Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 22 oktober 2019 - Strasbourg

3. Slutsatser från Europeiska rådets möte den 17–18 oktober 2019 (debatt)
CRE

Uttalanden av Europeiska rådet och kommissionen: Slutsatser från Europeiska rådets möte den 17–18 oktober 2019 (2019/2721(RSP))

Donald Tusk (Europeiska rådets ordförande) och Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez för S&D-gruppen, Dacian Cioloş för Renew-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Nicolas Bay för ID-gruppen, Geoffrey Van Orden för ECR-gruppen, Martin Schirdewan för GUE/NGL-gruppen, och Márton Gyöngyösi, grupplös.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira, Guy Verhofstadt, Alyn Smith, Jörg Meuthen, Derk Jan Eppink, Martina Anderson, Lucy Elizabeth Harris, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Maria Grapini och Caroline Voaden, Enikő Győri, Heléne Fritzon, Luisa Porritt, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ben Habib och avböjde att besvara en fråga (”blått kort”) från Lance Forman, Marco Campomenosi, Peter Lundgren, Matt Carthy, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Esteban González Pons, Richard Corbett, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Martin Edward Daubney, Billy Kelleher, Terry Reintke, Jaak Madison, Daniel Hannan, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Alyn Smith, Nigel Farage, Antonio Tajani, Margarida Marques, Fabienne Keller, Molly Scott Cato, Alessandro Panza, Ivan Vilibor Sinčić, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tomislav Sokol, Tomas Tobé, Brando Benifei, Dita Charanzová, Jordan Bardella, Diane Dodds, Luděk Niedermayer, Andreas Schieder, Ilhan Kyuchyuk, Lefteris Christoforou, Tonino Picula, Paulo Rangel, Javier Moreno Sánchez och Seán Kelly.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Georgios Kyrtsos, Julie Ward, Andrus Ansip, Ellie Chowns, James Wells, Franc Bogovič och Juan Fernando López Aguilar.

ORDFÖRANDESKAP: David Maria SASSOLI
Talman

Talare: Michel Barnier (huvudförhandlare) och Donald Tusk.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.28.)

Senaste uppdatering: 25 februari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy