Indiċi 
Minuti
PDF 129kWORD 28k
Il-Ħamis, 10 ta' Ottubru 2019 - Brussell
Riżultati tal-votazzjonijiet

 Abbrevjazzjonijiet u simboli

 1. Talba għall-applikazzjoni tal-proċedura urġenti: Il-perjodi ta' applikazzjoni tar-Regolament (UE) 2019/501 u tar-Regolament (UE) 2019/502 ***I Talba għall-applikazzjoni tal-proċedura urġenti (C9-0108/2019) 

C9-0108/2019

SuġġettVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE – rimarki
votazzjoni: talba għall-applikazzjoni tal-proċedura urġenti+

 2. Ftehim dwar il-Kooperazzjoni bejn l-Eurojust u s-Serbja * 

Rapport: Juan Fernando López Aguilar (A9-0009/2019)

SuġġettVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE – rimarki
votazzjoni unikaVSI+583, 18, 51

 3. Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 4 għall-Baġit Ġenerali tal-2019: Tnaqqis tal-approprjazzjonijiet ta' impenn u ta' pagament f'konformità mal-ħtiġijiet aġġornati tan-nefqa u aġġornament tad-dħul (riżorsi proprji) 

Rapport: John Howarth (A9-0012/2019) (maġġoranza tal-membri komponenti tal-Parlament Ewropew meħtieġa għall-adozzjoni tal-emendi)

SuġġettEm NruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE – rimarki
Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 4/2019
Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 4/20191-11
13-16
kumitat+
12kumitatVSI+487, 125, 40
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)VSI+538, 113, 9
Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet
ID:emenda 12

 4. Aġġustamenti għall-ammonti mobilizzati mill-Istrument ta' Flessibbiltà għall-2019 biex jintużaw għall-migrazzjoni, għad-dħul tar-refuġjati u għat-theddid għas-sigurtà 

Rapport: John Howarth (A9-0013/2019) (maġġoranza tal-Membri komponenti tal-Parlament u 3/5 tal-voti espressi meħtieġa)

SuġġettVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE – rimarki
votazzjoni: proposta tal-KummissjoniVSI-53, 526, 82

 5. Oġġezzjoni skont l-Artikolu 112: sustanzi attivi, inkluż flumioxazine 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni: B9-0103/2019

SuġġettVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE – rimarki
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0103/2019
(Kumitat ENVI)
votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)VSI+402, 222, 39
Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet
GUE/NGLvotazzjoni finali

 6. Oġġezzjoni skont l-Artikolu 112: sustanzi attivi inkluż chlorotoluron 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni: B9-0104/2019

SuġġettVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE – rimarki
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0104/2019
(Kumitat ENVI)
votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)VSI+417, 200, 40
Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet
GUE/NGL:votazzjoni finali

 7. Oġġezzjoni skont l-Artikolu 112: qamħirrum ġenetikament modifikat MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni: B9-0107/2019

SuġġettVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE – rimarki
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0107/2019
(Kumitat ENVI)
votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)VSI+436, 208, 16
Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet
Verts/ALE, ID, GUE/NGL:votazzjoni finali

 8. Oġġezzjoni skont l-Artikolu 112: sojja ġenetikament modifikata A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni: B9-0105/2019

SuġġettVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE – rimarki
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0105/2019
(Kumitat ENVI)
votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)VSI+426, 208, 20
Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet
Verts/ALE, ID, GUE/GNL:votazzjoni finali

 9. Oġġezzjoni skont l-Artikolu 112: qamħirrum ġenetikament modifikat MON 89034 ×1507 ×MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9, u qamħirrum ġenetikament modifikat li jikkombina żewġ, tlieta jew erba' mill-eventi uniċi MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 u DAS-40278-9 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni: B9-0106/2019

SuġġettVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE – rimarki
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0106/2019
(Kumitat ENVI)
votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)VSI+435, 207, 18
Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet
Verts/ALE, ID, GUE/NGL:votazzjoni finali

 10. Indħil barrani fil-proċessi demokratiċi tal-Istati Membri u Ewropej 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: B9-0108/2019, B9-0111/2019

SuġġettEm NruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE – rimarki
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0108/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)
Wara l-§ 17ECRVE+358, 283, 12
§ 42S&DVSI+436, 126, 92
13Verts/ALEVE+356, 293, 12
Wara l-§ 414Verts/ALEVE+350, 267, 44
§ 53S&DVSI+347, 282, 34
§ 81=
8=
PPE
ECR
VE-308, 327, 28
§ 10§test oriġinaliVSI+566, 58, 39
§ 1315Verts/ALEVE+400, 250, 10
§ 21§test oriġinaliVSI+472, 178, 13
§ 289ECR-
§ 3410ECRVE+367, 259, 38
§test oriġinaliVsep
§ 35§test oriġinaliVSI+573, 72, 16
§ 3611EmTECRVSI+320, 306, 35
§test oriġinaliVmaq
1/VSI
2/VSI
Kunsiderazzjoni 44ECR+
Premessa E12Verts/ALE-
Premessa F5ECR-
Premessa J6ECR-
votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)VSI+469, 143, 47
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0111/2019
(ID)
votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)
Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet
S&D:§ 36; emendi 2, 3, 11
Renew:§§ 10, 21, 35; votazzjoni finali
Talbiet għal votazzjoni separata
Verts/ALE:§ 34
Talbiet għal votazzjoni maqsuma
S&D:
§ 36
l-ewwel partiIt-test sħiħ minbarra l-kliem: "tista' tingħata aktar kunsiderazzjoni"
it-tieni partidan il-kliem

 11. Il-qafas finanzjarju pluriennali 2021-2027 u r-riżorsi proprji: wasal iż-żmien li nissodisfaw l-aspettattivi taċ-ċittadini 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: B9-0110/2019, B9-0112/2019, B9-0113/2019

SuġġettEm NruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE – rimarki
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0110/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE)
Wara l-§ 11GUE/NGL-
Wara l-§ 22GUE/NGL-
Wara l-§ 33GUE/NGL-
13GUE/NGLVSI-120, 438, 103
§ 4§test oriġinaliVmaq
1/VSI+456, 180, 28
2+
Wara l-§ 44GUE/NGL-
5GUE/NGLVSI-93, 491, 77
§ 5§test oriġinaliVSI+382, 221, 57
Wara l-§ 514GUE/NGLVSI-67, 435, 155
Wara l-§ 66GUE/NGLVSI-80, 518, 60
17GUE/NGLVSI-176, 431, 56
Wara l-§ 77GUE/NGLVSI-137, 503, 21
Wara l-§ 88GUE/NGLVSI-202, 424, 30
§ 919ECR-
Wara l-§ 99GUE/NGLVSI-151, 480, 27
Wara l-§ 1010GUE/NGLVSI-134, 420, 104
15GUE/NGLVSI-134, 488, 38
Wara l-§ 1111GUE/NGLVSI-139, 433, 84
18GUE/NGLVSI-68, 579, 13
Wara l-§ 1212GUE/NGLVSI-183, 438, 41
Wara l-§ 1316GUE/NGLVSI-95, 458, 106
votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)VSI+426, 163, 67
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tal-gruppi politiċi
B9-0112/2019IDVSI
B9-0113/2019GUE/NGL
Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet
PPE:votazzjoni finali (B9-0110/2019)
S&D:votazzjoni finali (B9-0110/2019)
ID:§§ 4 (it-tieni parti), 5; votazzjoni finali (B9-0110/2019); votazzjoni finali (B9-0112/2019)
GUE/NGL:Emendi 5-18
Talbiet għal votazzjoni maqsuma
ID:
§ 4
l-ewwel parti"Itenni li l-QFP li jmiss għandu jiġi stabbilit fil-livell ta' EUR 1 324,1 biljun skont il-prezzijiet tal-2018, li jirrappreżenta 1,3 % tad-dħul nazzjonali gross (ING) tal-UE-27"
it-tieni parti"jenfasizza li din iċ-ċifra globali hija r-riżultat ta' valutazzjoni minn isfel għal fuq tal-livell ta' finanzjament meħtieġ għal kull programm u politika tal-UE; ifakkar, f'dan il-kuntest, l-intenzjoni tal-Parlament li jagħti spinta lill-programmi emblematiċi (eż. fl-oqsma taż-żgħażagħ, ir-riċerka u l-innovazzjoni, l-ambjent u t-tranżizzjoni klimatika, l-infrastruttura, l-SMEs, id-diġitalizzazzjoni u d-drittijiet soċjali), li jżomm il-finanzjament tal-politiki eżistenti tal-UE f'termini reali (b'mod partikolari l-koeżjoni, l-agrikoltura u s-sajd), u li jsaħħaħ ir-responsabbiltajiet addizzjonali (eż. fl-oqsma tal-migrazzjoni, l-azzjoni esterna u d-difiża) b'mezzi finanzjarji addizzjonali; jemmen bis-sħiħ li l-valur miżjud Ewropew isir billi jinġabru flimkien ir-riżorsi fil-livell tal-UE bħala kwistjoni ta' effiċjenza, solidarjetà u impatt globali; jenfasizza f'dan il-kuntest, il-bżonn li jissaħħaħ il-fokus fuq ir-riżultati għan-nefqa futura;"

 12. L-impjiegi u l-politiki soċjali taż-żona tal-euro 

Rapport: Yana Toom (A9-0016/2019)

SuġġettEm NruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE – rimarki
Mozzjoni għal riżoluzzjoni alternattiva1IDVSI-109, 509, 40
§ 1§test oriġinaliVmaq
1+
2/VSI+364, 228, 57
3/VSI-296, 317, 43
votazzjoni: mozzjoni għal riżoluzzjoni (it-test kollu)
(Kumitat INTA)
VSI+422, 131, 101
Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet
ID:emenda 1
PPE, S&D:§ 1 (it-tielet u r-raba' partijiet)
Talbiet għal votazzjoni maqsuma
1/10 tal-Membri:
§ 1
l-ewwel parti"Jinnota li filwaqt li l-kundizzjonijiet ekonomiċi fl-UE attwalment huma favorevoli u l-impjieg ġenerali qiegħed kostantement jikber, għadu ferm importanti li jiġi indirizzat malajr il-qgħad fost iż-żgħażagħ u l-kwistjonijiet li jħabbtu wiċċhom magħhom in-NEETs, u għad hemm ħtieġa urġenti għal titjib f'termini ta' qgħad fit-tul, l-inugwaljanzi u segmentazzjoni tas-suq tax-xogħol, l-inklużjoni ta' gruppi vulnerabbli, il-faqar fost dawk li jaħdmu, u l-produttività, speċjalment fil-kuntest ta' tnaqqis ekonomiku jew reċessjoni globali potenzjali; jiddispjaċih ħafna li t-tkabbir reali fil-pagi fil-livell tal-Unjoni għadu inqas minn dak li jista' jiġi mistenni fid-dawl tal-prestazzjoni pożittiva tas-suq tax-xogħol u tal-ekonomija;"
it-tieni parti"jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta skema Ewropea ta' riassigurazzjoni tal-benefiċċji tal-qgħad biex tipproteġi liċ-ċittadini u tnaqqas il-pressjoni fuq il-finanzi pubbliċi matul xokkijiet esterni;"
it-tielet parti"jitlob li jkun hemm strument finanzjarju ġdid li jindirizza l-qgħad fit-tul, li jipprovdi appoġġ finanzjarju għal miżuri u proġetti f'reġjuni b'qgħad fit-tul ogħla mill-medja;"
Aġġornata l-aħħar: 6 ta' Jannar 2020Avviż legali - Politika tal-privatezza