Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Måndagen den 21 oktober 2019 - Strasbourg
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Justering av protokoll från föregående sammanträden
 4.Rättelser (artikel 241 i arbetsordningen) (uppföljning)
 5.Meddelande från talmannen
 6.Utskottens och delegationernas sammansättning
 7.Vidtagna åtgärder med anledning av oavslutade ärenden (artikel 240 i arbetsordningen)
 8.Utnämning av Europeiska åklagarmyndighetens chef
 9.Rättelser (artikel 241 i arbetsordningen)
 10.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 79 i arbetsordningen)
 11.Meddelande från talmannen
 12.Inkomna dokument
 13.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 14.Arbetsplan
 15.Konsekvenserna av Thomas Cook-koncernens konkurs (debatt)
 16.Faran med våldsam högerextremism (mot bakgrund av händelserna nyligen i Halle, Tyskland) (debatt)
 17.Kriminalisering av sexualundervisning i Polen (debatt)
 18.Stormarna i Europa – särskilt de kraftiga regnen i Spanien och orkanen på Azorerna (Portugal) (debatt)
 19.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 20.Föredragningslista för nästa sammanträde
 21.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
 Bilaga 1 – Oavslutade ärenden (artikel 240 i arbetsordningen)
Protokoll (215 kb)
25/02/2020 14:38
  Närvarolista (60 kb)
10/01/2020 10:00
  Bilaga 1 (77 kb)
25/02/2020 14:38
 
Protokoll (89 kb)
25/02/2020 14:38
  Närvarolista (11 kb)
10/01/2020 10:00
  Omröstningar med namnupprop (33 kb)
26/02/2020 08:16
 
Protokoll (324 kb)
25/02/2020 14:38
  Närvarolista (70 kb)
10/01/2020 10:00
  Omröstningar med namnupprop (125 kb)
26/02/2020 08:16
Senaste uppdatering: 25 februari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy