Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2019/2028(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0017/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0017/2019

Keskustelut :

PV 22/10/2019 - 14
CRE 22/10/2019 - 14

Äänestykset :

CRE 23/10/2019 - 11.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2019)0038

Pöytäkirja
XML 9k
Tiistai 22. lokakuuta 2019 - Strasbourg

14. Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2020 – kaikki pääluokat (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2020 [11734/2019 - C9-0119/2019- 2019/2028(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijät: Monika Hohlmeier ja Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019)

Eider Gardiazabal Rubial (esittelijä) ja Monika Hohlmeier (esittelijä) esittelivät mietinnön.

Puheenvuorot: Kimmo Tiilikainen (neuvoston puheenjohtaja) ja Günther Oettinger (komission jäsen).

Puheenvuorot: Kathleen Van Brempt (INTA-valiokunnan lausunnon valmistelija), Corina Crețu (CONT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Siegfried Mureşan (ECON-valiokunnan lausunnon valmistelija), Lucia Ďuriš Nicholsonová (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Pascal Canfin (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Adina-Ioana Vălean (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Svenja Hahn (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Daniel Freund (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija), Paolo De Castro (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Cláudia Monteiro de Aguiar (PECH-valiokunnan lausunnon valmistelija), Petra Kammerevert (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Gwendoline Delbos-Corfield (LIBE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Antonio Tajani (AFCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Frances Fitzgerald (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija), José Manuel Fernandes PPE-ryhmän puolesta, Pierre Larrouturou S&D-ryhmän puolesta, Clotilde Armand Renew-ryhmän puolesta, Rasmus Andresen Verts/ALE-ryhmän puolesta, Hélène Laporte ID-ryhmän puolesta, Bogdan Rzońca ECR-ryhmän puolesta, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Rupert Lowe, Jan Olbrycht, Elisabetta Gualmini, Olivier Chastel, Alexandra Geese, Ivan David, Johan Van Overtveldt, João Ferreira, Milan Uhrík, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Valerie Hayer ja Monika Vana.

Puhetta johti
varapuhemies Klára DOBREV

Puheenvuorot: Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Marc Botenga, Annunziata Mary Rees-Mogg, Niclas Herbst, Robert Biedroń, Nils Torvalds, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Annunziata Mary Rees-Mogg, Gianantonio Da Re, Evžen Tošenovský, Jonathan Bullock, Karlo Ressler, John Howarth, Elsi Katainen, Maximilian Krah joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Claudia Gamon, Joachim Stanisław Brudziński, Mario Furore, Lefteris Christoforou, Claudia Gamon, Ryszard Czarnecki, Martin Edward Daubney, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tomáš Zdechovský, Petri Sarvamaa, Luis Garicano, Henrik Overgaard Nielsen, Tomáš Zdechovský, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tomislav Sokol, Tamás Deutsch, Georgios Kyrtsos, Adam Jarubas, Mircea-Gheorghe Hava ja Maria Spyraki.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Tudor Ciuhodaru, Mick Wallace, Tomislav Sokol, Costas Mavrides ja Billy Kelleher.

Puheenvuorot: Günther Oettinger, Kimmo Tiilikainen, Monika Hohlmeier ja Eider Gardiazabal Rubial.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: kohta 11.1 ja istunnon pöytäkirja 23.10.2019, kohta 11.2.

Päivitetty viimeksi: 25. helmikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö