Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2019/2028(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0017/2019

Pateikti tekstai :

A9-0017/2019

Debatai :

PV 22/10/2019 - 14
CRE 22/10/2019 - 14

Balsavimas :

CRE 23/10/2019 - 11.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P9_TA(2019)0038

Protokolas
XML 9k
Antradienis, 2019 m. spalio 22 d. - Strasbūras

14. Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai (diskusijos)
Stenograma

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2020 finansinių metų biudžeto projekto [11734/2019 - C9-0119/2019- 2019/2028(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjai: Monika Hohlmeier ir Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019)

Eider Gardiazabal Rubial (pranešėja) ir Monika Hohlmeier (pranešėja) pristatė pranešimą.

Kalbėjo Kimmo Tiilikainen (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Günther Oettinger (Komisijos narys).

Kalbėjo Kathleen Van Brempt (INTA komiteto nuomonės referentė), Corina Crețu (CONT komiteto nuomonės referentė), Siegfried Mureşan (ECON komiteto nuomonės referentas), Lucia Ďuriš Nicholsonová (EMPL komiteto nuomonės referentė), Pascal Canfin (ENVI komiteto nuomonės referentas), Adina-Ioana Vălean (ITRE komiteto nuomonės referentė), Svenja Hahn (IMCO komiteto nuomonės referentė), Daniel Freund (TRAN komiteto nuomonės referentas), Paolo De Castro (AGRI komiteto nuomonės referentas), Cláudia Monteiro de Aguiar (PECH komiteto nuomonės referentė), Petra Kammerevert (CULT komiteto nuomonės referentė), Gwendoline Delbos-Corfield (LIBE komiteto nuomonės referentė), Antonio Tajani (AFCO komiteto nuomonės referentas), Frances Fitzgerald (FEMM komiteto nuomonės referentė), José Manuel Fernandes PPE frakcijos vardu, Pierre Larrouturou S&D frakcijos vardu, Clotilde Armand Renew frakcijos vardu, Rasmus Andresen Verts/ALE frakcijos vardu, Hélène Laporte ID frakcijos vardu, Bogdan Rzońca ECR frakcijos vardu, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL frakcijos vardu, Rupert Lowe, nepriklausomas Parlamento narys, Jan Olbrycht, Elisabetta Gualmini, Olivier Chastel, Alexandra Geese, Ivan David, Johan Van Overtveldt, João Ferreira, Milan Uhrík, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Valérie Hayer ir Monika Vana.

PIRMININKAVO: Klára DOBREV
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Marc Botenga, Annunziata Mary Rees-Mogg, Niclas Herbst, Robert Biedroń, Nils Torvalds (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Annunziata Mary Rees-Mogg), Gianantonio Da Re, Evžen Tošenovský, Jonathan Bullock, Karlo Ressler, John Howarth, Elsi Katainen, Maximilian Krah (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Claudia Gamon), Joachim Stanisław Brudziński, Mario Furore, Lefteris Christoforou, Claudia Gamon, Ryszard Czarnecki, Martin Edward Daubney (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tomáš Zdechovský), Petri Sarvamaa, Luis Garicano, Henrik Overgaard Nielsen, Tomáš Zdechovský (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tomislav Sokol), Tamás Deutsch, Georgios Kyrtsos, Adam Jarubas, Mircea-Gheorghe Hava ir Maria Spyraki.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Tudor Ciuhodaru, Mick Wallace, Tomislav Sokol, Costas Mavrides ir Billy Kelleher.

Kalbėjo Günther Oettinger, Kimmo Tiilikainen, Monika Hohlmeier ir Eider Gardiazabal Rubial.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 11.1 punktas ir 2019 10 23 protokolo 11.2 punktas

Atnaujinta: 2021 m. sausio 19 d.Teisinė informacija - Privatumo politika