Seznam 
Zápis
PDF 251kWORD 70k
Čtvrtek, 10. října 2019 - Brusel
1.Zahájení denního zasedání
 2.Víceletý finanční rámec na období 2021–2027 a vlastní zdroje: čas naplnit očekávání občanů (rozprava)
 3.Zaměstnanost a sociální politiky v eurozóně (rozprava)
 4.Předložení dokumentů
 5.Převody prostředků a rozpočtová rozhodnutí
 6.Pokračování denního zasedání
 7.Prohlášení předsednictví
 8.Hlasování
  8.1.Žádost o použití postupu pro naléhavé případy: Doby použitelnosti nařízení (EU) 2019/501 a nařízení (EU) 2019/502 ***I (hlasování) (článek 163 jednacího řádu)
  8.2.Dohoda o spolupráci mezi Eurojustem a Srbskem * (hlasování)
  8.3.Návrh opravného rozpočtu č. 4/2019: snížení prostředků na závazky a na platby v souladu s aktualizovanými potřebami výdajů a aktualizací příjmů (vlastní zdroje) (hlasování)
  8.4.Prostředky uvolněné z nástroje pružnosti na rok 2019 v souvislosti s migrací, přílivem uprchlíků a bezpečnostními hrozbami (hlasování)
  8.5.Námitka podle článku 112 jednacího řádu: účinné látky, včetně flumioxazinu (hlasování)
  8.6.Námitka podle článku 112 jednacího řádu: účinné látky, včetně chlorotoluronu (hlasování)
  8.7.Námitka podle článku 112 jednacího řádu: geneticky modifikovaná kukuřice MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) (hlasování)
  8.8.Námitka podle článku 112 jednacího řádu: geneticky modifikovaná sója A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) (hlasování)
  8.9.Námitka podle článku 112 jednacího řádu: geneticky modifikovaná kukuřice MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 a geneticky modifikovaná kukuřice spojující dvě, tři nebo čtyři z genetických modifikací MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 a DAS-40278-9 (hlasování)
  8.10.Vnější ovlivňování voleb a dezinformace ve vnitrostátních a evropských demokratických procesech (hlasování)
  8.11.Víceletý finanční rámec na období 2021–2027 a vlastní zdroje: čas naplnit očekávání občanů (hlasování)
  8.12.Zaměstnanost a sociální politiky v eurozóně (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 11.Schválení zápisů z tohoto dílčího zasedání a předání přijatých textů
 12.Termín příštího dílčího zasedání
 13.Ukončení denního zasedání
 14.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:00.


2. Víceletý finanční rámec na období 2021–2027 a vlastní zdroje: čas naplnit očekávání občanů (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Víceletý finanční rámec na období 2021–2027 a vlastní zdroje: čas naplnit očekávání občanů (2019/2833(RSP))

Tytti Tuppurainen (úřadující předsedkyně Rady) učinila prohlášení.

Vystoupili: Jérôme Rivière a Thierry Mariani s procesními námitkami (předsedající poskytl upřesnění).

Johannes Hahn (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Jan Olbrycht za skupinu PPE, Margarida Marques za skupinu S&D, Valerie Hayer za skupinu Renew, Rasmus Andresen za skupinu Verts/ALE, Marco Zanni za skupinu ID, Roberts Zīle za skupinu ECR, Dimitrios Papadimoulis za skupinu GUE/NGL, Richard Tice – nezařazený poslanec, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Moritz Körner, David Cormand, Hélène Laporte, Bogdan Rzońca, Younous Omarjee, Mislav Kolakušić, Siegfried Mureşan, Elisabetta Gualmini, Nils Torvalds, Joachim Kuhs, Henrik Overgaard Nielsen a Monika Hohlmeier.

PŘEDSEDNICTVÍ: Nicola BEER
místopředsedkyně

Vystoupili: Pierre Larrouturou, Martin Hojsík, Herbert Dorfmann, Olivier Chastel a Othmar Karas.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Cláudia Monteiro de Aguiar, Tudor Ciuhodaru, Valter Flego, Ruža Tomašić, João Ferreira, Jörgen Warborn a Pedro Marques.

Vystoupili: Johannes Hahn a Tytti Tuppurainen.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   José Manuel Fernandes a Jan Olbrycht za skupinu PPE, Eider Gardiazabal Rubial a Margarida Marques za skupinu S&D, Valerie Hayer a Moritz Körner za skupinu Renew, Rasmus Andresen a David Cormand za skupinu Verts/ALE o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 a vlastních zdrojích: čas naplnit očekávání občanů (2019/2833(RSP)) (B9-0110/2019);

—   Marco Zanni, Hélène Laporte, Anna Bonfrisco, Valentino Grant a Joachim Kuhs za skupinu ID o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 a vlastních zdrojích: čas naplnit očekávání občanů (2019/2833(RSP)) (B9-0112/2019);

—   Dimitrios Papadimoulis a Younous Omarjee za skupinu GUE/NGL o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 a vlastních zdrojích: čas naplnit očekávání občanů (2019/2833(RSP)) (B9-0113/2019).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.11 zápisu ze dne 10.10.2019.


3. Zaměstnanost a sociální politiky v eurozóně (rozprava)

Zpráva o zaměstnanosti a sociálních politikách v eurozóně [2019/2111(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Yana Toom (A9-0016/2019)

Yana Toom uvedla zprávu.

Vystoupila Marianne Thyssen (členka Komise).

Vystoupili: Maria Walsh za skupinu PPE, Agnes Jongerius za skupinu S&D, Sylvie Brunet za skupinu Renew, Kira Marie Peter-Hansen za skupinu Verts/ALE, France Jamet za skupinu ID, Anna Zalewska za skupinu ECR, Sandra Pereira za skupinu GUE/NGL, která odmítla otázku, kterou chtěl zvednutím modré karty položit Tomáš Zdechovský, Chiara Gemma – nezařazená poslankyně, Dennis Radtke, Elisabetta Gualmini, Katrin Langensiepen, Guido Reil, Elżbieta Rafalska, Daniela Rondinelli, Sara Skyttedal, Alex Agius Saliba, Lucia Ďuriš Nicholsonová a Tomáš Zdechovský.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Radan Kanev, Mick Wallace, Julie Ward, Ruža Tomašić, Clare Daly a Lefteris Nikolaou-Alavanos.

Vystoupily: Marianne Thyssen a Yana Toom.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.12 zápisu ze dne 10.10.2019.


4. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) jinými orgány

- Návrh na převod prostředků DEC 16/2019 - oddíl III - Komise (N9-0026/2019 - C9-0123/2019 - 2019/2113(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků č. 1/2019 – ESVČ (N9-0027/2019 - C9-0128/2019 - 2019/2115(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků V/AB-13/C/19 - Evropský účetní dvůr (N9-0028/2019 - C9-0129/2019 - 2019/2116(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků V/AB-14/C/19 - Evropský účetní dvůr (N9-0029/2019 - C9-0130/2019 - 2019/2117(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků V/AB-15/C/19 - Evropský účetní dvůr (N9-0030/2019 - C9-0131/2019 - 2019/2118(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků V/AB-16/C/19 - Evropský účetní dvůr (N9-0031/2019 - C9-0132/2019 - 2019/2119(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 18/2019 - oddíl III - Komise (N9-0032/2019 - C9-0133/2019 - 2019/2120(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků INFO 01/2019 - oddíl III - Komise (N9-0033/2019 - C9-0135/2019 - 2019/2121(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 17/2019 - oddíl III - Komise (N9-0034/2019 - C9-0136/2019 - 2019/2122(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

2) poslanci

- Richard Corbett a Anthea McIntyre. Návrh usnesení o Kašmíru (B9-0101/2019)

předáno

příslušný výbor :

AFET


5. Převody prostředků a rozpočtová rozhodnutí

Rozpočtový výbor se v souladu s článkem 29 finančního nařízení rozhodl nevyslovit námitky proti převodu prostředků č. 5/2019 – Evropský veřejný ochránce práv.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 11:19.)


PŘEDSEDNICTVÍ: David Maria SASSOLI
předseda

6. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 11:34.


7. Prohlášení předsednictví

Předseda učinil prohlášení při příležitosti Evropského a Světového dne proti trestu smrti.


PŘEDSEDNICTVÍ: Katarina BARLEY
místopředsedkyně

8. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu se zveřejňují pouze v elektronické podobě a lze je konzultovat na internetových stránkách Parlamentu.


8.1. Žádost o použití postupu pro naléhavé případy: Doby použitelnosti nařízení (EU) 2019/501 a nařízení (EU) 2019/502 ***I (hlasování) (článek 163 jednacího řádu)

Žádost o použití postupu pro naléhavé případy (bod 13 zápisu ze dne 9.10.2019): návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2019/501 a nařízení (EU) 2019/502, pokud jde o jejich doby použitelnosti (COM(2019)0396 - C9-0108/2019 – 2019/0179(COD)) - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Karima Delli

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

ŽÁDOST O POUŽITÍ POSTUPU PRO NALÉHAVÉ PŘÍPADY

Parlament schválil žádost o použití postupu pro naléhavé případy.


8.2. Dohoda o spolupráci mezi Eurojustem a Srbskem * (hlasování)

Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření Dohody o spolupráci mezi Eurojustem a Srbskem ze strany Eurojustu [10334/2019 - C9-0041/2019- 2019/0807(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Juan Fernando López Aguilar (A9-0009/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH PROVÁDĚCÍHO ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P9_TA(2019)0023)


8.3. Návrh opravného rozpočtu č. 4/2019: snížení prostředků na závazky a na platby v souladu s aktualizovanými potřebami výdajů a aktualizací příjmů (vlastní zdroje) (hlasování)

Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 4/2019 na rozpočtový rok 2019: snížení prostředků na závazky a na platby v souladu s aktualizovanými potřebami výdajů a aktualizací příjmů (vlastní zdroje) [11733/2019 - C9-0114/2019- 2019/2037(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: John Howarth (A9-0012/2019)

(pro přijetí pozměňovacích návrhů se požaduje většina hlasů všech poslanců Parlamentu)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2019)0024)

Vystoupení

Tytti Tuppurainen (úřadující předsedkyně Rady) vzala na vědomí, že postoje Parlamentu a Rady se liší, a souhlasila se svoláním dohodovacího výboru podle čl. 314 odst. 4 písm. c) Smlouvy o fungování Evropské unie (předsedající potvrdila svolání dohodovacího výboru).


8.4. Prostředky uvolněné z nástroje pružnosti na rok 2019 v souvislosti s migrací, přílivem uprchlíků a bezpečnostními hrozbami (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2019/276, pokud jde o prostředky uvolněné z nástroje pružnosti na rok 2019 v souvislosti s migrací, přílivem uprchlíků a bezpečnostními hrozbami [COM(2019)0600 - C9-0029/2019- 2019/2039(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: John Howarth (A9-0013/2019)

(většina hlasů všech poslanců Parlamentu a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH USNESENÍ

zamítnut (P9_TA(2019)0025)


8.5. Námitka podle článku 112 jednacího řádu: účinné látky, včetně flumioxazinu (hlasování)

Návrh usnesení, který předložil výbor ENVI v souladu s čl. 112 odst. 2 a 3 jednacího řádu, o prováděcím nařízení Komise (EU) 2019/707 ze dne 7. května 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek alfa-cypermethrin, beflubutamid, benalaxyl, benthiavalikarb, bifenazát, boskalid, bromoxynil, kaptan, kyazofamid, desmedifam, dimethoát, dimethomorf, diuron, ethefon, etoxazol, famoxadon, fenamifos, flumioxazin, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanát, metalaxyl-m, methiokarb, metribuzin, milbemektin, Paecilomyces lilacinus kmen 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-methyl, propamokarb, prothiokonazol, s-metolachlor a tebukonazol (2019/2825(RSP)) (B9-0103/2019) - Odpovědná poslankyně: Anja Hazekamp

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2019)0026)


8.6. Námitka podle článku 112 jednacího řádu: účinné látky, včetně chlorotoluronu (hlasování)

Návrh usnesení, který předložil výbor ENVI v souladu s čl. 112 odst. 2 a 3 jednacího řádu, o návrhu prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1262, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek amidosulfuron, beta-cyfluthrin, bifenox, chlortoluron, klofentezin, klomazon, cypermethrin, daminozid, deltamethrin, dikamba, difenokonazol, diflubenzuron, diflufenikan, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fosthiazát, indoxakarb, lenacil, MCPA, MCPB, nikosulfuron, pikloram, prosulfokarb, pyriproxyfén, thiofanát-methyl, triflusulfuron a tritosulfuron (D062951/02 ; 2019/2826(RSP)) (B9-0104/2019) - Odpovědná poslankyně: Anja Hazekamp

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2019)0027)


8.7. Námitka podle článku 112 jednacího řádu: geneticky modifikovaná kukuřice MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) (hlasování)

Návrh usnesení, který předložil výbor ENVI v souladu s čl. 112 odst. 2 a 3 jednacího řádu, o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (D61869/04 ; 2019/2830(RSP)) (B9-0107/2019) - Odpovědní poslanci: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen a Nicolae Ştefănuță

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2019)0028)


8.8. Námitka podle článku 112 jednacího řádu: geneticky modifikovaná sója A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) (hlasování)

Návrh usnesení, který předložil výbor ENVI v souladu s čl. 112 odst. 2 a 3 jednacího řádu, o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se obnovuje povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (D062417/04 ; 2019/2828(RSP)) (B9-0105/2019) - Odpovědní poslanci: Anja Hazekamp, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi a Sirpa Pietikäinen

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2019)0029)


8.9. Námitka podle článku 112 jednacího řádu: geneticky modifikovaná kukuřice MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 a geneticky modifikovaná kukuřice spojující dvě, tři nebo čtyři z genetických modifikací MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 a DAS-40278-9 (hlasování)

Návrh usnesení, který předložil výbor ENVI v souladu s čl. 112 odst. 2 a 3 jednacího řádu, o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 a geneticky modifikovanou kukuřici spojující dvě, tři nebo čtyři z genetických modifikací MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 a DAS-40278-9, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (D062827/02 ; 2019/2829(RSP)) (B9-0106/2019) - Odpovědní poslanci: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen a Nicolae Ştefănuță

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2019)0030)


8.10. Vnější ovlivňování voleb a dezinformace ve vnitrostátních a evropských demokratických procesech (hlasování)

Rozprava se konala dne 17. září 2019 (bod 11 zápisu ze dne 17.9.2019).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Roberta Metsola, Tomas Tobé, Danuta Maria Hübner, Vladimír Bilčík a Michael Gahler za skupinu PPE, Iratxe García Pérez, Kati Piri a Claude Moraes za skupinu S&D, Sophia in ’t Veld a Pascal Durand za skupinu Renew, Gwendoline Delbos-Corfield, Tineke Strik, Alice Kuhnke, Viola Von Cramon-Taubadel, Catherine Rowett a Alexandra Geese za skupinu Verts/ALE, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz-Wolski, Ryszard Czarnecki a Roberts Zīle za skupinu ECR o vnějším ovlivňování voleb a dezinformacích ve vnitrostátních a evropských demokratických procesech (2019/2810(RSP)) (B9-0108/2019);

—   Christine Anderson, Nicolaus Fest a Lars Patrick Berg za skupinu ID o vnějším ovlivňování voleb a dezinformacích ve vnitrostátních a evropských demokratických procesech (2019/2810(RSP)) (B9-0111/2019).

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ B9-0108/2019

přijat (P9_TA(2019)0031)

(Návrh usnesení B9-0111/2019 se nebere v potaz.)


8.11. Víceletý finanční rámec na období 2021–2027 a vlastní zdroje: čas naplnit očekávání občanů (hlasování)

Návrhy usnesení B9-0110/2019, B9-0112/2019 a B9-0113/2019

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH USNESENÍ B9-0110/2019

přijat (P9_TA(2019)0032)

(Návrhy usnesení B9-0112/2019 a B9-0113/2019 se neberou v potaz.)


8.12. Zaměstnanost a sociální politiky v eurozóně (hlasování)

Zpráva o zaměstnanosti a sociálních politikách v eurozóně [2019/2111(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Yana Toom (A9-0016/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

ALTERNATIVNÍ NÁVRH USNESENÍ (předložený skupinou ID)

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ (výbor EMPL)

přijat (P9_TA(2019)0033)


9. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 194 jednacího řádu se umístí na stránku daného poslance na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

Námitka podle článku 112 jednacího řádu: geneticky modifikovaná kukuřice MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) - B9-0107/2019
Stanislav Polčák

Námitka podle článku 112 jednacího řádu: geneticky modifikovaná sója A2704-12 (ACS-GMØØ5-3)
Mazaly Aguilar a Stanislav Polčák

Vnější ovlivňování voleb a dezinformace ve vnitrostátních a evropských demokratických procesech - B9-0108/2019
Ramona Strugariu, Dace Melbārde, Mick Wallace, Thierry Mariani, Antony Hook, Catherine Rowett, Claude Moraes, Christian Allard, Michaela Šojdrová, Claire Fox, Tatjana Ždanoka, Angel Dzhambazki, Stanislav Polčák a Petras Auštrevičius

Víceletý finanční rámec na období 2021–2027 a vlastní zdroje: čas naplnit očekávání občanů - B9-0110/2019
Ramona Strugariu, Jeroen Lenaers, Leszek Miller, Michaela Šojdrová, Veronika Vrecionová a Angel Dzhambazki

zpráva Yana Toom - A9-0016/2019
Rory Palmer, Michaela Šojdrová, Claire Fox a Angel Dzhambazki.


10. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Parlamentu (Europarl), „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování).

Elektronická verze bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


11. Schválení zápisů z tohoto dílčího zasedání a předání přijatých textů

Podle čl. 202 odst. 3 jednacího řádu budou zápisy ze včerejšího a dnešního denního zasedání předloženy Parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou texty přijaté na tomto dílčím zasedání ihned předány všem příjemcům.


12. Termín příštího dílčího zasedání

Příští zasedání se bude konat od 21. do 24. října 2019.


13. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 12:33.


14. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Ademov, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba, Aguilar, Aguilera, Ainslie, Alexandrov Yordanov, Alfonsi, Alieva-Veli, Allard, Al-Sahlani, Amaro, Ameriks, Anderson Martina, Androuët, Androulakis, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Armand, Arvanitis, Asimakopoulou, Aubry, Auken, Auštrevičius, Avram, Baldassarre, Balt, Bardella, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Bay, Bearder, Beck, Beer, Beghin, Belka, Bellamy, Benea, Benifei, Bennion, Beňová, Bentele, Berendsen, Berg, Berger, Bernhuber, Bielan, Bijoux, Bilbao Barandica, Bilčík, Bilde, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Björk, Blaga, Blaško, Blinkevičiūtė, Bocskor, Boeselager, Bogovič, Bompard, Bonafè, Bonfrisco, Borchia, Borzan, Botenga, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Brophy, Bruna, Buchheit, Buchner, Buda, Bull, Bullmann, Bullock, Bunting, Burkhardt, Buschmann, Buxadé Villalba, Buzek, Calenda, Campomenosi, Cañas, Canfin, Carême, Caroppo, Carthy, Carvalhais, Carvalho, Casa, Casanova, Castaldo, Cavazzini, Cerdas, Chabaud, Chahim, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christoforou, Cimoszewicz, Ciocca, Ciuhodaru, Číž, Colin-Oesterlé, Conte, Corbett, Cormand, Corrao, Cozzolino, Crețu, Cuffe, Cutajar, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Daly, D'Amato, Dance, Danielsson, Danjean, Danti, Da Re, Daubney, David, Davies, De Castro, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Lucy, De Man, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Deutsch, Dhamija, Didier, Dlabajová, Dodds, Donáth, Donato, Dorfmann, Dowding, Dreosto, Duda, Durá Ferrandis, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Edtstadler, Ehler, Eickhout, England Kerr, Eppink, Ernst, Eroglu, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Falcă, Farage, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fest, Fiocchi, Fitto, Fitzgerald, Flanagan, Flego, Fox, Fragkos, Frankowski, Franssen, Freund, Fritzon, Furore, Gade, Gahler, Gál, Gamon, Gancia, García Del Blanco, García-Margallo y Marfil, García Muñoz, Gardiazabal Rubial, Garicano, Garraud, Gebhardt, Geese, Geier, Gemma, Georgiou, Georgoulis, Geuking, Giarrusso, Gibson, Giegold, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Glück, Glucksmann, Goerens, González, González Casares, González Pons, Grant, Grapini, Gregorová, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Gualmini, Guerreiro, Guetta, Guillaume, Gusmão, Guteland, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Habib, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Hakkarainen, Hansen, Harris, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heide, Herbst, Herzberger-Fofana, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Hohlmeier, Hojsík, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hook, Hortefeux, Horwood, Howarth, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Incir, in 't Veld, Jadot, Jahr, Jakeliūnas, Jalkh, Jamet, Járóka, Jarubas, Jones, Jongerius, Jordan, Joron, Joveva, Juknevičienė, Jurgiel, Jurzyca, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kanev, Karas, Karleskind, Katainen, Kefalogiannis, Kelleher, Kelly, Kirton-Darling, Kizilyürek, Kloc, Knotek, Kofod, Kohut, Kolaja, Kolakušić, Konečná, Konstantinou, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Köster, Kouloglou, Kountoura, Kovařík, Kovatchev, Krah, Krasnodębski, Krehl, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lagodinsky, Lagos, Lalucq, Lancini, Lange, de Lange, Langensiepen, Laporte, Larrouturou, Lebreton, Lega, Leitão Marques, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Limmer, Loiseau, Løkkegaard, Long, Longworth, López, López Aguilar, López Gil, López-Istúriz White, Lowe, Luena, Łukacijewska, Lundgren, Lutgen, McAllister, McGuinness, McIntyre, McLeod, Maestre Martín De Almagro, Magid, Maldonado López, Manda, Manders, Mandl, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Margarida, Marques Pedro, Matias, Matić, Maurel, Maydell, Mazurek, Mažylis, Meimarakis, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikser, Milazzo, Millán Mon, Miller, Mobarik, Modig, Mohammed, Monteiro de Aguiar, Monteith, Montserrat, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Moretti, Możdżanowska, Müller, Mummery, Mureşan, Nagtegaal, Nart, Neuser, Newton Dunn, Nica, Niebler, Niedermayer, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Noichl, Novak, Novakov, Olbrycht, Olekas, Olivier, Omarjee, Overgaard Nielsen, Paet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panza, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patten, Paulus, Pekkarinen, Peksa, Pelletier, Penkova, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen, Petersen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pineda, Piri, Pîslaru, Pizarro, Plumb, Polčák, Polfjärd, Poręba, Pugh, Radačovský, Radtke, Rafaela, Rafalska, Rangel, Rees-Mogg, Regimenti, Regner, Rego, Reil, Reintke, Ressler, Riba i Giner, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivière, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Palop, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Ropė, Rougé, Rowett, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Santos, Sardone, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schirdewan, Schmiedtbauer, Schneider, Scholz, Schreijer-Pierik, Schreinemacher, Schuster, Schwab, Scott Cato, Seekatz, Séjourné, Semedo, Semsrott, Sidl, Silva Pereira, Simon, Sippel, Skyttedal, Slabakov, Smeriglio, Smith, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Spyraki, Stedman-Bryce, Štefanec, Ştefănuță, Strik, Strugariu, Šuica, Szájer, Szydło, Tajani, Tang, Tarabella, Tardino, Tax, Tennant, Terheş, Thaler, Thun und Hohenstein, Tinagli, Tobiszowski, Toia, Tolleret, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tóth, Tudose, Uhrík, Urbán Crespo, Urtasun, Ušakovs, Uspaskich, Vaidere, Vălean, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Orden, Van Overtveldt, Van Sparrentak, Vautmans, Verheyen, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Vincze, Vind, Virkkunen, Vitanov, Vollath, Vondra, Von Wiese, Voss, Vrecionová, Vuolo, Wallace, Walsh, Walsmann, Warborn, Ward, Weimers, Wells, Wieland, Wiener, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Wölken, Wolters, Yon-Courtin, Yoncheva, Zacharopoulou, Zagorakis, Zahradil, Zalewska, Zambelli, Zanni, Zarzalejos, Ždanoka, Zdechovský, Zīle, Zimniok, Złotowski, Zorrinho, Zovko, Zullo

Omluven/a:

Andrieu, Annemans, Ceccardi, Lizzi, Maldeikienė, Maxová, Ochojska, Patriciello, Procaccini

Poslední aktualizace: 21. ledna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí