Zoznam 
Zápisnica
PDF 128kWORD 28k
Štvrtok, 10. októbra 2019 - Brusel
Výsledky hlasovaní

 Použité skratky a značky

 1. Žiadosť o uplatnenie naliehavého postupu: Obdobia uplatňovania nariadenia (EÚ) 2019/501 a nariadenia (EÚ) 2019/502 ***I 

Žiadosť o uplatnenie naliehavého postupu C9-0108/2019

PredmetHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
hlasovanie: žiadosť o uplatnenie naliehavého postupu+

 2. Dohoda o spolupráci medzi Eurojustom a Srbskom * 

Správa: Juan Fernando López Aguilar (A9-0009/2019)

PredmetHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
jediné hlasovanieHPM+583, 18, 51

 3. Návrh opravného rozpočtu č. 4/2019: Zníženie viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov v súlade s aktualizovanými potrebami v prípade výdavkov a aktualizáciou príjmov (vlastné zdroje) 

Správa: Jens Geier (A9-0012/2019) (potrebná väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu na prijatie pozmeňujúcich návrhov)

PredmetPN č.AutorHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
Návrh opravného rozpočtu č. 4/2019
Návrh opravného rozpočtu č. 4/20191-11
13-16
výbor+
12výborHPM+487, 125, 40
návrh uznesenia
hlasovanie: uznesenie (text ako celok)HPM+538, 113, 9
Žiadosti o hlasovanie podľa mien
ID:PN 12

 4. Úpravy súm mobilizovaných z nástroja flexibility na rok 2019 s cieľom použiť ich v oblasti migrácie, prílevu utečencov a bezpečnostných hrozieb 

Správa: John Howarth (A9-0013/2019) (potrebná väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu a trojpätinová väčšina odovzdaných hlasov)

PredmetHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
hlasovanie: návrh KomisieHPM-53, 526, 82

 5. Účinné látky vrátane flumioxazínu 

Návrh uznesenia: B9-0103/2019

PredmetHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
Návrh uznesenia B9-0103/2019
(výbor ENVI)
hlasovanie: uznesenie (text ako celok)HPM+402, 222, 39
Žiadosti o hlasovanie podľa mien
GUE/NGLzáverečné hlasovanie

 6. Účinné látky vrátane chlorotolurónu 

Návrh uznesenia: B9-0104/2019

PredmetHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
Návrh uznesenia B9-0104/2019
(výbor ENVI)
hlasovanie: uznesenie (text ako celok)HPM+417, 200, 40
Žiadosti o hlasovanie podľa mien
GUE/NGL:záverečné hlasovanie

 7. Geneticky modifikovaná kukurica MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) 

Návrh uznesenia: B9-0107/2019

PredmetHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
Návrh uznesenia B9-0107/2019
(výbor ENVI)
hlasovanie: uznesenie (text ako celok)HPM+436, 208, 16
Žiadosti o hlasovanie podľa mien
Verts/ALE, ID, GUE/NGL:záverečné hlasovanie

 8. Geneticky modifikovaná sója A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) 

Návrh uznesenia: B9-0105/2019

PredmetHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
Návrh uznesenia B9-0105/2019
(výbor ENVI)
hlasovanie: uznesenie (text ako celok)HPM+426, 208, 20
Žiadosti o hlasovanie podľa mien
Verts/ALE, ID, GUE/GNL:záverečné hlasovanie

 9. Geneticky modifikovaná kukurica MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 a geneticky modifikovaná kukurica obsahujúca kombináciu dvoch, troch alebo štyroch genetických modifikácií MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 a DAS-40278-9 

Návrh uznesenia: B9-0106/2019

PredmetHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
Návrh uznesenia B9-0106/2019
(výbor ENVI)
hlasovanie: uznesenie (text ako celok)HPM+435, 207, 18
Žiadosti o hlasovanie podľa mien
Verts/ALE, ID, GUE/NGL:záverečné hlasovanie

 10. Zahraničné zasahovanie do volieb a demokratických procesov v členských štátoch a Európe a šírenie dezinformácií v rámci nich 

Návrhy uznesení: B9-0108/2019, B9-0111/2019

PredmetPN č.AutorHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
Návrh uznesenia B9-0108/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)
od odseku 17ECREH+358, 283, 12
ods.42S&DHPM+436, 126, 92
13Verts/ALEEH+356, 293, 12
od odseku 414Verts/ALEEH+350, 267, 44
ods.53S&DHPM+347, 282, 34
ods.81=
8=
PPE
ECR
EH-308, 327, 28
ods.10ods.pôvodný textHPM+566, 58, 39
ods.1315Verts/ALEEH+400, 250, 10
ods.21ods.pôvodný textHPM+472, 178, 13
ods.289ECR-
ods.3410ECREH+367, 259, 38
ods.pôvodný textOH
ods.35ods.pôvodný textHPM+573, 72, 16
ods.3611VECRHPM+320, 306, 35
ods.pôvodný textHPČ
1/HPM
2/HPM
citácia 44ECR+
odôv. E12Verts/ALE-
odôv. F5ECR-
odôv. J6ECR-
hlasovanie: uznesenie (text ako celok)HPM+469, 143, 47
Návrh uznesenia B9-0111/2019
(ID)
hlasovanie: uznesenie (text ako celok)
Žiadosti o hlasovanie podľa mien
S&D:ods.36; PN 2, 3, 11
Renew:odseky 10, 21, 35 záverečné hlasovanie
Žiadosti o oddelené hlasovanie
Verts/ALE:ods.34
Žiadosti o hlasovanie po častiach
S&D:
ods.36
1.časťText ako celok okrem slov: „dôkladnejšie preskúmať, či“
2.časť:tieto slová

 11. Viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 a vlastné zdroje: čas splniť očakávania občanov 

Návrhy uznesení: B9-0110/2019, B9-0112/2019, B9-0113/2019

PredmetPN č.AutorHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
Návrh uznesenia B9-0110/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE)
od odseku 11GUE/NGL-
od odseku 22GUE/NGL-
od odseku 33GUE/NGL-
13GUE/NGLHPM-120, 438, 103
ods.4ods.pôvodný textHPČ
1/HPM+456, 180, 28
2+
od odseku 44GUE/NGL-
5GUE/NGLHPM-93, 491, 77
ods.5ods.pôvodný textHPM+382, 221, 57
od odseku 514GUE/NGLHPM-67, 435, 155
od odseku 66GUE/NGLHPM-80, 518, 60
17GUE/NGLHPM-176, 431, 56
od odseku 77GUE/NGLHPM-137, 503, 21
od odseku 88GUE/NGLHPM-202, 424, 30
ods.919ECR-
od odseku 99GUE/NGLHPM-151, 480, 27
od odseku 1010GUE/NGLHPM-134, 420, 104
15GUE/NGLHPM-134, 488, 38
od odseku 1111GUE/NGLHPM-139, 433, 84
18GUE/NGLHPM-68, 579, 13
od odseku 1212GUE/NGLHPM-183, 438, 41
od odseku 1316GUE/NGLHPM-95, 458, 106
hlasovanie: uznesenie (text ako celok)HPM+426, 163, 67
Návrhy uznesení politických skupín
B9-0112/2019IDHPM
B9-0113/2019GUE/NGL
Žiadosti o hlasovanie podľa mien
PPE:záverečné hlasovanie (B9-0110/2019)
S&D:záverečné hlasovanie (B9-0110/2019)
ID:odseky 4 (prvá časť), 5 záverečné hlasovanie (B9-0110/2019) záverečné hlasovanie (B9-0112/2019)
GUE/NGL:PN 5 - 18
Žiadosti o hlasovanie po častiach
ID:
ods.4
1.časť„opätovne zdôrazňuje, že budúci VFR by sa mal stanoviť na 1 324,1 mld. EUR v cenách roku 2018, čo predstavuje 1,3 % hrubého národného dôchodku (HND) EÚ27;“
2.časť:„zdôrazňuje, že tento globálny údaj je výsledkom posúdenia požadovanej úrovne financovania zdola nahor pre každý program a politiku EÚ; v tejto súvislosti pripomína zámer Parlamentu posilniť hlavné programy (napr. v oblasti mládeže, výskumu a inovácií, životného prostredia a zmeny klímy, infraštruktúry, MSP, digitalizácie a sociálnych práv) s cieľom udržať financovanie existujúcich politík EÚ v reálnom vyjadrení (najmä pokiaľ ide o súdržnosť, poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo) a vyčleniť na nové úlohy (napr. v oblasti migrácie, vonkajšej činnosti a obrany) dodatočné finančné prostriedky; je pevne presvedčený, že európska pridaná hodnota spočíva v spájaní zdrojov na úrovni EÚ v zmysle efektívnosti, solidarity a globálneho vplyvu; v tejto súvislosti zdôrazňuje potrebu posilniť zameranie budúcich výdavkov na výsledky;“

 12. Zamestnanosť a sociálne politiky v eurozóne 

Správa: Yana Toom (A9-0016/2019)

PredmetPN č.AutorHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
Alternatívny návrh uznesenia1IDHPM-109, 509, 40
ods.1ods.pôvodný textHPČ
1+
2/HPM+364, 228, 57
3/HPM-296, 317, 43
hlasovanie: návrh uznesenia (text ako celok)
(výbor EMPL)HPM+422, 131, 101
Žiadosti o hlasovanie podľa mien
ID:PN 1
PPE, S&D:ods.1 (2. a 3. časť)
Žiadosti o hlasovanie po častiach
1/10 poslancov:
ods.1
1.časť„konštatuje, že hoci hospodárske podmienky v EÚ sú v súčasnosti priaznivé a celková zamestnanosť sa neustále zvyšuje, stále je mimoriadne dôležité pohotovo bojovať proti nezamestnanosti mladých ľudí a problémom, ktorým čelia osoby, ktoré nie sú zamestnané, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET), a stále sú naliehavo potrebné zlepšenia z hľadiska dlhodobej nezamestnanosti, segmentácie trhu práce a nerovností na ňom, začleňovania zraniteľných skupín, chudoby pracujúcich a produktivity, najmä v kontexte potenciálneho spomalenia globálneho hospodárstva alebo jeho recesie; vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že rast reálnych miezd na úrovni Únie je stále nižší, než by sa dalo očakávať vzhľadom na pozitívny pracovný trh a hospodársku výkonnosť;“
2.časť:„vyzýva Komisiu, aby predstavila európsky systém zaistenia v nezamestnanosti s cieľom chrániť občanov a znížiť tlak na verejné financie v období vonkajších šokov;“
3.časť„požaduje nový finančný nástroj na riešenie dlhodobej nezamestnanosti, ktorý poskytne finančnú podporu na opatrenia a projekty v regiónoch s nadpriemernou dlhodobou nezamestnanosťou;“
Posledná úprava: 6. januára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia