Indeks 
Zapisnik
XML 136kPDF 253kWORD 72k
Četvrtak, 10. listopada 2019. - Bruxelles
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Višegodišnji financijski okvir za razdoblje od 2021. do 2027. i vlastita sredstva: vrijeme je da se odgovori na očekivanja građana (rasprava)
 3.Politika zapošljavanja i socijalna politika europodručja (rasprava)
 4. Podnošenje dokumenata
 5.Prijenos odobrenih sredstava i proračunske odluke
 6.Nastavak dnevne sjednice
 7.Izjava Predsjedništva
 8.Glasovanje
  
8.1.Zahtjev za primjenu hitnog postupka: razdoblja primjene uredbi (EU) 2019/501 i (EU) 2019/502 ***I (glasovanje) (članak 163. Poslovnika)
  
8.2.Sporazum o suradnji između Eurojusta i Srbije* (glasovanje)
  
8.3.Nacrt izmjene proračuna br. 4/2019: smanjenje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i odobrenih sredstava za plaćanje u skladu s ažuriranim potrebama za rashodima i ažuriranjem prihoda (vlastita sredstva) (glasovanje)
  
8.4.Prilagodbe iznosa mobiliziranih iz instrumenta fleksibilnosti za 2019. koji će se upotrijebiti za migracije, priljeve izbjeglica i sigurnosne prijetnje (glasovanje)
  
8.5.Prigovor u skladu s člankom 112.: aktivne tvari, uključujući flumioksazin (glasovanje)
  
8.6.Prigovor u skladu s člankom 112.: aktivne tvari, uključujući klorotoluron (glasovanje)
  
8.7.Prigovor u skladu s člankom 112.: genetski modificirani kukuruz MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) (glasovanje)
  
8.8.Prigovor u skladu s člankom 112.: genetski modificirana soja A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) (glasovanje)
  
8.9.Prigovor u skladu s člankom 112.: genetski modificirani kukuruz MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 te genetski modificirani kukuruz koji je kombinacija dviju, triju ili četiriju pojedinačnih promjena MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 i DAS-40278-9 (glasovanje)
  
8.10.Strano uplitanje u izbore i dezinformacije u nacionalnim i europskim demokratskim procesima (glasovanje)
  
8.11.Višegodišnji financijski okvir za razdoblje od 2021. do 2027. i vlastita sredstva: vrijeme je da se odgovori na očekivanja građana (glasovanje)
  
8.12.Politika zapošljavanja i socijalna politika europodručja (glasovanje)
 9.Obrazloženja glasovanja
 10.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 11.Usvajanje zapisnika s aktualne sjednice i prosljeđivanje usvojenih tekstova
 12.Kalendar sljedećih dnevnih sjednica
 13.Zatvaranje dnevne sjednice
 14.Prekid zasjedanja
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:00.


2. Višegodišnji financijski okvir za razdoblje od 2021. do 2027. i vlastita sredstva: vrijeme je da se odgovori na očekivanja građana (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Višegodišnji financijski okvir za razdoblje od 2021. do 2027. i vlastita sredstva: vrijeme je da se odgovori na očekivanja građana (2019/2833(RSP))

Tytti Tuppurainen (predsjedateljica Vijeća) dala je izjavu.

Govorili su Jérôme Rivière i Thierry Mariani u pogledu točaka dnevnog reda (Predsjedatelj je dao pojašnjenje).

Johannes Hahn (povjerenik Komisije) dao je izjavu.

Govorili su Jan Olbrycht, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Margarida Marques, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Valérie Hayer, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Rasmus Andresen, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Marco Zanni, u ime Kluba zastupnika ID-a, Roberts Zīle, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Dimitrios Papadimoulis, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Richard Tice, nezavisni zastupnik, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Moritz Körner, David Cormand, Hélène Laporte, Bogdan Rzońca, Younous Omarjee, Mislav Kolakušić, Siegfried Mureşan, Elisabetta Gualmini, Nils Torvalds, Joachim Kuhs, Henrik Overgaard Nielsen i Monika Hohlmeier.

PREDSJEDA: Nicola BEER
potpredsjednica

Govorili su Pierre Larrouturou, Martin Hojsík, Herbert Dorfmann, Olivier Chastel i Othmar Karas.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Cláudia Monteiro de Aguiar, Tudor Ciuhodaru, Valter Flego, Ruža Tomašić, João Ferreira, Jörgen Warborn i Pedro Marques.

Govorili su Johannes Hahn i Tytti Tuppurainen.

Prijedlozi rezolucija podneseni na temelju članka 132. stavka 2. na kraju rasprave:

—   José Manuel Fernandes i Jan Olbrycht, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Eider Gardiazabal Rubial i Margarida Marques, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Valerie Hayer i Moritz Körner, u ime Kluba zastupnika Renew, Rasmus Andresen i David Cormand, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o višegodišnjem financijskom okviru 2021. – 2027. i vlastitim sredstvima: vrijeme je da se ispune očekivanja građana (2019/2833(RSP)) (B9-0110/2019);

—   Marco Zanni, Hélène Laporte, Anna Bonfrisco, Valentino Grant i Joachim Kuhs, u ime Kluba zastupnika ID-a, o višegodišnjem financijskom okviru 2021. – 2027. i vlastitim sredstvima: vrijeme je da se ispune očekivanja građana (2019/2833(RSP)) (B9-0112/2019);

—   Dimitrios Papadimoulis i Younous Omarjee, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o višegodišnjem financijskom okviru 2021. – 2027. i vlastitim sredstvima: vrijeme je da se ispune očekivanja građana (2019/2833(RSP)) (B9-0113/2019).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.11 zapisnika od 10.10.2019..


3. Politika zapošljavanja i socijalna politika europodručja (rasprava)

Izvješće o politici zapošljavanja i socijalnoj politici europodručja [2019/2111(INI)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestiteljica: Yana Toom (A9-0016/2019)

Yana Toom predstavila je izvješće.

Govorio je Marianne Thyssen (povjerenica Komisije).

Govorili su Maria Walsh, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Agnes Jongerius, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Sylvie Brunet, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Kira Marie Peter-Hansen, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, France Jamet, u ime Kluba zastupnika ID-a, Anna Zalewska, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Sandra Pereira, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, koji odbija pitanje koje bi podizanjem plave kartice postavio Tomáš Zdechovský, Chiara Gemma, nezavisna zastupnica, Dennis Radtke, Elisabetta Gualmini, Katrin Langensiepen, Guido Reil, Elżbieta Rafalska, Daniela Rondinelli, Sara Skyttedal, Alex Agius Saliba, Lucia Ďuriš Nicholsonová i Tomáš Zdechovský.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Radan Kanev, Mick Wallace, Julie Ward, Ruža Tomašić, Clare Daly i Lefteris Nikolaou-Alavanos.

Govorili su Marianne Thyssen i Yana Toom.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.12 zapisnika od 10.10.2019..


4.  Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) drugih institucija

- Prijedlog prijenosa odobrenih sredstava DEC 16/2019 - dio III. - Komisija (N9-0026/2019 - C9-0123/2019 - 2019/2113(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava br. 1/2019 - ESVD (N9-0027/2019 - C9-0128/2019 - 2019/2115(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava V/AB-13/C/19 - Europski revzorski sud (N9-0028/2019 - C9-0129/2019 - 2019/2116(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava V/AB-14/C/19 - Europski revzorski sud (N9-0029/2019 - C9-0130/2019 - 2019/2117(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava V/AB-15/C/19 - Europski revzorski sud (N9-0030/2019 - C9-0131/2019 - 2019/2118(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava V/AB-16/C/19 - Europski revzorski sud (N9-0031/2019 - C9-0132/2019 - 2019/2119(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog prijenosa odobrenih sredstava DEC 18/2019 - dio III. - Komisija (N9-0032/2019 - C9-0133/2019 - 2019/2120(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog isplate sredstava PROSINAC INFO 01/2019.-Odjeljak III - Komisija (N9-0033/2019 - C9-0135/2019 - 2019/2121(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog isplate sredstava PROSINAC 17/2019.-Odjeljak III - Komisija (N9-0034/2019 - C9-0136/2019 - 2019/2122(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

2) zastupnika

- Richard Corbett Anthea McIntyre. Prijedlog rezolucije o Kašmiru (B9-0101/2019)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET


5. Prijenos odobrenih sredstava i proračunske odluke

Sukladno članku 29. Financijske uredbe, Odbor za proračune nije uložio prigovor na prijenos odobrenih sredstava br. 5/2019 - Europski ombudsman.

(Dnevna sjednica prekinuta je u 11:19 h.)


PREDSJEDA: David Maria SASSOLI
predsjednik

6. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 11:34.


7. Izjava Predsjedništva

Predsjednik je dao izjavu povodom svjetskog i europskog dana protiv smrtne kazne.


PREDSJEDA: Katarina BARLEY
potpredsjednica

8. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su samo u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Parlamenta.


8.1. Zahtjev za primjenu hitnog postupka: razdoblja primjene uredbi (EU) 2019/501 i (EU) 2019/502 ***I (glasovanje) (članak 163. Poslovnika)

Demande d'application de la procédure d'urgence (točka 13 zapisnika od 9.10.2019.): Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2019/501 i Uredbe (EU) 2019/502 u pogledu njihovih razdoblja primjene (COM(2019)0396 - C9-0108/2019 – 2019/0179(COD)) - Odbor za promet i turizam. Izvjestiteljica: Karima Delli

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

ZAHTJEV ZA PRIMJENU HITNOG POSTUPKA

Parlament je odobrio zahtjev za hitnim postupkom.


8.2. Sporazum o suradnji između Eurojusta i Srbije* (glasovanje)

Izvješće o nacrtu Vijeća o provedbenoj odluci o odobrenju sklapanja od strane Eurojusta Sporazuma o suradnji između Eurojusta i Srbije [10334/2019 - C9-0041/2019- 2019/0807(CNS)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Juan Fernando López Aguilar (A9-0009/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

NACRT PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P9_TA(2019)0023)


8.3. Nacrt izmjene proračuna br. 4/2019: smanjenje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i odobrenih sredstava za plaćanje u skladu s ažuriranim potrebama za rashodima i ažuriranjem prihoda (vlastita sredstva) (glasovanje)

Izvješće o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 4/2019 Europske unije za financijsku godinu 2019.: smanjenje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i odobrenih sredstava za plaćanje u skladu s ažuriranjem potrebnih rashoda i ažuriranjem prihoda (vlastita sredstva) [11733/2019 - C9-0114/2019- 2019/2037(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: John Howarth (A9-0012/2019)

(Za prihvaćanje amandmana potrebna je kvalificirana većina.)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2019)0024)

Govorili su:

Tytti Tuppurainen (predsjedateljica Vijeća) primila je na znanje razlike u stajalištima Parlamenta i Vijeća i suglasna je u pogledu sazivanja Odbora za mirenje u skladu s člankom 314. stavkom 4. točkom (c) Ugovora o funkcioniranju europske unije (Predsjednica je potvrdila sazivanje Odbora za mirenje).


8.4. Prilagodbe iznosa mobiliziranih iz instrumenta fleksibilnosti za 2019. koji će se upotrijebiti za migracije, priljeve izbjeglica i sigurnosne prijetnje (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke (EU) 2019/276 u pogledu prilagodbi iznosa mobiliziranih iz instrumenta fleksibilnosti za 2019. koji će se upotrijebiti za migracije, priljeve izbjeglica i sigurnosne prijetnje [COM(2019)0600 - C9-0029/2019- 2019/2039(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: John Howarth (A9-0013/2019)

(Potrebna kvalificirana većina i tri petine glasova)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Odbijeno (P9_TA(2019)0025)


8.5. Prigovor u skladu s člankom 112.: aktivne tvari, uključujući flumioksazin (glasovanje)

Prijedlog rezolucije koji je podnio Odbor ENVI, u skladu s člankom 112. stavcima 2. i 3. Poslovnika, o Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2019/707 оd 7. svibnja 2019. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu produljenja roka važenja odobrenja aktivnih tvari alfa-cipermetrin, beflubutamid, benalaksil, bentiavalikarb, bifenazat, boskalid, bromoksinil, kaptan, ciazofamid, desmedifam, dimetoat, dimetomorf, diruon, etefon, etoksazol, famoksadon, fenamifos, flumioksazin, fluoksastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanat, metalaksil-m, metiokarb, metribuzin, milbemektin, Paecilomyces lilacinus soj 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-metil, propamokarb, protiokonazol, s-metolaklor i tebukonazol (2019/2825(RSP)) (B9-0103/2019) - Nadležna zastupnica: Anja Hazekamp

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2019)0026)


8.6. Prigovor u skladu s člankom 112.: aktivne tvari, uključujući klorotoluron (glasovanje)

Prijedlog rezolucije koji je podnio Odbor ENVI, u skladu s člankom 112. stavcima 2. i 3. Poslovnika, o nacrtu provedbene uredbe Komisije o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu produljenju roka važenja odobrenja aktivnih tvari amidosulfuron, beta-ciflutrin, bifenoks, klorotoluron, klofentezin, klomazon, cipermetrin, daminozid, deltametrin, dikamba, difenokonazol, diflubenzuron, diflufenikan, fenoksaprop-P, fenpropidin, fludioksonil, flufenacet, fostiazat, indoksakarb, lenacil, MCPA, MCPB, nikosulfuron, pikloram, prosulfokarb, piriproksifen, tiofanat-metil, triflusulfuron i tritosulfuron (D062951/02 ; 2019/2826(RSP)) (B9-0104/2019) - Nadležna zastupnica: Anja Hazekamp

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2019)0027)


8.7. Prigovor u skladu s člankom 112.: genetski modificirani kukuruz MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) (glasovanje)

Prijedlog rezolucije koji je podnio Odbor ENVI, u skladu s člankom 112. stavcima 2. i 3. Poslovnika, o Nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), sastoje se od njega ili su od njega proizvedeni, na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (D061869/04 ; 2019/2830(RSP)) (B9-0107/2019) - Nadležni zastupnici: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen i Nicolae Ştefănuță

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2019)0028)


8.8. Prigovor u skladu s člankom 112.: genetski modificirana soja A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) (glasovanje)

Prijedlog rezolucije koji je podnio Odbor ENVI, u skladu s člankom 112. stavcima 2. i 3. Poslovnika, o nacrtu Provedbene odluke Komisije o produljenju odobrenja za stavljanje na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificiranu soju A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), sastoje se ili su proizvedeni od nje na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (D062417/04 ; 2019/2828(RSP)) (B9-0105/2019) - Nadležni zastupnici: Anja Hazekamp, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi i Sirpa Pietikäinen

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2019)0029)


8.9. Prigovor u skladu s člankom 112.: genetski modificirani kukuruz MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 te genetski modificirani kukuruz koji je kombinacija dviju, triju ili četiriju pojedinačnih promjena MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 i DAS-40278-9 (glasovanje)

Prijedlog rezolucije koji je podnio Odbor ENVI, u skladu s člankom 112. stavcima 2. i 3. Poslovnika, o Nacrtu provedbene odluke Komisije o odobrenju za stavljanje na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 te genetski modificirani kukuruz koji je kombinacija dviju, triju ili četiriju pojedinačnih promjena MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 i DAS-40278-9, sastoje se ili su proizvedeni od njih, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (D062827, /02 ; 2019/2829(RSP)) (B9-0106/2019) - Nadležni zastupnici: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen i Nicolae Ştefănuță

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2019)0030)


8.10. Strano uplitanje u izbore i dezinformacije u nacionalnim i europskim demokratskim procesima (glasovanje)

Rasprava je održana 17. rujna 2019. (točka 11 zapisnika od 17.9.2019.).

Prijedlozi rezolucija podneseni na temelju članka 132. stavka 2. na kraju rasprave:

—   Roberta Metsola, Tomas Tobé, Danuta Maria Hübner, Vladimír Bilčík i Michael Gahler, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Iratxe García Pérez, Kati Piri i Claude Moraes, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Sophia in ’t Veld i Pascal Durand, u ime Kluba zastupnika Renew, Gwendoline Delbos-Corfield, Tineke Strik, Alice Kuhnke, Viola Von Cramon-Taubadel, Catherine Rowett i Alexandra Geese, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz-Wolski, Ryszard Czarnecki i Roberts Zīle, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o stranim uplitanjima u izbore i dezinformacijama u nacionalnim i europskim demokratskim procesima (2019/2810(RSP)) (B9-0108/2019);

—   Christine Anderson, Nicolaus Fest i Lars Patrick Berg, u ime Kluba zastupnika ID-a, o stranom uplitanju u izbore i dezinformacijama u nacionalnim i europskim demokratskim procesima (2019/2810(RSP)) (B9-0111/2019).

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE B9-0108/2019

Usvojen (P9_TA(2019)0031)

(Prijedlog rezolucije B9-0111/2019 se ne razmatra.)


8.11. Višegodišnji financijski okvir za razdoblje od 2021. do 2027. i vlastita sredstva: vrijeme je da se odgovori na očekivanja građana (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B9-0110/2019, B9-0112/2019 i B9-0113/2019

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE B9-0110/2019

Usvojen (P9_TA(2019)0032)

(Prijedlozi rezolucija B9-0112/2019 i B9-0113/2019 se ne razmatraju.)


8.12. Politika zapošljavanja i socijalna politika europodručja (glasovanje)

Izvješće o politici zapošljavanja i socijalnoj politici europodručja [2019/2111(INI)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestiteljica: Yana Toom (A9-0016/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 12.)

ALTERNATIVNI PRIJEDLOG REZOLUCIJE (podnio Klub zastupnika ID-a)

Odbijeno

PRIJEDLOG REZOLUCIJE (Odbor EMPL)

Usvojen (P9_TA(2019)0033)


9. Obrazloženja glasovanja

Pisana obrazloženja glasovanja:

Pisana obrazloženja glasovanja u smislu članka 194. Poslovnika nalaze se na stranicama zastupnika na internetskim stranicama Parlamenta.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Prigovor u skladu s člankom 112.: genetski modificirani kukuruz MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) - B9-0107/2019
Stanislav Polčák

Prigovor u skladu s člankom 112.: genetski modificirana soja A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) - B9-0105/2019
Mazaly Aguilar i Stanislav Polčák

Strano uplitanje u izbore i dezinformacije u nacionalnim i europskim demokratskim procesima - B9-0108/2019
Ramona Strugariu, Dace Melbārde, Mick Wallace, Thierry Mariani, Antony Hook, Catherine Rowett, Claude Moraes, Christian Allard, Michaela Šojdrová, Claire Fox, Tatjana Ždanoka, Angel Dzhambazki, Stanislav Polčák i Petras Auštrevičius

Višegodišnji financijski okvir za razdoblje od 2021. do 2027. i vlastita sredstva: vrijeme je da se odgovori na očekivanja građana - B9-0110/2019
Ramona Strugariu, Jeroen Lenaers, Leszek Miller, Michaela Šojdrová, Veronika Vrecionová i Angel Dzhambazki

Izvješće: Yana Toom - A9-0016/2019
Rory Palmer, Michaela Šojdrová, Claire Fox i Angel Dzhambazki.


10. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja).

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


11. Usvajanje zapisnika s aktualne sjednice i prosljeđivanje usvojenih tekstova

U skladu s člankom 202 stavkom 3. Poslovnika zapisnici s današnje i jučerašnje dnevne sjednice bit će proslijeđeni Parlamentu na usvajanje na početku sljedeće dnevne sjednice.

Uz suglasnost Parlamenta, tekstovi usvojeni tijekom ove sjednice bez odlaganja će se proslijediti njihovim primaocima.


12. Kalendar sljedećih dnevnih sjednica

Sljedeće dnevne sjednice održat će se od 21. listopada 2019. do 24. listopada 2019.


13. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 12:33 h.


14. Prekid zasjedanja

Zasjedanje Parlamenta je prekinuto.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

glavni tajnik

predsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Martina, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bernhuber Alexander, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Brophy Jane, Bruna Annika, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carthy Matt, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dodds Diane, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Edtstadler Karoline, Ehler Christian, Eickhout Bas, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Falcă Gheorghe, Farage Nigel, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fox Claire, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Gyürk András, Habib Ben, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Hansen Christophe, Harris Lucy Elizabeth, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Jordan Christina Sheila, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Kelly Seán, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Long Naomi, Longworth John, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Maydell Eva, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Modig Silvia, Mohammed Shaffaq, Monteiro de Aguiar Cláudia, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Overgaard Nielsen Henrik, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Palmer Rory, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pineda Manu, Piri Kati, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Poręba Tomasz Piotr, Pugh Jake, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Rees-Mogg Annunziata Mary, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schirdewan Martin, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schreinemacher Liesje, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Smith Alyn, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Šuica Dubravka, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vălean Adina-Ioana, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Verheyen Sabine, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Vondra Alexandr, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Weimers Charlie, Wells James, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco

Ispričani:

Andrieu Eric, Annemans Gerolf, Ceccardi Susanna, Lizzi Elena, Maldeikienė Aušra, Maxová Radka, Ochojska Janina, Patriciello Aldo, Procaccini Nicola

Posljednje ažuriranje: 17. ožujka 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti