Kazalo 
Zapisnik
PDF 119kWORD 28k
Četrtek, 10. oktober 2019 - Bruselj
Izidi glasovanja

 Pomen kratic in znakov

 1. Zahteva za uporabo nujnega postopka: Obdobja uporabe Uredbe (EU) 2019/501 in Uredbe (EU) 2019/502 ***I 

Zahteva za uporabo nujnega postopka C9-0108/2019

PredmetPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
glasovanje: sklep o uporabi nujnega postopka+

 2. Sporazum o sodelovanju med Eurojustom in Srbijo * 

Poročilo: Juan Fernando López Aguilar (A9-0009/2019)

PredmetPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
eno samo glasovanjePG+583, 18, 51

 3. Predlog spremembe proračuna št. 4/2019 – Zmanjšanje odobritev za prevzem obveznosti in odobritev plačil v skladu s posodobitvijo potrebnih odhodkov in posodobitvijo prihodkov (lastna sredstva) 

Poročilo: John Howarth (A9-0012/2019) (za sprejetje predlogov sprememb zahtevana večina poslancev Parlamenta)

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
Predlog spremembe proračuna št. 4/2019
Predlog spremembe proračuna št. 4/20191-11
13-16
odbor+
12odborPG+487, 125, 40
Predlog resolucije
glasovanje: resolucija (besedilo v celoti)PG+538, 113, 9
Zahteve za poimensko glasovanje
ID:predlog spremembe 12

 4. Prilagoditev zneskov sredstev, sproščenih iz instrumenta prilagodljivosti, za leto 2019, ki se bodo uporabila za migracije, pritok beguncev in varnostne grožnje 

Poročilo: John Howarth (A9-0013/2019) (zahtevana večina poslancev Parlamenta in 3/5 oddanih glasov)

PredmetPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
glasovanje: predlog KomisijePG53, 526, 82

 5. Nasprotovanje v skladu s členom 112 Poslovnika: aktivne snovi, vključno s flumioksazinom 

Predlog resolucije: B9-0103/2019

PredmetPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
Predlog resolucije B9-0103/2019
(odbor ENVI)
glasovanje: resolucija (vse besedilo)PG+402, 222, 39
Zahteve za poimensko glasovanje
GUE/NGLkončno glasovanje

 6. Nasprotovanje v skladu s členom 112 Poslovnika: aktivne snovi, vključno s klorotoluronom 

Predlog resolucije: B9-0104/2019

PredmetPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
Predlog resolucije B9-0104/2019
(odbor ENVI)
glasovanje: resolucija (vse besedilo)PG+417, 200, 40
Zahteve za poimensko glasovanje
GUE/NGL:končno glasovanje

 7. Nasprotovanje v skladu s členom 112 Poslovnika: gensko spremenjena koruza MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) 

Predlog resolucije: B9-0107/2019

PredmetPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
Predlog resolucije B9-0107/2019
(odbor ENVI)
glasovanje: resolucija (vse besedilo)PG+436, 208, 16
Zahteve za poimensko glasovanje
Verts/ALE, ID, GUE/NGL:končno glasovanje

 8. Nasprotovanje v skladu s členom 112 Poslovnika: gensko spremenjena soja A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) 

Predlog resolucije: B9-0105/2019

PredmetPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
Predlog resolucije B9-0105/2019
(odbor ENVI)
glasovanje: resolucija (vse besedilo)PG+426, 208, 20
Zahteve za poimensko glasovanje
Verts/ALE, ID, GUE/GNL:končno glasovanje

 9. Nasprotovanje v skladu s členom 112 Poslovnika: gensko spremenjena koruza MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 in gensko spremenjena koruza s kombinacijo dveh, treh ali štirih transformacij MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 in DAS-40278-9 

Predlog resolucije: B9-0106/2019

PredmetPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
Predlog resolucije B9-0106/2019
(odbor ENVI)
glasovanje: resolucija (vse besedilo)PG+435, 207, 18
Zahteve za poimensko glasovanje
Verts/ALE, ID, GUE/NGL:končno glasovanje

 10. Tuje vmešavanje v volitve in dezinformacije v nacionalnih in evropskih demokratičnih procesih 

Predlogi resolucij: B9-0108/2019, B9-0111/2019

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
Predlog resolucije B9-0108/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)
po § 17ECREG+358, 283, 12
§ 42S&DPG+436, 126, 92
13Verts/ALEEG+356, 293, 12
po § 414Verts/ALEEG+350, 267, 44
§ 53S&DPG+347, 282, 34
§ 81=
8=
PPE
ECR
EG308, 327, 28
§ 10§originalno besediloPG+566, 58, 39
§ 1315Verts/ALEEG+400, 250, 10
§ 21§originalno besediloPG+472, 178, 13
§ 289ECR
§ 3410ECREG+367, 259, 38
§originalno besediloloč.
§ 35§originalno besediloPG+573, 72, 16
§ 3611SECRPG+320, 306, 35
§originalno besedilopo delih
1/PG
2/PG
navedba sklicevanja 44ECR+
uvodna izjava E12Verts/ALE
uvodna izjava F5ECR
uvodna izjava J6ECR
glasovanje: resolucija (vse besedilo)PG+469, 143, 47
Predlog resolucije B9-0111/2019
(ID)
glasovanje: resolucija (vse besedilo)
Zahteve za poimensko glasovanje
S&D:§ 36, predlogi sprememb 2, 3, 11
Renew:§§ 10, 21, 35, končno glasovanje
Zahteve za ločeno glasovanje
Verts/ALE:§ 34
Zahteve za glasovanje po delih
S&D:
§ 36
1.del:vse besedilo brez besed „nadalje preučili, ali bi bilo treba“
2.del:te besede

 11. Večletni finančni okvir 2021–2027 in lastna sredstva: čas je za izpolnitev pričakovanj državljanov 

Predlogi resolucij: B9-0110/2019, B9-0112/2019, B9-0113/2019

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
Predlog resolucije B9-0110/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE)
po § 11GUE/NGL
po § 22GUE/NGL
po § 33GUE/NGL
13GUE/NGLPG120, 438, 103
§ 4§originalno besedilopo delih
1/PG+456, 180, 28
2+
po § 44GUE/NGL
5GUE/NGLPG93, 491, 77
§ 5§originalno besediloPG+382, 221, 57
po § 514GUE/NGLPG67, 435, 155
po § 66GUE/NGLPG80, 518, 60
17GUE/NGLPG176, 431, 56
po § 77GUE/NGLPG137, 503, 21
po § 88GUE/NGLPG202, 424, 30
§ 919ECR
po § 99GUE/NGLPG151, 480, 27
po § 1010GUE/NGLPG134, 420, 104
15GUE/NGLPG134, 488, 38
po § 1111GUE/NGLPG139, 433, 84
18GUE/NGLPG68, 579, 13
po § 1212GUE/NGLPG183, 438, 41
po § 1316GUE/NGLPG95, 458, 106
glasovanje: resolucija (vse besedilo)PG+426, 163, 67
Predlogi resolucij političnih skupin
B9-0112/2019IDPG
B9-0113/2019GUE/NGL
Zahteve za poimensko glasovanje
PPE:končno glasovanje (B9-0110/2019)
S&D:končno glasovanje (B9-0110/2019)
ID:§§ 4 (1. del), 5, končno glasovanje B9-0110/2019, končno glasovanje B9-0112/2019
GUE/NGL:predlogi sprememb 5–18
Zahteve za glasovanje po delih
ID:
§ 4
1.del:„ponovno poudarja, da bi bilo treba za naslednji večletni finančni okvir določiti znesek 1324,1 milijarde EUR v cenah iz leta 2018, kar je 1,3 % bruto nacionalnega dohodka EU-27“
2.del:„poudarja, da ta splošni znesek temelji na oceni, pripravljeni po pristopu od spodaj navzgor, o zahtevani ravni financiranja za vsak posamezni program in politiko EU; v zvezi s tem opozarja, da namerava okrepiti vodilne programe (npr. na področju mladih, raziskav in inovacij, okolja in podnebnih sprememb, infrastrukture, malih in srednjih podjetij, digitalizacije in socialnih pravic), ohraniti financiranje obstoječih politik EU na realno nespremenjeni ravni (zlasti na področju kohezije, kmetijstva in ribištva) in za dodatne pristojnosti (npr. na področju migracij, zunanjega delovanja in obrambe) zagotoviti tudi dodatna finančna sredstva; je trdno prepričan, da se evropska dodana vrednost doseže z združevanjem virov na ravni EU s ciljem učinkovitosti, solidarnosti in splošnega učinka; v zvezi s tem poudarja, da se je treba pri prihodnji porabi še bolj osredotočiti na rezultate;“

 12. Politika zaposlovanja in socialna politika v euroobmočju 

Poročilo: Yana Toom (A9-0016/2019)

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
Nadomestni predlog resolucije1IDPG109, 509, 40
§ 1§originalno besedilopo delih
1+
2/PG+364, 228, 57
3/PG296, 317, 43
glasovanje: predlog resolucije (vse besedilo)
(odbor EMPL)PG+422, 131, 101
Zahteve za poimensko glasovanje
ID:predlog spremembe 1
PPE, S&D:§ 1 (2. in 3. del)
Zahteve za glasovanje po delih
1/10 poslancev:
§ 1
1.del:„opaža, da je kljub ugodnim gospodarskim razmeram v EU in vse večji stopnji zaposlenosti še vedno pomembno obravnavati brezposelnost mladih in hitro rešiti vprašanja, s katerimi se soočajo mladi, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo, hkrati pa je še vedno nujno potrebno izboljšanje v smislu dolgotrajne brezposelnosti, segmentacije trga dela in neenakosti, vključevanja ranljivih skupin, revščine zaposlenih ter produktivnosti, zlasti v kontekstu morebitne upočasnitve svetovnega gospodarstva ali recesije;; močno obžaluje, da je realna rast plač na ravni Unije še vedno pod ravnjo, ki bi jo lahko pričakovali glede na pozitivne trende na trgu dela in gospodarsko uspešnost;“
2.del:„poziva Komisijo, naj predstavi evropski sistem zavarovanja za primer brezposelnosti, da bi zaščitila državljane in zmanjšala pritisk na javne finance v času zunanjih pretresov;“
3.del:„poziva k novemu finančnemu instrumentu za boj proti dolgotrajni brezposelnosti, ki bo zagotavljal finančno podporo za ukrepe in projekte v regijah z nadpovprečno dolgotrajno brezposelnostjo;“
Zadnja posodobitev: 6. januar 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov