Index 
Proces-verbal
PDF 126kWORD 28k
Joi, 10 octombrie 2019 - Bruxelles
Rezultatele voturilor

 Semnificația abrevierilor și simbolurilor

 1. Cerere de aplicare a procedurii de urgenţă: Perioadele de aplicare ale Regulamentului (UE) 2019/501 și Regulamentului (UE) 2019/502 ***I Cerere de aplicare a procedurii de urgență (C9-0108/2019) 

C9-0108/2019

ObiectAN etc.VotVot prin AN/VE - observații
vot: cerere de aplicare a procedurii de urgenţă+

 2. Acordul de cooperare dintre Eurojust și Serbia 

Raport: Juan Fernando López Aguilar (A9-0009/2019)

ObiectAN etc.VotVot prin AN/VE - observații
vot unicAN+583, 18, 51

 3. Proiectul de buget rectificativ nr. 4/2019: Reducerea creditelor de angajament și a creditelor de plată în funcție de necesitățile actualizate privind cheltuielile și de actualizarea veniturilor (resurse proprii) 

Raport: John Howarth (A9-0012/2019) (este necesară majoritatea deputaților care compun Parlamentul pentru adoptarea amendamentelor)

ObiectAm nr.AutorAN etc.VotVot prin AN/VE - observații
Proiect de buget rectificativ nr. 4/2019
Proiect de buget rectificativ nr. 4/20191-11
13-16
comisia+
12comisiaAN+487, 125, 40
Propunere de rezoluție
vot: rezoluție (întregul text)AN+538, 113, 9
Solicitări de vot prin apel nominal
ID:amendamentul 12

 4. Ajustările sumelor mobilizate din Instrumentul de flexibilitate pentru 2019 în vederea utilizării pentru migrație, fluxurile de refugiați și amenințările la adresa securității 

Raport: John Howarth (A9-0013/2019) (este necesară majoritatea membrilor care compun Parlamentul și trei cincimi din totalul voturilor exprimate)

ObiectAN etc.VotVot prin AN/VE - observații
vot: propunerea ComisieiAN-53, 526, 82

 5. Substanțele active, inclusiv flumioxazina 

Propunere de rezoluție: B9-0103/2019

ObiectAN etc.VotVot prin AN/VE - observații
Propunerea de rezoluție B9-0103/2019
(Comisia ENVI)
vot: rezoluție (întregul text)AN+402, 222, 39
Solicitări de vot prin apel nominal
GUE/NGLvot final

 6. Substanțele active, inclusiv clorotoluronul 

Propunere de rezoluție: B9-0104/2019

ObiectAN etc.VotVot prin AN/VE - observații
Propunerea de rezoluție B9-0104/2019
(Comisia ENVI)
vot: rezoluție (întregul text)AN+417, 200, 40
Solicitări de vot prin apel nominal
GUE/NGL:vot final

 7. Porumbul modificat genetic MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) 

Propunere de rezoluție: B9-0107/2019

ObiectAN etc.VotVot prin AN/VE - observații
Propunerea de rezoluție B9-0107/2019
(Comisia ENVI)
vot: rezoluție (întregul text)AN+436, 208, 16
Solicitări de vot prin apel nominal
Verts/ALE, ID, GUE/NGL:vot final

 8. Soia modificată genetic A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) 

Propunere de rezoluție: B9-0105/2019

ObiectAN etc.VotVot prin AN/VE - observații
Propunerea de rezoluție B9-0105/2019
(Comisia ENVI)
vot: rezoluție (întregul text)AN+426, 208, 20
Solicitări de vot prin apel nominal
Verts/ALE, ID, GUE/GNL:vot final

 9. Porumbul modificat genetic MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 și porumbul modificat genetic obținut din combinarea a două, trei sau patru dintre evenimentele unice MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 și DAS-40278-9 

Propunere de rezoluție: B9-0106/2019

ObiectAN etc.VotVot prin AN/VE - observații
Propunerea de rezoluție B9-0106/2019
(Comisia ENVI)
vot: rezoluție (întregul text)AN+435, 207, 18
Solicitări de vot prin apel nominal
Verts/ALE, ID, GUE/NGL:vot final

 10. Interferența străină în alegeri și dezinformarea în procesele democratice naționale și europene 

Propuneri de rezoluție: B9-0108/2019, B9-0111/2019

ObiectAm nr.AutorAN etc.VotVot prin AN/VE - observații
Propunerea de rezoluție B9-0108/2019 (PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)
După § 17ECRVE+358, 283, 12
§ 42S&DAN+436, 126, 92
13Verts/ALEVE+356, 293, 12
După § 414Verts/ALEVE+350, 267, 44
§ 53S&DAN+347, 282, 34
§ 81=
8=
PPE
ECR
VE-308, 327, 28
§ 10§text originalAN+566, 58, 39
§ 1315Verts/ALEVE+400, 250, 10
§ 21§text originalAN+472, 178, 13
§ 289ECR-
§ 3410ECRVE+367, 259, 38
§text originalvs
§ 35§text originalAN+573, 72, 16
§ 3611SECRAN+320, 306, 35
§text originaldiv
1/AN
2/AN
Referirea 44ECR+
Considerentul E12Verts/ALE-
Considerentul F5ECR-
Considerentul J6ECR-
vot: rezoluție (întregul text)AN+469, 143, 47
Propunerea de rezoluție B9-0111/2019
(ID)
vot: rezoluție (întregul text)
Solicitări de vot prin apel nominal
S&D:§ 36; amendamentele 2, 3, 11
Renew:§§ 10, 21, 35; vot final
Solicitări de vot separat
Verts/ALE:§ 34
Solicitări de vot pe părți
S&D:
§ 36
Prima parteîntregul text, cu excepția cuvintelor: „reflectat mai mult asupra ideii de”
A doua parteaceste cuvinte

 11. Cadrul financiar multianual 2021-2027 și resursele proprii: e vremea să răspundem așteptărilor cetățenilor 

Propuneri de rezoluție: B9-0110/2019, B9-0112/2019, B9-0113/2019

ObiectAm nr.AutorAN etc.VotVot prin AN/VE - observații
Propunerea de rezoluție B9-0110/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE)
După § 11GUE/NGL-
După § 22GUE/NGL-
După § 33GUE/NGL-
13GUE/NGLAN-120, 438, 103
§ 4§text originaldiv
1/AN+456, 180, 28
2+
După § 44GUE/NGL-
5GUE/NGLAN-93, 491, 77
§ 5§text originalAN+382, 221, 57
După § 514GUE/NGLAN-67, 435, 155
După § 66GUE/NGLAN-80, 518, 60
17GUE/NGLAN-176, 431, 56
După § 77GUE/NGLAN-137, 503, 21
După § 88GUE/NGLAN-202, 424, 30
§ 919ECR-
După § 99GUE/NGLAN-151, 480, 27
După § 1010GUE/NGLAN-134, 420, 104
15GUE/NGLAN-134, 488, 38
După § 1111GUE/NGLAN-139, 433, 84
18GUE/NGLAN-68, 579, 13
După § 1212GUE/NGLAN-183, 438, 41
După § 1316GUE/NGLAN-95, 458, 106
vot: rezoluție (întregul text)AN+426, 163, 67
Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice
B9-0112/2019IDAN
B9-0113/2019GUE/NGL
Solicitări de vot prin apel nominal
PPE:vot final (B9-0110/2019)
S&D:vot final (B9-0110/2019)
ID:§§ 4 (prima parte), 5; vot final (B9-0110/2019); vot final (B9-0112/2019)
GUE/NGL:amendamentele 5-18
Solicitări de vot pe părți
ID:
§ 4
Prima parte„reiterează că următorul CFM ar trebui stabilit la 1 324,1 miliarde EUR la prețurile din 2018, ceea ce reprezintă 1,3 % din venitul național brut (VNB) al UE-27”
A doua parte„reliefează că această cifră globală este rezultatul unei evaluări ascendente a nivelului necesar de finanțare pentru fiecare program și politică a UE; reamintește, în acest context, intenția Parlamentului de a consolida programele emblematice (de exemplu, în domeniile tineretului, cercetării și inovării, mediului și tranziției climatice, infrastructurii, IMM-urilor, digitalizării și drepturilor sociale), de a menține finanțarea politicilor UE existente în termeni reali (în special coeziune, agricultură și pescuit) și de a aloca fonduri suplimentare pentru noi responsabilități (de exemplu în domeniul migrației, al acțiunii externe și al apărării); este ferm convins că valoarea adăugată europeană constă în punerea în comun a resurselor la nivelul UE din motive de eficiență, solidaritate și impact global; evidențiază, în acest context, necesitatea ca finanțarea viitoare să pună un accent mai mare pe rezultate;”

 12. Politicile de ocupare a forței de muncă și politicile sociale ale zonei euro 

Raport: Yana Toom (A9-0016/2019)

ObiectAm nr.AutorAN etc.VotVot prin AN/VE - observații
Propunere de rezoluție de înlocuire1IDAN-109, 509, 40
§ 1§text originaldiv
1+
2/AN+364, 228, 57
3/AN-296, 317, 43
vot: propunerea de rezoluţie (întregul text) (Comisia EMPL)AN+422, 131, 101
Solicitări de vot prin apel nominal
ID:amendamentul 1
PPE, S&D:§ 1 (a doua și a treia parte)
Solicitări de vot pe părți
1/10 din deputați:
§ 1
Prima parte„constată că, deși, în prezent, condițiile economice din UE sunt în general favorabile și rata ocupării forței de muncă este în creștere constantă, rămâne vital să se abordeze șomajul în rândul tinerilor și problemele cu care se confruntă tinerii care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare și se impune de urgență o îmbunătățire în ce privește șomajul de lungă durată, segmentarea și inegalitățile de pe piața muncii, incluziunea grupurilor vulnerabile și sărăcia persoanelor încadrate în muncă, în special în contextul încetinirii potențiale a ritmului de creștere economică la nivel mondial sau al recesiunii; regretă profund faptul că creșterea reală a salariilor la nivelul Uniunii rămâne sub așteptări, având în vedere situația pozitivă de pe piața forței de muncă și performanțele economice;”
A doua parte„invită Comisia să prezinte un sistem european de reasigurare pentru indemnizațiile de șomaj pentru a proteja cetățenii și a reduce presiunea asupra finanțelor publice în cazul unor șocuri externe;”
A treia parte„solicită un nou instrument financiar pentru combaterea șomajului de lungă durată, care să ofere sprijin financiar pentru măsuri și proiecte în regiunile cu un nivel peste medie al șomajului de lungă durată;”
Ultima actualizare: 6 ianuarie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate