Indekss 
Protokols
PDF 123kWORD 27k
Ceturtdiena, 2019. gada 10. oktobris - Brisele
Balsojumu rezultāti

 Saīsinājumu un simbolu saraksts

 1. Pieprasījums piemērot steidzamības procedūru: Regulas (ES) 2019/501 un Regulas (ES) 2019/502 piemērošanas periodi ***I 

Pieprasījums piemērot steidzamības procedūru C9-0108/2019

PriekšmetsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
balsojums: pieprasījums piemērot steidzamības procedūru+

 2. Nolīgums par sadarbību starp Eurojust un Serbiju * 

Ziņojums: Juan Fernando López Aguilar (A9-0009/2019)

PriekšmetsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
viens balsojumsPS+583, 18, 51

 3. 2019. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 4 projekts: saistību un maksājumu apropriāciju samazinājums saskaņā ar izdevumu vajadzību atjauninājumu un ieņēmumu (pašu resursi) atjauninājumu 

Ziņojums: John Howarth (A9-0012/2019) (grozījumu pieņemšanai vajadzīgs parlamenta locekļu vairākums)

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
Budžeta grozījuma projekts Nr. 4/2019
Budžeta grozījuma projekts Nr. 4/20191-11
13-16
komiteja+
12komitejaPS+487, 125, 40
rezolūcijas priekšlikums
balsojums: rezolūcija (viss teksts)PS+538, 113, 9
Pieprasījumi balsot pēc saraksta
ID:grozījums Nr. 12

 4. To summu pielāgojumi no elastības instrumenta 2019. gadam, kuras jāizmanto migrācijas, bēgļu pieplūduma un drošības apdraudējumu gadījumā 

Ziņojums: John Howarth (A9-0013/2019) (nepieciešams parlamenta locekļu vairākums un 3/5 nodoto balsu)

PriekšmetsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
balsojums: Komisijas priekšlikumsPS-53, 526, 82

 5. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: darbīgās vielas, tostarp flumioksazīns 

Rezolūcijas priekšlikums: B9-0103/2019

PriekšmetsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
Rezolūcijas priekšlikums B9-0103/2019
(ENVI komiteja)
balsojums: rezolūcija (viss teksts)PS+402, 222, 39
Pieprasījumi balsot pēc saraksta
GUE/NGLgalīgais balsojums

 6. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: darbīgās vielas, tostarp hlortolurons 

Rezolūcijas priekšlikums: B9-0104/2019

PriekšmetsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
Rezolūcijas priekšlikums B9-0104/2019
(ENVI komiteja)
balsojums: rezolūcija (viss teksts)PS+417, 200, 40
Pieprasījumi balsot pēc saraksta
GUE/NGL:galīgais balsojums

 7. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: ģenētiski modificēta kukurūza MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) 

Rezolūcijas priekšlikums: B9-0107/2019

PriekšmetsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
Rezolūcijas priekšlikums B9-0107/2019
(ENVI komiteja)
balsojums: rezolūcija (viss teksts)PS+436, 208, 16
Pieprasījumi balsot pēc saraksta
Verts/ALE, ID, GUE/NGL:galīgais balsojums

 8. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: ģenētiski modificēta soja A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) 

Rezolūcijas priekšlikums: B9-0105/2019

PriekšmetsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
Rezolūcijas priekšlikums B9-0105/2019
(ENVI komiteja)
balsojums: rezolūcija (viss teksts)PS+426, 208, 20
Pieprasījumi balsot pēc saraksta
Verts/ALE, ID, GUE/GNL:galīgais balsojums

 9. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: ģenētiski modificēta kukurūza MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9, un ģenētiski modificēta kukurūza, kurā apvienotas divas, trīs vai četras atsevišķas modifikācijas MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 un DAS-40278-9 

Rezolūcijas priekšlikums: B9-0106/2019

PriekšmetsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
Rezolūcijas priekšlikums B9-0106/2019
(ENVI komiteja)
balsojums: rezolūcija (viss teksts)PS+435, 207, 18
Pieprasījumi balsot pēc saraksta
Verts/ALE, ID, GUE/NGL:galīgais balsojums

 10. Ārvalstu iejaukšanās vēlēšanu norisē un dezinformācija dalībvalstu un Eiropas demokrātiskajos procesos 

Rezolūciju priekšlikumi: B9-0108/2019, B9-0111/2019

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums B9-0108/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)
aiz § 17ECREB+358, 283, 12
§ 42S&DPS+436, 126, 92
13Verts/ALEEB+356, 293, 12
Aiz § 414Verts/ALEEB+350, 267, 44
§ 53S&DPS+347, 282, 34
§ 81=
8=
PPE
ECR
EB-308, 327, 28
§ 10§sākotnējais tekstsPS+566, 58, 39
§ 1315Verts/ALEEB+400, 250, 10
§ 21§sākotnējais tekstsPS+472, 178, 13
§ 289ECR-
§ 3410ECREB+367, 259, 38
§sākotnējais tekstsats.
§ 35§sākotnējais tekstsPS+573, 72, 16
§ 3611SECRPS+320, 306, 35
§sākotnējais tekstsbd
1/PS
2/PS
4.atsauce4ECR+
E apsv.12Verts/ALE-
F apsv.5ECR-
J apsv.6ECR-
balsojums: rezolūcija (viss teksts)PS+469, 143, 47
Rezolūcijas priekšlikums B9-0111/2019
(ID)
balsojums: rezolūcija (viss teksts)
Pieprasījumi balsot pēc saraksta
S&D:§ 36; grozījumi Nr. 2, 3, 11
Renew:§ 10, 21, 35; galīgais balsojums
Pieprasījumi balsot atsevišķi
Verts/ALE:§ 34
Pieprasījumi balsot pa daļām
S&D:
§ 36
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus „ka varētu vairāk apsvērt arī to”
2.daļa:šie vārdi

 11. Daudzgadu finanšu shēma 2021.–2027. gadam un pašu resursi: laiks attaisnot pilsoņu cerības 

Rezolūciju priekšlikumi: B9-0110/2019, B9-0112/2019, B9-0113/2019

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
Rezolūcijas priekšlikums B9-0110/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE)
aiz § 11GUE/NGL-
Aiz § 22GUE/NGL-
Aiz § 33GUE/NGL-
13GUE/NGLPS-120, 438, 103
§ 4§sākotnējais tekstsbd
1/PS+456, 180, 28
2+
Aiz § 44GUE/NGL-
5GUE/NGLPS-93, 491, 77
§ 5§sākotnējais tekstsPS+382, 221, 57
aiz § 514GUE/NGLPS-67, 435, 155
Aiz § 66GUE/NGLPS-80, 518, 60
17GUE/NGLPS-176, 431, 56
aiz § 77GUE/NGLPS-137, 503, 21
Aiz § 88GUE/NGLPS-202, 424, 30
§ 919ECR-
aiz § 99GUE/NGLPS-151, 480, 27
Aiz § 1010GUE/NGLPS-134, 420, 104
15GUE/NGLPS-134, 488, 38
Aiz § 1111GUE/NGLPS-139, 433, 84
18GUE/NGLPS-68, 579, 13
Aiz § 1212GUE/NGLPS-183, 438, 41
Aiz § 1316GUE/NGLPS-95, 458, 106
balsojums: rezolūcija (viss teksts)PS+426, 163, 67
Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi
B9-0112/2019IDPS
B9-0113/2019GUE/NGL
Pieprasījumi balsot pēc saraksta
PPE:galīgais balsojums (B9-0110/2019)
S&D:galīgais balsojums (B9-0110/2019)
ID:§ 4 (pirmā daļa), 5; galīgais balsojums (B9-0110/2019); galīgais balsojums (B9-0112/2019)
GUE/NGL:grozījumi Nr. 5-18
Pieprasījumi balsot pa daļām
ID:
§ 4
1.daļa:„atkārtoti norāda, ka nākamā DFS būtu jānosaka 1324,1 miljarda EUR apmērā 2018. gada cenās, proti, 1,3 % apmērā no ES-27 nacionālā kopienākuma (NKI);”
2.daļa:„uzsver, ka šis vispārējais skaitlis ir iegūts, veicot katrai ES programmai un politikai nepieciešamā finansējuma augšupēju novērtēšanu; šajā sakarā atgādina Parlamenta nodomu palielināt atbalstu pamatprogrammām (piemēram, jaunatnes, pētniecības un inovācijas, vides un klimata pārejas, infrastruktūras, MVU, digitalizācijas un sociālo tiesību jomā), lai saglabātu pašreizējo ES politiku (it īpaši kohēzijas, lauksaimniecības un zivsaimniecības politikas) finansējumu reālā izteiksmē un lai papildu pienākumu (piemēram, migrācijas, ārējās darbības un aizsardzības jomā) izpildei paredzētu papildu finanšu līdzekļus; pauž stingru pārliecību, ka resursu apvienošana Eiropas līmenī, lai nodrošinātu efektivitāti, solidaritāti un globālo ietekmi, rada Eiropas pievienoto vērtību; šajā sakarā uzsver nepieciešamību nākotnes izdevumu plānošanā pastiprinātu uzmanību veltīt rezultātiem;”

 12. Eurozonas nodarbinātības un sociālās politikas nostādnes 

Ziņojums: Yana Toom (A9-0016/2019)

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
Alternatīvs rezolūcijas priekšlikums1IDPS-109, 509, 40
§ 1§sākotnējais tekstsbd
1+
2/PS+364, 228, 57
3/PS-296, 317, 43
balsojums: rezolūcijas priekšlikums (viss teksts) — (EMPL komiteja)PS+422, 131, 101
Pieprasījumi balsot pēc saraksta
ID:grozījums Nr. 1
PPE, S&D:§ 1 (otrā un trešā daļa)
Pieprasījumi balsot pa daļām
1/10 deputātu:
§ 1
1.daļa:„atzīmē — lai gan ekonomiskā situācija ES pašlaik ir labvēlīga un vispārējais nodarbinātības līmenis pastāvīgi pieaug, joprojām būtiski ir strauji risināt jauniešu bezdarbu un problēmas, ar kurām saskaras NEET, un joprojām steidzami ir jāuzlabo situācija tādās jomās kā ilgstošais bezdarbs, darba tirgus segmentācija un nevienlīdzība, mazaizsargātu grupu iekļautība, nodarbinātu personu nabadzība un produktivitāte, jo īpaši saistībā ar gaidāmo globālo ekonomikas lejupslīdi jeb recesiju; pauž dziļu nožēlu, ka faktiskais algu pieaugums Savienības līmenī joprojām ir zemāks par gaidīto, ņemot vērā labvēlīgo situāciju darba tirgū un ekonomiskos rezultātus;”
2.daļa:„aicina Komisiju iesniegt Eiropas bezdarbnieku pabalstu pārapdrošināšanas shēmu, ar ko aizsargātu iedzīvotājus un samazinātu spiedienu uz valsts finansēm ārēju satricinājumu laikā;”
3.daļa:„prasa izveidot jaunu finanšu instrumentu, ar ko risināt ilgstošā bezdarba problēmu, un ar šo instrumentu būtu finansiāli jāatbalsta pasākumi un projekti reģionos, kuros ilgstoša bezdarba līmenis pārsniedz vidējo rādītāju;”
Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 6. janvārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika