Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 21. oktober 2019 - Strasbourg

9. Popravki (člen 241 Poslovnika)

Pristojni odbori so posredovali naslednje popravke besedil, ki jih je sprejel Evropski parlament.

—   Popravek P8_TA-PROV(2019)0382(COR01) stališča Evropskega parlamenta, sprejetega v prvi obravnavi 16. aprila 2019 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2019/... Evropskega parlamenta in Sveta o evropski statistiki podjetij in razveljavitvi desetih pravnih aktov na področju statistike podjetij P8_TA-PROV(2019)0382 (COM(2017)0114 – C8-0099/2017 – 2017/0048(COD)) - odbor ITRE;

—   Popravek P8_TA-PROV(2019)0415(COR01) stališča Evropskega parlamenta, sprejetega v prvi obravnavi dne 17. aprila 2019 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2019/... Evropskega parlamenta in Sveta o evropski mejni in obalni straži in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1052/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe (EU) 2016/1624 Evropskega parlamenta in Sveta P8_TA-PROV(2019)0415 (COM(2018)0631 – C8-0406/2018 – 2018/0330A(COD)) - odbor LIBE;

—   Popravek P8_TA-PROV(2019)0429(COR01) stališča Evropskega parlamenta, sprejetega v prvi obravnavi dne 18. aprila 2019 z namenom sprejetja Direktive (EU) 2019/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive (EU) 2017/1132 glede čezmejnih preoblikovanj, združitev in delitev P8_TA-PROV(2019)0429 (COM(2018)0241 – C8-0167/2018 – 2018/0114(COD)) - odbor JURI.

V skladu s členom 241(4) Poslovnika se šteje, da so ti popravki sprejeti, če politična skupina ali poslanci, ki dosegajo vsaj nizki prag, najpozneje v štiriindvajsetih urah ne zahtevajo glasovanja o njih.

Popravki so na voljo na spletišču Parlamenta.

Zadnja posodobitev: 25. februar 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov