Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 21. oktoober 2019 - Strasbourg

9. Parandused (kodukorra artikkel 241)

Pädevad komisjonid on esitanud Euroopa Parlamendis vastu võetud tekstide kohta järgmised parandused:

—   Parandus P8_TA-PROV(2019)0382(COR01) 16. aprillil 2019. aastal esimesel lugemisel vastu võetud Euroopa Parlamendi seisukohas eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/... Euroopa ettevõtlusstatistika kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks kümme ettevõtlusstatistika valdkonna õigusakti (P8_TA-PROV(2019)0382) (COM(2017)0114 – C8-0099/2017 – 2017/0048(COD)) - ITRE-komisjon;

—   Parandus P8_TA-PROV(2019)0415(COR01) 17. aprillil 2019. aastal esimesel lugemisel vastu võetud Euroopa Parlamendi seisukohas eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/... , mis käsitleb Euroopa piiri- ja rannikuvalvet ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1052/2013 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/1624 (P8_TA-PROV(2019)0415) (COM(2018)0631 – C8-0406/2018 – 2018/0330A(COD)) - LIBE-komisjon;

—   Parandus P8_TA-PROV(2019)0429(COR01) 18. aprillil 2019. aastal esimesel lugemisel vastu võetud Euroopa Parlamendi seisukohas eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2019/…, millega muudetakse direktiivi (EL) 2017/1132 seoses äriühingute piiriülese ümberkujundamise, ühinemise ja jagunemisega (P8_TA-PROV(2019)0429) (COM(2018)0241 – C8-0167/2018 – 2018/0114(COD)) - JURI-komisjon.

Parandused loetakse kodukorra artikli 241 lõike 4 kohaselt heakskiidetuks, kui 24 tunni jooksul alates paranduste teatavakstegemisest ei esita fraktsioon või vähemalt miinimumlävendile vastav arv parlamendiliikmeid taotlust nende hääletusele panemiseks.

Parandused on kättesaadavad parlamendi veebisaidil.

Viimane päevakajastamine: 11. märts 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika