Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2019/2028(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0017/2019

Ingediende teksten :

A9-0017/2019

Debatten :

PV 22/10/2019 - 14
CRE 22/10/2019 - 14

Stemmingen :

CRE 23/10/2019 - 11.2
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P9_TA(2019)0038

Notulen
XML 9k
Dinsdag 22 oktober 2019 - Straatsburg

14. Algemene begroting van de Europese Unie voor 2020 – alle afdelingen (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 [11734/2019 - C9-0119/2019- 2019/2028(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteurs: Monika Hohlmeier en Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019)

Eider Gardiazabal Rubial (rapporteur) en Monika Hohlmeier (rapporteur) geven toelichting bij het verslag.

Het woord wordt gevoerd door Kimmo Tiilikainen (fungerend voorzitter van de Raad) en Günther Oettinger (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Kathleen Van Brempt (rapporteur voor advies van de commissie INTA), Corina Crețu (rapporteur voor advies van de commissie CONT), Siegfried Mureşan (rapporteur voor advies van de commissie ECON), Lucia Ďuriš Nicholsonová (rapporteur voor advies van de commissie EMPL), Pascal Canfin (rapporteur voor advies van de commissie ENVI), Adina-Ioana Vălean (rapporteur voor advies van de commissie ITRE), Svenja Hahn (rapporteur voor advies van de commissie IMCO), Daniel Freund (rapporteur voor advies van de commissie TRAN), Paolo De Castro (rapporteur voor advies van de commissie AGRI), Cláudia Monteiro de Aguiar (rapporteur voor advies van de commissie PECH), Petra Kammerevert (rapporteur voor advies van de commissie CULT), Gwendoline Delbos-Corfield (rapporteur voor advies van de commissie LIBE), Antonio Tajani (rapporteur voor advies van de commissie AFCO), Frances Fitzgerald (rapporteur voor advies van de commissie FEMM), José Manuel Fernandes, namens de PPE-Fractie, Pierre Larrouturou, namens de S&D-Fractie, Clotilde Armand, namens de Renew-Fractie, Rasmus Andresen, namens de Verts/ALE-Fractie, Hélène Laporte, namens de ID-Fractie, Bogdan Rzońca, namens de ECR-Fractie, Dimitrios Papadimoulis, namens de GUE/NGL-Fractie, Rupert Lowe, niet-fractiegebonden lid, Jan Olbrycht, Elisabetta Gualmini, Olivier Chastel, Alexandra Geese, Ivan David, Johan Van Overtveldt, João Ferreira, Milan Uhrík, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Valérie Hayer en Monika Vana.

VOORZITTER: Klára DOBREV
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Marc Botenga, Annunziata Mary Rees-Mogg, Niclas Herbst, Robert Biedroń, Nils Torvalds, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Annunziata Mary Rees-Mogg, Gianantonio Da Re, Evžen Tošenovský, Jonathan Bullock, Karlo Ressler, John Howarth, Elsi Katainen, Maximilian Krah die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Claudia Gamon, Joachim Stanisław Brudziński, Mario Furore, Lefteris Christoforou, Claudia Gamon, Ryszard Czarnecki, Martin Edward Daubney, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tomáš Zdechovský, Petri Sarvamaa, Luis Garicano, Henrik Overgaard Nielsen, Tomáš Zdechovský, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tomislav Sokol, Tamás Deutsch, Georgios Kyrtsos, Adam Jarubas, Mircea-Gheorghe Hava en Maria Spyraki.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Tudor Ciuhodaru, Mick Wallace, Tomislav Sokol, Costas Mavrides en Billy Kelleher.

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger, Kimmo Tiilikainen, Monika Hohlmeier en Eider Gardiazabal Rubial.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.1 en punt 11.2 van de notulen van 23.10.2019.

Laatst bijgewerkt op: 19 januari 2021Juridische mededeling - Privacybeleid