Index 
Jegyzőkönyv
PDF 255kWORD 69k
2019. október 10., Csütörtök - Brüsszel
1.Az ülés megnyitása
 2.Többéves pénzügyi keret 2021–2027 és saját források: ideje megfelelni a polgárok elvárásainak (vita)
 3.Foglalkoztatási és szociális politikák az euróövezetben (vita)
 4.Dokumentumok benyújtása
 5.Előirányzatok átcsoportosítása és költségvetési határozatok
 6.Az ülés folytatása
 7.Az elnök nyilatkozata
 8.Szavazások órája
  8.1.A sürgősségi eljárás alkalmazására irányuló kérelem: Az (EU) 2019/501 rendelet és az (EU) 2019/502 rendelet alkalmazási időszaka ***I (szavazás) (article 163 du règlement)
  8.2.Az Eurojust és a Szerbiával kötendő együttműködési megállapodás* (szavazás)
  8.3.4/2019. sz. költségvetés-módosítási tervezet a 2019. évi általános költségvetéshez: Kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok csökkentése a frissített kiadási szükségleteknek, valamint a bevételek (saját források) aktualizálásának megfelelően (szavazás)
  8.4.A Rugalmassági Eszközből a migráció, a menekültek beáramlása és a biztonsági fenyegetések céljára 2019-ben felhasználandó összegek kiigazítása (szavazás)
  8.5.Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikke alapján: hatóanyagok, többek között a flumioxazin (szavazás)
  8.6.Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikke alapján: hatóanyagok, többek között a klórtoluron (szavazás)
  8.7.Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikke alapján: A géntechnológiával módosított MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) kukorica (szavazás)
  8.8.Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikke alapján: A géntechnológiával módosított A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) szójabab (szavazás)
  8.9.Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikke alapján: A géntechnológiával módosított MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 kukorica, valamint a MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 és DAS-40278-9 egyszeres genetikai eseményekből kettőt, hármat vagy négyet ötvöző, géntechnológiával módosított kukorica (szavazás)
  8.10.Külföldi beavatkozás a tagállamok és az Európai Unió demokratikus folyamataiba (szavazás)
  8.11.Többéves pénzügyi keret 2021–2027 és saját források: ideje megfelelni a polgárok elvárásainak (szavazás)
  8.12.Foglalkoztatási és szociális politikák az euróövezetben (szavazás)
 9.A szavazáshoz fűzött indokolások
 10.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 11.Az aktuális ülés jegyzőkönyveinek elfogadása és az elfogadott szövegek továbbítása
 12.A következő ülésnapok időpontja
 13.Az ülés berekesztése
 14.Az ülésszak megszakítása
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.00-kor nyitják meg.


2. Többéves pénzügyi keret 2021–2027 és saját források: ideje megfelelni a polgárok elvárásainak (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Többéves pénzügyi keret 2021–2027 és saját források: ideje megfelelni a polgárok elvárásainak (2019/2833(RSP))

Tytti Tuppurainen (a Tanács soros elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal Jérôme Rivière és Thierry Mariani, akik ügyrendi javaslatot tesznek (Az elnök pontosít).

Johannes Hahn (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal Jan Olbrycht, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Margarida Marques, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Valerie Hayer, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Rasmus Andresen, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marco Zanni, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Roberts Zīle, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Dimitrios Papadimoulis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Richard Tice, független, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Moritz Körner, David Cormand, Hélène Laporte, Bogdan Rzońca, Younous Omarjee, Mislav Kolakušić, Siegfried Mureşan, Elisabetta Gualmini, Nils Torvalds, Joachim Kuhs, Henrik Overgaard Nielsen és Monika Hohlmeier.

ELNÖKÖL:
Nicola BEER alelnök

Felszólal Pierre Larrouturou, Martin Hojsík, Herbert Dorfmann, Olivier Chastel és Othmar Karas.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Cláudia Monteiro de Aguiar, Tudor Ciuhodaru, Valter Flego, Ruža Tomašić, João Ferreira, Jörgen Warborn és Pedro Marques.

Felszólal Johannes Hahn és Tytti Tuppurainen.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   José Manuel Fernandes és Jan Olbrycht, a PPE képviselőcsoport nevében, Eider Gardiazabal Rubial és Margarida Marques, az S&D képviselőcsoport nevében, Valerie Hayer és Moritz Körner, a Renew képviselőcsoport nevében, Rasmus Andresen és David Cormand, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről és a saját forrásokról: ideje megfelelni a polgárok elvárásainak (2019/2833(RSP)) (B9-0110/2019);

—   Marco Zanni, Hélène Laporte, Anna Bonfrisco, Valentino Grant és Joachim Kuhs, az ID képviselőcsoport nevében , a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről és a saját forrásokról: ideje megfelelni a polgárok elvárásainak (2019/2833(RSP)) (B9-0112/2019);

—   Dimitrios Papadimoulis és Younous Omarjee, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről és a saját forrásokról: itt az ideje megfelelni a polgárok elvárásainak (2019/2833(RSP)) (B9-0113/2019).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.10.10-i jegyzőkönyv, 8.11. pont .


3. Foglalkoztatási és szociális politikák az euróövezetben (vita)

Jelentés az euróövezet foglalkoztatási és szociális politikáiról [2019/2111(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Yana Toom (A9-0016/2019)

Yana Toom előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Marianne Thyssen (a Bizottság tagja).

Felszólal Maria Walsh, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Agnes Jongerius, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Sylvie Brunet, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Kira Marie Peter-Hansen, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, France Jamet, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Anna Zalewska, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Sandra Pereira, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki visszautasítja az alábbi képviselő kékkártyás kérdését: Tomáš Zdechovský, Chiara Gemma, független, Dennis Radtke, Elisabetta Gualmini, Katrin Langensiepen, Guido Reil, Elżbieta Rafalska, Daniela Rondinelli, Sara Skyttedal, Alex Agius Saliba, Lucia Ďuriš Nicholsonová és Tomáš Zdechovský.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Radan Kanev, Mick Wallace, Julie Ward, Ruža Tomašić, Clare Daly és Lefteris Nikolaou-Alavanos.

Felszólal Marianne Thyssen és Yana Toom.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.10.10-i jegyzőkönyv, 8.12. pont .


4. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) más intézmények

- Javaslat a DEC 16/2019. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz – Bizottság (N9-0026/2019 - C9-0123/2019 - 2019/2113(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat az 1/2019. számú előirányzat-átcsoportosításra – EKSZ (N9-0027/2019 - C9-0128/2019 - 2019/2115(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a V/AB-13/C/19. számú előirányzat-átcsoportosításra – Számvevőszék (N9-0028/2019 - C9-0129/2019 - 2019/2116(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a V/AB-14/C/19. számú előirányzat-átcsoportosításra – Számvevőszék (N9-0029/2019 - C9-0130/2019 - 2019/2117(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a V/AB-15/C/19. számú előirányzat-átcsoportosításra – Számvevőszék (N9-0030/2019 - C9-0131/2019 - 2019/2118(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a V/AB-16/C/19. számú előirányzat-átcsoportosításra – Európai Számvevőszék (N9-0031/2019 - C9-0132/2019 - 2019/2119(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a DEC 18/2019. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz – Bizottság (N9-0032/2019 - C9-0133/2019 - 2019/2120(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- A INFO 01/2019. számú előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (N9-0033/2019 - C9-0135/2019 - 2019/2121(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- A DEC 17/2019. számú előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (N9-0034/2019 - C9-0136/2019 - 2019/2122(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

2) a képviselők

- Richard Corbett és Anthea McIntyre. Állásfoglalási indítvány Kasmírról (B9-0101/2019)

utalva

illetékes :

AFET


5. Előirányzatok átcsoportosítása és költségvetési határozatok

A költségvetési rendelet 29. cikkének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem tesz ellenvetést az európai ombudsman 5/2019. számú előirányzat-átcsoportosítása ellen.

(Az ülést 11.19-kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
David Maria SASSOLI elnök

6. Az ülés folytatása

Az ülés 11:34kor folytatódik.


7. Az elnök nyilatkozata

Az elnök nyilatkozatot tesz a Halálbüntetés Elleni Európai és Világnap alkalmából.


ELNÖKÖL:
Katarina BARLEY alelnök

8. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és a Parlament internetes oldalán tekinthető meg.


8.1. A sürgősségi eljárás alkalmazására irányuló kérelem: Az (EU) 2019/501 rendelet és az (EU) 2019/502 rendelet alkalmazási időszaka ***I (szavazás) (article 163 du règlement)

A sürgősségi eljárás alkalmazására irányuló kérelem (2019.10.9-i jegyzőkönyv, 13. pont ): Javaslat az (EU) 2019/501 rendelet és az (EU) 2019/502 rendelet alkalmazási időszak tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2019)0396 - C9-0108/2019 – 2019/0179(COD)) - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Karima Delli

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

A SÜRGŐSSÉGI ELJÁRÁS ALKALMAZÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉRELEM

A Parlament elfogadta a sürgősségi eljárásra irányuló kérelmet.


8.2. Az Eurojust és a Szerbiával kötendő együttműködési megállapodás* (szavazás)

Jelentés az Eurojust és Szerbia közötti együttműködési megállapodás Eurojust általi megkötésének jóváhagyásáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről [10334/2019 - C9-0041/2019- 2019/0807(CNS)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Juan Fernando López Aguilar (A9-0009/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

TANÁCSI VÉGREHAJTÁSI HATÁROZAT TERVEZETE

Egyetlen szavazással elfogadva. (P9_TA(2019)0023)


8.3. 4/2019. sz. költségvetés-módosítási tervezet a 2019. évi általános költségvetéshez: Kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok csökkentése a frissített kiadási szükségleteknek, valamint a bevételek (saját források) aktualizálásának megfelelően (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó, 4/2019. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról: a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok csökkentése a kiadásokra vonatkozó aktualizált előrejelzéseknek és a bevételek (saját források) aktualizálásának megfelelően [11733/2019 - C9-0114/2019- 2019/2037(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: John Howarth (A9-0012/2019)

(A módosítások elfogadásához az összes parlamenti képviselő többségének szavazata szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2019)0024)

Felszólalások

Tytti Tuppurainen (a Tanács soros elnöke) tudomásul veszi a Parlament és a Tanács álláspontja közötti különbségeket, és hozzájárulását adja az egyeztetőbizottság összehívásához, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikke (4) bekezdése c) pontjának megfeleleően (az elnök megerősíti az egyeztetőbizottság összehívását).


8.4. A Rugalmassági Eszközből a migráció, a menekültek beáramlása és a biztonsági fenyegetések céljára 2019-ben felhasználandó összegek kiigazítása (szavazás)

Jelentés az (EU) 2019/276 határozatnak a Rugalmassági Eszközből a migráció, a menekültek beáramlása és a biztonsági fenyegetések céljára 2019-ben felhasználandó összegek kiigazítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2019)0600 - C9-0029/2019- 2019/2039(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: John Howarth (A9-0013/2019)

(Az összes parlamenti képviselő többsége és a leadott szavazatok háromötöde szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elutasítva (P9_TA(2019)0025)


8.5. Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikke alapján: hatóanyagok, többek között a flumioxazin (szavazás)

Állásfoglalási indítvány, benyújtva az ENVI bizottság által az eljárási szabályzat 112. cikke (2) és (3) bekezdésének megfelelően, az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek az alfa-cipermetrin, a beflubutamid, a benalaxil, a bentiavalikarb, a bifenazát, a boszkalid, a brómxinil, a kaptán, a ciazofamid, a dezmedifam, a dimetoát, a dimetomorf, a diuron, az etefon, az etoxazol, a famoxadon, a fenamifosz, a flumioxazin, a fluoxastrobin, a folpet, a foramszulfuron, a formetanát, a metalaxil-m, a metiokarb, a metribuzin, a milbemektin, a Paecilomyces lilacinus (törzs: 251), a fenmedifam, a foszmet, a pirimifosz-metil, a propamokarb, a protiokonazol, az s-metolaklór és a tebukonazol hatóanyagok jóváhagyási időtartamának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. május 7-i (EU) 2019/707 bizottsági végrehajtási rendeletről (2019/2825(RSP)) (B9-0103/2019) - Illetékes képviselő: Anja Hazekamp

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2019)0026)


8.6. Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikke alapján: hatóanyagok, többek között a klórtoluron (szavazás)

Állásfoglalási indítvány, benyújtva az ENVI bizottság által az eljárási szabályzat 112. cikke (2) és (3) bekezdésének megfelelően, az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek az amidoszulfuron, a béta-ciflutrin, a bifenox, a klórtoluron, a klofentezin, a klomazon, a cipermetrin, a daminozid, a deltametrin, a dikamba, a difenokonazol, a diflubenzuron, a diflufenikan, a fenoxaprop-P, a fenpropidin, a fludioxonil, a flufenacet, a fosztiazát, az indoxakarb, a lenacil, az MCPA, az MCPB, a nikoszulfuron, a pikloram, a proszulfokarb, a piriproxifen, a tiofanát-metil, a trifluszulfuron és a tritoszulfuron hatóanyagok jóváhagyási időtartamának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról szóló bizottsági végrehajtási rendelet tervezetéről (D062951/02 ; 2019/2826(RSP)) (B9-0104/2019) - Illetékes képviselő: Anja Hazekamp

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2019)0027)


8.7. Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikke alapján: A géntechnológiával módosított MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) kukorica (szavazás)

Állásfoglalási indítvány, benyújtva az ENVI bizottság által az eljárási szabályzat 112. cikke (2) és (3) bekezdésének megfelelően, a géntechnológiával módosított MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (D061869/04 ; 2019/2830(RSP)) (B9-0107/2019) - Illetékes képviselők: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen és Nicolae Ştefănuță

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2019)0028)


8.8. Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikke alapján: A géntechnológiával módosított A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) szójabab (szavazás)

Állásfoglalási indítvány, benyújtva az ENVI bizottság által az eljárási szabályzat 112. cikke (2) és (3) bekezdésének megfelelően, a géntechnológiával módosított A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) szójababot tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezésének megújításáról szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (D062417/04 ; 2019/2828(RSP)) (B9-0105/2019) - Illetékes képviselők: Anja Hazekamp, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi és Sirpa Pietikäinen

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2019)0029)


8.9. Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikke alapján: A géntechnológiával módosított MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 kukorica, valamint a MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 és DAS-40278-9 egyszeres genetikai eseményekből kettőt, hármat vagy négyet ötvöző, géntechnológiával módosított kukorica (szavazás)

Állásfoglalási indítvány, benyújtva az ENVI bizottság által az eljárási szabályzat 112. cikke (2) és (3) bekezdésének megfelelően, a géntechnológiával módosított MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 kukoricát, valamint a MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 és DAS-40278-9 egyszeres genetikai eseményekből kettőt, hármat vagy négyet ötvöző, géntechnológiával módosított kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő engedélyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (D062827/02 ; 2019/2829(RSP)) (B9-0106/2019) - Illetékes képviselők: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen és Nicolae Ştefănuță

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2019)0030)


8.10. Külföldi beavatkozás a tagállamok és az Európai Unió demokratikus folyamataiba (szavazás)

A vita időpontja: 2019. szeptember 17. (2019.9.17-i jegyzőkönyv, 11. pont ).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Roberta Metsola, Tomas Tobé, Danuta Maria Hübner, Vladimír Bilčík és Michael Gahler, a PPE képviselőcsoport nevében, Iratxe García Pérez, Kati Piri és Claude Moraes, az S&D képviselőcsoport nevében, Sophia in ’t Veld és Pascal Durand, a Renew képviselőcsoport nevében, Gwendoline Delbos-Corfield, Tineke Strik, Alice Kuhnke, Viola Von Cramon-Taubadel, Catherine Rowett és Alexandra Geese, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz-Wolski, Ryszard Czarnecki és Roberts Zīle, az ECR képviselőcsoport nevében, a választásokba való külföldi beavatkozásról és a nemzeti és európai demokratikus folyamatokban megjelenő dezinformációról (2019/2810(RSP)) (B9-0108/2019);

—   Christine Anderson, Nicolaus Fest és Lars Patrick Berg, az ID képviselőcsoport nevében , a választásokba való külföldi beavatkozásról és a nemzeti és európai demokratikus folyamatokban megjelenő dezinformációról (2019/2810(RSP)) (B9-0111/2019).

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B9-0108/2019

Elfogadva. (P9_TA(2019)0031)

(A B9-0111/2019 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


8.11. Többéves pénzügyi keret 2021–2027 és saját források: ideje megfelelni a polgárok elvárásainak (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B9-0110/2019, B9-0112/2019 és B9-0113/2019

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B9-0110/2019

Elfogadva. (P9_TA(2019)0032)

(A B9-0112/2019 és B9-0113/2019 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)


8.12. Foglalkoztatási és szociális politikák az euróövezetben (szavazás)

Jelentés az euróövezet foglalkoztatási és szociális politikáiról [2019/2111(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Yana Toom (A9-0016/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

ALTERNATÍV ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (az ID képviselőcsoport által benyújtva)

Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (EMPL bizottság)

Elfogadva. (P9_TA(2019)0033)


9. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 194. cikke értelmében a Parlament weboldalán, a képviselők személyes oldalain jelennek meg.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikke alapján: A géntechnológiával módosított MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) kukorica - B9-0107/2019
Stanislav Polčák

Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikke alapján: A géntechnológiával módosított A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) szójabab
Mazaly Aguilar és Stanislav Polčák

Külföldi beavatkozás a tagállamok és az Európai Unió demokratikus folyamataiba - B9-0108/2019
Ramona Strugariu, Dace Melbārde, Mick Wallace, Thierry Mariani, Antony Hook, Catherine Rowett, Claude Moraes, Christian Allard, Michaela Šojdrová, Claire Fox, Tatjana Ždanoka, Angel Dzhambazki, Stanislav Polčák és Petras Auštrevičius

Többéves pénzügyi keret 2021–2027 és saját források: ideje megfelelni a polgárok elvárásainak - B9-0110/2019
Ramona Strugariu, Jeroen Lenaers, Leszek Miller, Michaela Šojdrová, Veronika Vrecionová és Angel Dzhambazki

Yana Toom -jelentés - A9-0016/2019
Rory Palmer, Michaela Šojdrová, Claire Fox és Angel Dzhambazki.


10. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok a Parlament internetes oldalán találhatók: „Plenáris ülés”, „Plenáris ülések”, „Szavazások”, „A szavazások eredményei” (A név szerinti szavazások eredménye).

Az elektronikus változat a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban rendszeresen frissül.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


11. Az aktuális ülés jegyzőkönyveinek elfogadása és az elfogadott szövegek továbbítása

Az eljárási szabályzat 202. cikke (3) bekezdésének megfelelően az aktuális és az előző napi ülés jegyzőkönyvét a következő ülés elején a Parlament elé terjesztik elfogadás céljából.

A Parlament egyetértésével a jelenlegi ülés során elfogadott szövegeket továbbítják a címzetteknek.


12. A következő ülésnapok időpontja

A következő ülésnapok időpontja: 2019. október 21–2019. október 24.


13. Az ülés berekesztése

Az ülést 12.33-kor berekesztik.


14. Az ülésszak megszakítása

Az Európai Parlament ülésszakát megszakítják.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Ademov, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba, Aguilar, Aguilera, Ainslie, Alexandrov Yordanov, Alfonsi, Alieva-Veli, Allard, Al-Sahlani, Amaro, Ameriks, Anderson Martina, Androuët, Androulakis, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Armand, Arvanitis, Asimakopoulou, Aubry, Auken, Auštrevičius, Avram, Baldassarre, Balt, Bardella, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Bay, Bearder, Beck, Beer, Beghin, Belka, Bellamy, Benea, Benifei, Bennion, Beňová, Bentele, Berendsen, Berg, Berger, Bernhuber, Bielan, Bijoux, Bilbao Barandica, Bilčík, Bilde, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Björk, Blaga, Blaško, Blinkevičiūtė, Bocskor, Boeselager, Bogovič, Bompard, Bonafè, Bonfrisco, Borchia, Borzan, Botenga, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Brophy, Bruna, Buchheit, Buchner, Buda, Bull, Bullmann, Bullock, Bunting, Burkhardt, Buschmann, Buxadé Villalba, Buzek, Calenda, Campomenosi, Cañas, Canfin, Carême, Caroppo, Carthy, Carvalhais, Carvalho, Casa, Casanova, Castaldo, Cavazzini, Cerdas, Chabaud, Chahim, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christoforou, Cimoszewicz, Ciocca, Ciuhodaru, Číž, Colin-Oesterlé, Conte, Corbett, Cormand, Corrao, Cozzolino, Crețu, Cuffe, Cutajar, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Daly, D'Amato, Dance, Danielsson, Danjean, Danti, Da Re, Daubney, David, Davies, De Castro, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Lucy, De Man, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Deutsch, Dhamija, Didier, Dlabajová, Dodds, Donáth, Donato, Dorfmann, Dowding, Dreosto, Duda, Durá Ferrandis, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Edtstadler, Ehler, Eickhout, England Kerr, Eppink, Ernst, Eroglu, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Falcă, Farage, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fest, Fiocchi, Fitto, Fitzgerald, Flanagan, Flego, Fox, Fragkos, Frankowski, Franssen, Freund, Fritzon, Furore, Gade, Gahler, Gál, Gamon, Gancia, García Del Blanco, García-Margallo y Marfil, García Muñoz, Gardiazabal Rubial, Garicano, Garraud, Gebhardt, Geese, Geier, Gemma, Georgiou, Georgoulis, Geuking, Giarrusso, Gibson, Giegold, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Glück, Glucksmann, Goerens, González, González Casares, González Pons, Grant, Grapini, Gregorová, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Gualmini, Guerreiro, Guetta, Guillaume, Gusmão, Guteland, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Habib, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Hakkarainen, Hansen, Harris, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heide, Herbst, Herzberger-Fofana, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Hohlmeier, Hojsík, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hook, Hortefeux, Horwood, Howarth, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Incir, in 't Veld, Jadot, Jahr, Jakeliūnas, Jalkh, Jamet, Járóka, Jarubas, Jones, Jongerius, Jordan, Joron, Joveva, Juknevičienė, Jurgiel, Jurzyca, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kanev, Karas, Karleskind, Katainen, Kefalogiannis, Kelleher, Kelly, Kirton-Darling, Kizilyürek, Kloc, Knotek, Kofod, Kohut, Kolaja, Kolakušić, Konečná, Konstantinou, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Köster, Kouloglou, Kountoura, Kovařík, Kovatchev, Krah, Krasnodębski, Krehl, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lagodinsky, Lagos, Lalucq, Lancini, Lange, de Lange, Langensiepen, Laporte, Larrouturou, Lebreton, Lega, Leitão Marques, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Limmer, Loiseau, Løkkegaard, Long, Longworth, López, López Aguilar, López Gil, López-Istúriz White, Lowe, Luena, Łukacijewska, Lundgren, Lutgen, McAllister, McGuinness, McIntyre, McLeod, Maestre Martín De Almagro, Magid, Maldonado López, Manda, Manders, Mandl, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Margarida, Marques Pedro, Matias, Matić, Maurel, Maydell, Mazurek, Mažylis, Meimarakis, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikser, Milazzo, Millán Mon, Miller, Mobarik, Modig, Mohammed, Monteiro de Aguiar, Monteith, Montserrat, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Moretti, Możdżanowska, Müller, Mummery, Mureşan, Nagtegaal, Nart, Neuser, Newton Dunn, Nica, Niebler, Niedermayer, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Noichl, Novak, Novakov, Olbrycht, Olekas, Olivier, Omarjee, Overgaard Nielsen, Paet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panza, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patten, Paulus, Pekkarinen, Peksa, Pelletier, Penkova, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen, Petersen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pineda, Piri, Pîslaru, Pizarro, Plumb, Polčák, Polfjärd, Poręba, Pugh, Radačovský, Radtke, Rafaela, Rafalska, Rangel, Rees-Mogg, Regimenti, Regner, Rego, Reil, Reintke, Ressler, Riba i Giner, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivière, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Palop, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Ropė, Rougé, Rowett, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Santos, Sardone, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schirdewan, Schmiedtbauer, Schneider, Scholz, Schreijer-Pierik, Schreinemacher, Schuster, Schwab, Scott Cato, Seekatz, Séjourné, Semedo, Semsrott, Sidl, Silva Pereira, Simon, Sippel, Skyttedal, Slabakov, Smeriglio, Smith, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Spyraki, Stedman-Bryce, Štefanec, Ştefănuță, Strik, Strugariu, Šuica, Szájer, Szydło, Tajani, Tang, Tarabella, Tardino, Tax, Tennant, Terheş, Thaler, Thun und Hohenstein, Tinagli, Tobiszowski, Toia, Tolleret, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tóth, Tudose, Uhrík, Urbán Crespo, Urtasun, Ušakovs, Uspaskich, Vaidere, Vălean, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Orden, Van Overtveldt, Van Sparrentak, Vautmans, Verheyen, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Vincze, Vind, Virkkunen, Vitanov, Vollath, Vondra, Von Wiese, Voss, Vrecionová, Vuolo, Wallace, Walsh, Walsmann, Warborn, Ward, Weimers, Wells, Wieland, Wiener, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Wölken, Wolters, Yon-Courtin, Yoncheva, Zacharopoulou, Zagorakis, Zahradil, Zalewska, Zambelli, Zanni, Zarzalejos, Ždanoka, Zdechovský, Zīle, Zimniok, Złotowski, Zorrinho, Zovko, Zullo

Igazoltan távol lévők:

Andrieu, Annemans, Ceccardi, Lizzi, Maldeikienė, Maxová, Ochojska, Patriciello, Procaccini

Utolsó frissítés: 2020. január 21.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat