Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 7k
Utorok, 22. októbra 2019 - Štrasburg

8. Hlasovanie
CRE

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) sa nachádzajú v prílohe k zápisnici „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe k zápisnici sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetovej stránke Parlamentu.


8.1. Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) ***I (hlasovanie)

8.2. Oprávnenia na rybolov pre plavidlá Únie vo vodách Spojeného kráľovstva a rybolovné operácie rybárskych plavidiel Spojeného kráľovstva vo vodách Únie ***I (hlasovanie)

8.3. Plnenie a financovanie všeobecného rozpočtu EÚ v roku 2020 v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z EÚ *** (hlasovanie)

8.4. Obdobia uplatňovania nariadenia (EÚ) 2019/501 a nariadenia (EÚ) 2019/502 ***I (hlasovanie)
Posledná úprava: 19. januára 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia