Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 21 октомври 2019 г. - Страсбург

17. Криминализиране на сексуалното образование в Полша (разискване)
CRE

Изявление на Комисията: Криминализиране на сексуалното образование в Полша (2019/2891(RSP))

Julian King (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, от името на групата PPE, Robert Biedroń, от името на групата S&D, и Michal Šimečka, от името на групата Renew.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Marcel KOLAJA
Заместник-председател

Изказаха се Rasmus Andresen, от името на групата Verts/ALE, Christine Anderson, от името на групата ID, Anna Zalewska, от името на групата ECR, Eugenia Rodríguez Palop, от името на групата GUE/NGL, Frances Fitzgerald, Evelyn Regner, Izaskun Bilbao Barandica, която отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Anna Zalewska, Patryk Jaki, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Magdalena Adamowicz, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Anna Zalewska, Tudor Ciuhodaru, Karin Karlsbro, Beata Kempa, която отхвърли две искания за отговор на въпрос „синя карта“ от Robert Biedroń и Magdalena Adamowicz, Jackie Jones, която отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Patryk Jaki, Radka Maxová, която отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Zdzisław Krasnodębski, Jadwiga Wiśniewska, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Robert Biedroń, и Evin Incir, която отхвърли три искания за отговор на въпрос „синя карта“ от Anna Zalewska, Zdzisław Krasnodębski и Patryk Jaki.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Zdzisław Krasnodębski, Tomislav Sokol и Stanislav Polčák.

Предложенията за резолюция, които ще бъдат внесени в съответствие с член 132, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени по-късно.

Разискването приключи.

Гласуване: по време на следващата месечна сесия.

Последно осъвременяване: 25 февруари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност