Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2019/2028(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0017/2019

Indgivne tekster :

A9-0017/2019

Forhandlinger :

PV 22/10/2019 - 14
CRE 22/10/2019 - 14

Afstemninger :

PV 23/10/2019 - 11.2
CRE 23/10/2019 - 11.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P9_TA(2019)0038

Protokol
Tirsdag den 22. oktober 2019 - Strasbourg

14. Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020 – alle sektioner (forhandling)
CRE

Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020 [11734/2019 - C9-0119/2019- 2019/2028(BUD)] - Budgetudvalget. Ordførere: Monika Hohlmeier og Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019)

Eider Gardiazabal Rubial (ordfører) og Monika Hohlmeier (ordfører) forelagde betænkningen.

Talere: Kimmo Tiilikainen (formand for Rådet) og Günther Oettinger (medlem af Kommissionen).

Talere: Kathleen Van Brempt (ordfører for udtalelse fra INTA), Corina Crețu (ordfører for udtalelse fra CONT), Siegfried Mureşan (ordfører for udtalelse fra ECON), Lucia Ďuriš Nicholsonová (ordfører for udtalelse fra EMPL), Pascal Canfin (ordfører for udtalelse fra ENVI), Adina-Ioana Vălean (ordfører for udtalelse fra ITRE), Svenja Hahn (ordfører for udtalelse fra IMCO), Daniel Freund (ordfører for udtalelse fra TRAN), Paolo De Castro (ordfører for udtalelse fra AGRI), Cláudia Monteiro de Aguiar (ordfører for udtalelse fra PECH), Petra Kammerevert (ordfører for udtalelse fra CULT), Gwendoline Delbos-Corfield (ordfører for udtalelse fra LIBE), Antonio Tajani (ordfører for udtalelse fra AFCO), Frances Fitzgerald (ordfører for udtalelse fra FEMM), José Manuel Fernandes for PPE-Gruppen, Pierre Larrouturou for S&D-Gruppen, Clotilde Armand for Renew-Gruppen, Rasmus Andresen for Verts/ALE-Gruppen, Hélène Laporte for ID-Gruppen, Bogdan Rzońca for ECR-Gruppen, Dimitrios Papadimoulis for GUE/NGL-Gruppen, Rupert Lowe, løsgænger, Jan Olbrycht, Elisabetta Gualmini, Olivier Chastel, Alexandra Geese, Ivan David, Johan Van Overtveldt, João Ferreira, Milan Uhrík, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Valérie Hayer og Monika Vana.

FORSÆDE: Klára DOBREV
næstformand

Talere: Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Marc Botenga, Annunziata Mary Rees-Mogg, Niclas Herbst, Robert Biedroń, Nils Torvalds, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Annunziata Mary Rees-Mogg, Gianantonio Da Re, Evžen Tošenovský, Jonathan Bullock, Karlo Ressler, John Howarth, Elsi Katainen, Maximilian Krah som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Claudia Gamon, Joachim Stanisław Brudziński, Mario Furore, Lefteris Christoforou, Claudia Gamon, Ryszard Czarnecki, Martin Edward Daubney, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tomáš Zdechovský, Petri Sarvamaa, Luis Garicano, Henrik Overgaard Nielsen, Tomáš Zdechovský, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tomislav Sokol, Tamás Deutsch, Georgios Kyrtsos, Adam Jarubas, Mircea-Gheorghe Hava og Maria Spyraki.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Tudor Ciuhodaru, Mick Wallace, Tomislav Sokol, Costas Mavrides og Billy Kelleher.

Talere: Günther Oettinger, Kimmo Tiilikainen, Monika Hohlmeier og Eider Gardiazabal Rubial.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.1 og punkt 11.2 i protokollen af 23.10.2019.

Seneste opdatering: 19. januar 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik