Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 22 października 2019 r. - Strasburg

2. Składanie dokumentów

Następujący dokument został złożony przez komisje parlamentarne:

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 w celu zapewnienia pomocy finansowej państwom członkowskim na pokrycie kosztów poważnego obciążenia finansowego powstałego wskutek wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii bez zawarcia umowy (COM(2019)0399 - C9-0111/2019 - 2019/0183(COD)) - komisja REGI - Sprawozdawca: Younous Omarjee (A9-0020/2019).

Ostatnia aktualizacja: 19 stycznia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności