręsti darbo rinkos segmentacijos ir nelygybės, pažeidžiamų grupių įtraukties, dirbančių asmenų skurdo ir produktyvumo problemas, ypač atsižvelgiant į galimą ekonomikos augimo sulėtėjimą ar recesiją; labai apgailestauja dėl to, kad Sąjungos mastu realusis darbo užmokestis nedidėja taip, kaip to būtų galima tikėtis turint mintyje teigiamus darbo rinkos ir ekonominės veiklos rezultatus;“.
2-oji dalis:„ragina Komisiją pasiūlyti Europos bedarbio išmokų perdraudimo sistemą, siekiant apsaugoti piliečius ir sumažinti viešųjų finansų poreikį išorės sukrėtimų atveju;“.
3-oji dalis:„ragina sukurti naują finansinę priemonę, skirtą ilgalaikio nedarbo problemai spręsti, pagal kurią būtų finansuojamos priemonės ir projektai regionuose, kuriuose ilgalaikis nedarbas didesnis už vidurkį;“.
Atnaujinta: 2020 m. sausio 6 d.Teisinė informacija - Privatumo politika