Index 
Proces-verbal
PDF 253kWORD 70k
Joi, 10 octombrie 2019 - Bruxelles
1.Deschiderea ședinței
 2.Cadrul financiar multianual 2021-2027 și resursele proprii: e vremea să răspundem așteptărilor cetățenilor (dezbatere)
 3.Politicile de ocupare a forței de muncă și politicile sociale ale zonei euro (dezbatere)
 4. Depunere de documente
 5.Transferuri de credite și decizii bugetare
 6.Reluarea ședinței
 7.Declarația Președintelui
 8.Votare
  8.1.Cerere de aplicare a procedurii de urgență: Perioadele de aplicare ale Regulamentului (UE) 2019/501 și Regulamentului (UE) 2019/502 ***I (vot) (articolul 163 din Regulamentul de procedură)
  8.2.Acordul de cooperare dintre Eurojust și Serbia* (vot)
  8.3.Proiectul de buget rectificativ nr. 4/2019: Reducerea creditelor de angajament și a creditelor de plată în funcție de necesitățile actualizate privind cheltuielile și de actualizarea veniturilor (resurse proprii) (vot)
  8.4.Ajustările sumelor mobilizate din Instrumentul de flexibilitate pentru 2019 în vederea utilizării pentru migrație, fluxurile de refugiați și amenințările la adresa securității (vot)
  8.5.Obiecție în temeiul articolului 112 din Regulamentul de procedură: substanțele active, inclusiv flumioxazina (vot)
  8.6.Obiecție în temeiul articolului 112 din Regulamentul de procedură: substanțele active, inclusiv clorotoluronul (vot)
  8.7.Obiecție în temeiul articolului 112 din Regulamentul de procedură: porumbul modificat genetic MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) (vot)
  8.8.Obiecție în temeiul articolului 112 din Regulamentul de procedură: soia modificată genetic A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) (vot)
  8.9.Obiecție în temeiul articolului 112 din Regulamentul de procedură: porumbul modificat genetic MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 și porumbul modificat genetic obținut din combinarea a două, trei sau patru dintre evenimentele unice MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 și DAS-40278-9 (vot)
  8.10.Interferența străină în alegeri și dezinformarea în procesele democratice naționale și europene (vot)
  8.11.Cadrul financiar multianual 2021-2027 și resursele proprii: e vremea să răspundem așteptărilor cetățenilor (vot)
  8.12.Politicile de ocupare a forței de muncă și politicile sociale ale zonei euro (vot)
 9.Explicații privind votul
 10.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 11.Aprobarea proceselor-verbale ale actualei perioade de sesiune și transmiterea textelor adoptate
 12.Calendarul următoarelor ședințe
 13.Ridicarea ședinței
 14.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.00.


2. Cadrul financiar multianual 2021-2027 și resursele proprii: e vremea să răspundem așteptărilor cetățenilor (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Cadrul financiar multianual 2021-2027 și resursele proprii: e vremea să răspundem așteptărilor cetățenilor (2019/2833(RSP))

Tytti Tuppurainen (Președinta în exercițiu a Consiliului) a făcut declarația.

Au intervenit Jérôme Rivière și Thierry Mariani pentru câteva puncte legate de procedură (Președintele a dat câteva precizări).

Johannes Hahn (membru al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit Jan Olbrycht, în numele Grupului PPE, Margarida Marques, în numele Grupului S&D, Valerie Hayer, în numele Grupului Renew, Rasmus Andresen, în numele Grupului Verts/ALE, Marco Zanni, în numele Grupului ID, Roberts Zīle, în numele Grupului ECR, Dimitrios Papadimoulis, în numele Grupului GUE/NGL, Richard Tice, neafiliat, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Moritz Körner, David Cormand, Hélène Laporte, Bogdan Rzońca, Younous Omarjee, Mislav Kolakušić, Siegfried Mureşan, Elisabetta Gualmini, Nils Torvalds, Joachim Kuhs, Henrik Overgaard Nielsen și Monika Hohlmeier.

A PREZIDAT: Nicola BEER
Vicepreședintă

Au intervenit Pierre Larrouturou, Martin Hojsík, Herbert Dorfmann, Olivier Chastel și Othmar Karas.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Cláudia Monteiro de Aguiar, Tudor Ciuhodaru, Valter Flego, Ruža Tomašić, João Ferreira, Jörgen Warborn și Pedro Marques.

Au intervenit Johannes Hahn și Tytti Tuppurainen.

Propuneri de rezoluție depuse în temeiul articolului 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură în încheierea dezbaterii:

—   José Manuel Fernandes și Jan Olbrycht, în numele Grupului PPE, Eider Gardiazabal Rubial și Margarida Marques, în numele Grupului S&D, Valerie Hayer și Moritz Körner, în numele Grupului Renew Europe, Rasmus Andresen și David Cormand, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la cadrul financiar multianual 2021-2027 și la resursele proprii: e vremea să răspundem așteptărilor cetățenilor (2019/2833(RSP)) (B9-0110/2019);

—   Marco Zanni, Hélène Laporte, Anna Bonfrisco, Valentino Grant și Joachim Kuhs, în numele Grupului ID, referitoare la cadrul financiar multianual 2021-2027 și la resursele proprii: este momentul să răspundem așteptărilor cetățenilor (2019/2833(RSP)) (B9-0112/2019);

—   Dimitrios Papadimoulis și Younous Omarjee, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la cadrul financiar multianual 2021-2027 și la resursele proprii: e vremea să răspundem așteptărilor cetățenilor (2019/2833(RSP)) (B9-0113/2019).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.11 al PV din 10.10.2019.


3. Politicile de ocupare a forței de muncă și politicile sociale ale zonei euro (dezbatere)

Raport referitor la politicile de ocupare a forței de muncă și politicile sociale ale zonei euro [2019/2111(INI)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportoare: Yana Toom (A9-0016/2019)

Yana Toom și-a prezentat raportul.

A intervenit Marianne Thyssen (membră a Comisiei).

Au intervenit Maria Walsh, în numele Grupului PPE, Agnes Jongerius, în numele Grupului S&D, Sylvie Brunet, în numele Grupului Renew, Kira Marie Peter-Hansen, în numele Grupului Verts/ALE, France Jamet, în numele Grupului ID, Anna Zalewska, în numele Grupului ECR, Sandra Pereira, în numele Grupului GUE/NGL, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru” de către Tomáš Zdechovský, Chiara Gemma, neafiliată, Dennis Radtke, Elisabetta Gualmini, Katrin Langensiepen, Guido Reil, Elżbieta Rafalska, Daniela Rondinelli, Sara Skyttedal, Alex Agius Saliba, Lucia Ďuriš Nicholsonová și Tomáš Zdechovský.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Radan Kanev, Mick Wallace, Julie Ward, Ruža Tomašić, Clare Daly și Lefteris Nikolaou-Alavanos.

Au intervenit Marianne Thyssen și Yana Toom.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.12 al PV din 10.10.2019.


4.  Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către alte instituții

- Propunere de virament de credite DEC 16/2019 - Sectiunea III - Comisie (N9-0026/2019 - C9-0123/2019 - 2019/2113(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de transfer de credite nr. 1/2019- SEAE (N9-0027/2019 - C9-0128/2019 - 2019/2115(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de transfer de credite V/AB-13/C/19 - Curtea de Conturi (N9-0028/2019 - C9-0129/2019 - 2019/2116(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de transfer de credite V/AB-14/C/19 - Curtea de Conturi (N9-0029/2019 - C9-0130/2019 - 2019/2117(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de transfer de credite V/AB-15/C/19 - Curtea de Conturi (N9-0030/2019 - C9-0131/2019 - 2019/2118(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de transfer de credite V/AB-16/C/19 - Curtea de Conturi (N9-0031/2019 - C9-0132/2019 - 2019/2119(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de virament de credite DEC 18/2019 - Secțiunea III - Comisie (N9-0032/2019 - C9-0133/2019 - 2019/2120(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de virament de credite INFO 01/2019 - Sectiunea III - Comisie (N9-0033/2019 - C9-0135/2019 - 2019/2121(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de virament de credite DEC 17/2019 - Sectiunea III - Comisie (N9-0034/2019 - C9-0136/2019 - 2019/2122(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

2) de către deputați

- Richard Corbett Anthea McIntyre. Propunere de rezoluție referitoare la Kashmir (B9-0101/2019)

retrimis

comisiei competente :

AFET


5. Transferuri de credite și decizii bugetare

În conformitate cu articolul 29 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a hotărât să nu emită obiecțiuni la transferul de credite nr. 5/2019 – Ombudsmanul european.

(Ședința a fost suspendată la 11.19.)


A PREZIDAT: David Maria SASSOLI
Președinte

6. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 11:34.


7. Declarația Președintelui

Președintele a susținut o declarație cu ocazia Zilei europene și mondiale împotriva pedepsei cu moartea.


A PREZIDAT: Katarina BARLEY
Vicepreședintă

8. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe site-ul internet al Parlamentului.


8.1. Cerere de aplicare a procedurii de urgență: Perioadele de aplicare ale Regulamentului (UE) 2019/501 și Regulamentului (UE) 2019/502 ***I (vot) (articolul 163 din Regulamentul de procedură)

Cerere de aplicare a procedurii de urgență (punctul 13 al PV din 9.10.2019): Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2019/501 și a Regulamentului (UE) 2019/502 în ceea ce privește perioadele lor de aplicare (COM(2019)0396 - C9-0108/2019 – 2019/0179(COD)) - Comisia pentru transport și turism. Raportoare: Karima Delli

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

CERERE DE APLICARE A PROCEDURII DE URGENȚĂ

A fost decisă adoptarea procedurii de urgență.


8.2. Acordul de cooperare dintre Eurojust și Serbia* (vot)

Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a încheierii de către Eurojust a Acordului de cooperare dintre Eurojust și Serbia [10334/2019 - C9-0041/2019- 2019/0807(CNS)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Juan Fernando López Aguilar (A9-0009/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROIECT DE DECIZIE DE PUNERE ÎN APLICARE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P9_TA(2019)0023)


8.3. Proiectul de buget rectificativ nr. 4/2019: Reducerea creditelor de angajament și a creditelor de plată în funcție de necesitățile actualizate privind cheltuielile și de actualizarea veniturilor (resurse proprii) (vot)

Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 4 la bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019: Reducerea creditelor de angajament și a creditelor de plată în funcție de necesitățile actualizate privind cheltuielile și de actualizarea veniturilor (resurse proprii) [11733/2019 - C9-0114/2019- 2019/2037(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: John Howarth (A9-0012/2019)

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul necesară pentru adoptarea amendamentelor)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2019)0024)

Intervenții

Tytti Tuppurainen (Președinta în exercițiu a Consiliului) a luat act de diferențele dintre poziția Parlamentului și poziția Consiliului și a aprobat convocarea comitetului de conciliere în conformitate cu articolul 314 alineatul (4) litera (c) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (Președinta a confirmat convocarea comitetului de conciliere).


8.4. Ajustările sumelor mobilizate din Instrumentul de flexibilitate pentru 2019 în vederea utilizării pentru migrație, fluxurile de refugiați și amenințările la adresa securității (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei (UE) 2019/276 în ceea ce privește ajustările sumelor mobilizate din Instrumentul de flexibilitate pentru 2019 în vederea utilizării pentru migrație, fluxurile de refugiați și amenințările la adresa securității [COM(2019)0600 - C9-0029/2019- 2019/2039(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: John Howarth (A9-0013/2019)

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul și 3/5 din voturile exprimate)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Respins P9_TA(2019)0025)


8.5. Obiecție în temeiul articolului 112 din Regulamentul de procedură: substanțele active, inclusiv flumioxazina (vot)

Propunere de rezoluție depusă de comisia ENVI, în conformitate cu articolul 112, alineatele (2) și (3), din Regulementul de procedură, referitoare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/707 al Comisiei din 7 mai 2019 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește prelungirea perioadelor de aprobare a substanțelor active alfa-cipermetrin, beflubutamid, benalaxil, bentiavalicarb, bifenazat, boscalid, bromoxinil, captan, ciazofamid, desmedifam, dimetoat, dimetomorf, diuron, etefon, etoxazol, famoxadon, fenamifos, flumioxazin, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanat, metalaxil-m, metiocarb, metribuzin, milbemectină, Paecilomyces lilacinus tulpina 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-metil, propamocarb, protioconazol, s-metolaclor și tebuconazol (2019/2825(RSP)) (B9-0103/2019) - Deputat responsabil: Anja Hazekamp

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2019)0026)


8.6. Obiecție în temeiul articolului 112 din Regulamentul de procedură: substanțele active, inclusiv clorotoluronul (vot)

Propunere de rezoluție depusă de comisia ENVI, în conformitate cu articolul 112, alineatele (2) și (3), din Regulementul de procedură, referitoare la proiectul de regulament de punere în aplicare al Comisiei de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește prelungirea perioadelor de aprobare a substanțelor active amidosulfuron, beta-ciflutrin, bifenox, clortoluron, clofentezin, clomazon, cipermetrin, daminozid, deltametrin, dicamba, difenoconazol, diflubenzuron, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fostiazat, indoxacarb, lenacil MCPA, MCPB, nicosulfuron, picloram, prosulfocarb, piriproxifen, tiofanat-metil, triflusulfuron și tritosulfuron (D062951/02 ; 2019/2826(RSP)) (B9-0104/2019) - Deputat responsabil: Anja Hazekamp

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2019)0027)


8.7. Obiecție în temeiul articolului 112 din Regulamentul de procedură: porumbul modificat genetic MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) (vot)

Propunere de rezoluție depusă de comisia ENVI, în conformitate cu articolul 112, alineatele (2) și (3), din Regulementul de procedură, referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt compuse sau sunt fabricate din porumb modificat genetic MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (D061869/04 ; 2019/2830(RSP)) (B9-0107/2019) - Deputați responsabili: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen și Nicolae Ştefănuță

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2019)0028)


8.8. Obiecție în temeiul articolului 112 din Regulamentul de procedură: soia modificată genetic A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) (vot)

Propunere de rezoluție depusă de comisia ENVI, în conformitate cu articolul 112, alineatele (2) și (3), din Regulementul de procedură, referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind reînnoirea autorizației pentru introducerea pe piață a produselor care conțin, sunt compuse sau fabricate din soia modificată genetic A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (D062417/04 ; 2019/2828(RSP)) (B9-0105/2019) - Deputați responsabili: Anja Hazekamp, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi și Sirpa Pietikäinen

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2019)0029)


8.9. Obiecție în temeiul articolului 112 din Regulamentul de procedură: porumbul modificat genetic MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 și porumbul modificat genetic obținut din combinarea a două, trei sau patru dintre evenimentele unice MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 și DAS-40278-9 (vot)

Propunere de rezoluție depusă de comisia ENVI, în conformitate cu articolul 112, alineatele (2) și (3), din Regulementul de procedură, referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 și din porumb modificat genetic obținut din combinarea a două, trei sau patru dintre evenimentele MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 și DAS-40278-9, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (D062827/02 ; 2019/2829(RSP)) (B9-0106/2019) - Deputați responsabili: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen și Nicolae Ştefănuță

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2019)0030)


8.10. Interferența străină în alegeri și dezinformarea în procesele democratice naționale și europene (vot)

Dezbaterea a avut loc la 17 septembrie 2019 (punctul 11 al PV din 17.9.2019).

Propuneri de rezoluție depuse în temeiul articolului 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură în încheierea dezbaterii:

—   Roberta Metsola, Tomas Tobé, Danuta Maria Hübner, Vladimír Bilčík și Michael Gahler, în numele Grupului PPE, Iratxe García Pérez, Kati Piri și Claude Moraes, în numele Grupului S&D, Sophia in ’t Veld și Pascal Durand, în numele Grupului Renew Europe, Gwendoline Delbos-Corfield, Tineke Strik, Alice Kuhnke, Viola Von Cramon-Taubadel, Catherine Rowett și Alexandra Geese, în numele Grupului Verts/ALE, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz-Wolski, Ryszard Czarnecki și Roberts Zīle, în numele Grupului ECR, referitoare la ingerințele electorale externe și dezinformarea în procesele democratice naționale și europene (2019/2810(RSP)) (B9-0108/2019);

—   Christine Anderson, Nicolaus Fest și Lars Patrick Berg, în numele Grupului ID, referitoare la ingerințele electorale externe și dezinformarea în procesele democratice naționale și europene (2019/2810(RSP)) (B9-0111/2019).

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B9-0108/2019

Adoptat (P9_TA(2019)0031)

(Propunerea de rezoluție B9-0111/2019 a devenit caducă.)


8.11. Cadrul financiar multianual 2021-2027 și resursele proprii: e vremea să răspundem așteptărilor cetățenilor (vot)

Propuneri de rezoluții B9-0110/2019, B9-0112/2019 și B9-0113/2019

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B9-0110/2019

Adoptat (P9_TA(2019)0032)

(Propunerile de rezoluții B9-0112/2019 și B9-0113/2019 au devenit caduce.)


8.12. Politicile de ocupare a forței de muncă și politicile sociale ale zonei euro (vot)

Raport referitor la politicile de ocupare a forței de muncă și politicile sociale ale zonei euro [2019/2111(INI)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportoare: Yana Toom (A9-0016/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE ALTERNATIVĂ (depusă de Grupul ID)

Respins

PROPUNERE DE REZOLUȚIE (EMPL)

Adoptat (P9_TA(2019)0033)


9. Explicații privind votul

Explicațiile privind votul prezentate în scris:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 194 din Regulamentul de procedură, apar pe paginile deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Obiecție în temeiul articolului 112 din Regulamentul de procedură: porumbul modificat genetic MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) - B9-0107/2019
Stanislav Polčák

Obiecție în temeiul articolului 112 din Regulamentul de procedură: soia modificată genetic A2704-12 (ACS-GMØØ5-3)
Mazaly Aguilar și Stanislav Polčák

Interferența străină în alegeri și dezinformarea în procesele democratice naționale și europene - B9-0108/2019
Ramona Strugariu, Dace Melbārde, Mick Wallace, Thierry Mariani, Antony Hook, Catherine Rowett, Claude Moraes, Christian Allard, Michaela Šojdrová, Claire Fox, Tatjana Ždanoka, Angel Dzhambazki, Stanislav Polčák și Petras Auštrevičius

Cadrul financiar multianual 2021-2027 și resursele proprii: e vremea să răspundem așteptărilor cetățenilor - B9-0110/2019
Ramona Strugariu, Jeroen Lenaers, Leszek Miller, Michaela Šojdrová, Veronika Vrecionová și Angel Dzhambazki

Raport Yana Toom - A9-0016/2019
Rory Palmer, Michaela Šojdrová, Claire Fox și Angel Dzhambazki.


10. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul internet al Parlamentului, secțiunea „Ședința plenară”, „Ședințe plenare”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal).

Versiunea electronică va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


11. Aprobarea proceselor-verbale ale actualei perioade de sesiune și transmiterea textelor adoptate

În conformitate cu articolul 202, alineatul 3 din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al actualei ședințe și procesul-verbal al zilei precedente vor fi supuse aprobării Parlamentului la începutul următoarei ședințe.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate în cursul actualei perioade de sesiune vor fi transmise fără întârziere destinatarilor lor.


12. Calendarul următoarelor ședințe

Următoarele ședințe vor avea loc între 21 octombrie 2019 și 24 octombrie 2019.


13. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 12.33.


14. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Ademov, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba, Aguilar, Aguilera, Ainslie, Alexandrov Yordanov, Alfonsi, Alieva-Veli, Allard, Al-Sahlani, Amaro, Ameriks, Anderson Martina, Androuët, Androulakis, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Armand, Arvanitis, Asimakopoulou, Aubry, Auken, Auštrevičius, Avram, Baldassarre, Balt, Bardella, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Bay, Bearder, Beck, Beer, Beghin, Belka, Bellamy, Benea, Benifei, Bennion, Beňová, Bentele, Berendsen, Berg, Berger, Bernhuber, Bielan, Bijoux, Bilbao Barandica, Bilčík, Bilde, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Björk, Blaga, Blaško, Blinkevičiūtė, Bocskor, Boeselager, Bogovič, Bompard, Bonafè, Bonfrisco, Borchia, Borzan, Botenga, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Brophy, Bruna, Buchheit, Buchner, Buda, Bull, Bullmann, Bullock, Bunting, Burkhardt, Buschmann, Buxadé Villalba, Buzek, Calenda, Campomenosi, Cañas, Canfin, Carême, Caroppo, Carthy, Carvalhais, Carvalho, Casa, Casanova, Castaldo, Cavazzini, Cerdas, Chabaud, Chahim, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christoforou, Cimoszewicz, Ciocca, Ciuhodaru, Číž, Colin-Oesterlé, Conte, Corbett, Cormand, Corrao, Cozzolino, Crețu, Cuffe, Cutajar, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Daly, D'Amato, Dance, Danielsson, Danjean, Danti, Da Re, Daubney, David, Davies, De Castro, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Lucy, De Man, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Deutsch, Dhamija, Didier, Dlabajová, Dodds, Donáth, Donato, Dorfmann, Dowding, Dreosto, Duda, Durá Ferrandis, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Edtstadler, Ehler, Eickhout, England Kerr, Eppink, Ernst, Eroglu, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Falcă, Farage, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fest, Fiocchi, Fitto, Fitzgerald, Flanagan, Flego, Fox, Fragkos, Frankowski, Franssen, Freund, Fritzon, Furore, Gade, Gahler, Gál, Gamon, Gancia, García Del Blanco, García-Margallo y Marfil, García Muñoz, Gardiazabal Rubial, Garicano, Garraud, Gebhardt, Geese, Geier, Gemma, Georgiou, Georgoulis, Geuking, Giarrusso, Gibson, Giegold, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Glück, Glucksmann, Goerens, González, González Casares, González Pons, Grant, Grapini, Gregorová, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Gualmini, Guerreiro, Guetta, Guillaume, Gusmão, Guteland, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Habib, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Hakkarainen, Hansen, Harris, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heide, Herbst, Herzberger-Fofana, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Hohlmeier, Hojsík, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hook, Hortefeux, Horwood, Howarth, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Incir, in 't Veld, Jadot, Jahr, Jakeliūnas, Jalkh, Jamet, Járóka, Jarubas, Jones, Jongerius, Jordan, Joron, Joveva, Juknevičienė, Jurgiel, Jurzyca, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kanev, Karas, Karleskind, Katainen, Kefalogiannis, Kelleher, Kelly, Kirton-Darling, Kizilyürek, Kloc, Knotek, Kofod, Kohut, Kolaja, Kolakušić, Konečná, Konstantinou, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Köster, Kouloglou, Kountoura, Kovařík, Kovatchev, Krah, Krasnodębski, Krehl, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lagodinsky, Lagos, Lalucq, Lancini, Lange, de Lange, Langensiepen, Laporte, Larrouturou, Lebreton, Lega, Leitão Marques, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Limmer, Loiseau, Løkkegaard, Long, Longworth, López, López Aguilar, López Gil, López-Istúriz White, Lowe, Luena, Łukacijewska, Lundgren, Lutgen, McAllister, McGuinness, McIntyre, McLeod, Maestre Martín De Almagro, Magid, Maldonado López, Manda, Manders, Mandl, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Margarida, Marques Pedro, Matias, Matić, Maurel, Maydell, Mazurek, Mažylis, Meimarakis, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikser, Milazzo, Millán Mon, Miller, Mobarik, Modig, Mohammed, Monteiro de Aguiar, Monteith, Montserrat, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Moretti, Możdżanowska, Müller, Mummery, Mureşan, Nagtegaal, Nart, Neuser, Newton Dunn, Nica, Niebler, Niedermayer, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Noichl, Novak, Novakov, Olbrycht, Olekas, Olivier, Omarjee, Overgaard Nielsen, Paet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panza, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patten, Paulus, Pekkarinen, Peksa, Pelletier, Penkova, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen, Petersen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pineda, Piri, Pîslaru, Pizarro, Plumb, Polčák, Polfjärd, Poręba, Pugh, Radačovský, Radtke, Rafaela, Rafalska, Rangel, Rees-Mogg, Regimenti, Regner, Rego, Reil, Reintke, Ressler, Riba i Giner, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivière, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Palop, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Ropė, Rougé, Rowett, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Santos, Sardone, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schirdewan, Schmiedtbauer, Schneider, Scholz, Schreijer-Pierik, Schreinemacher, Schuster, Schwab, Scott Cato, Seekatz, Séjourné, Semedo, Semsrott, Sidl, Silva Pereira, Simon, Sippel, Skyttedal, Slabakov, Smeriglio, Smith, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Spyraki, Stedman-Bryce, Štefanec, Ştefănuță, Strik, Strugariu, Šuica, Szájer, Szydło, Tajani, Tang, Tarabella, Tardino, Tax, Tennant, Terheş, Thaler, Thun und Hohenstein, Tinagli, Tobiszowski, Toia, Tolleret, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tóth, Tudose, Uhrík, Urbán Crespo, Urtasun, Ušakovs, Uspaskich, Vaidere, Vălean, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Orden, Van Overtveldt, Van Sparrentak, Vautmans, Verheyen, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Vincze, Vind, Virkkunen, Vitanov, Vollath, Vondra, Von Wiese, Voss, Vrecionová, Vuolo, Wallace, Walsh, Walsmann, Warborn, Ward, Weimers, Wells, Wieland, Wiener, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Wölken, Wolters, Yon-Courtin, Yoncheva, Zacharopoulou, Zagorakis, Zahradil, Zalewska, Zambelli, Zanni, Zarzalejos, Ždanoka, Zdechovský, Zīle, Zimniok, Złotowski, Zorrinho, Zovko, Zullo

Absenți motivat

Andrieu, Annemans, Ceccardi, Lizzi, Maldeikienė, Maxová, Ochojska, Patriciello, Procaccini

Ultima actualizare: 21 ianuarie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate