Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2028(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0017/2019

Ingivna texter :

A9-0017/2019

Debatter :

PV 22/10/2019 - 14
CRE 22/10/2019 - 14

Omröstningar :

PV 23/10/2019 - 11.2
CRE 23/10/2019 - 11.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P9_TA(2019)0038

Protokoll
Tisdagen den 22 oktober 2019 - Strasbourg

14. Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020 – alla avsnitt (debatt)
CRE

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020 [11734/2019 - C9-0119/2019- 2019/2028(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Monika Hohlmeier och Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019)

Eider Gardiazabal Rubial (föredragande) och Monika Hohlmeier (föredragande) redogjorde för betänkandet.

Talare: Kimmo Tiilikainen (rådets tjänstgörande ordförande) och Günther Oettinger (ledamot av kommissionen).

Talare: Kathleen Van Brempt (föredragande av yttrande från utskottet INTA), Corina Crețu (föredragande av yttrande från utskottet CONT), Siegfried Mureşan (föredragande av yttrande från utskottet ECON), Lucia Ďuriš Nicholsonová (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Pascal Canfin (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Adina-Ioana Vălean (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Svenja Hahn (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Daniel Freund (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Paolo De Castro (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Cláudia Monteiro de Aguiar (föredragande av yttrande från utskottet PECH), Petra Kammerevert (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Gwendoline Delbos-Corfield (föredragande av yttrande från utskottet LIBE), Antonio Tajani (föredragande av yttrande från utskottet AFCO), Frances Fitzgerald (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), José Manuel Fernandes för PPE-gruppen, Pierre Larrouturou för S&D-gruppen, Clotilde Armand för Renew-gruppen, Rasmus Andresen för Verts/ALE-gruppen, Hélène Laporte för ID-gruppen, Bogdan Rzońca för ECR-gruppen, Dimitrios Papadimoulis för GUE/NGL-gruppen, Rupert Lowe, grupplös, Jan Olbrycht, Elisabetta Gualmini, Olivier Chastel, Alexandra Geese, Ivan David, Johan Van Overtveldt, João Ferreira, Milan Uhrík, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Valérie Hayer och Monika Vana.

ORDFÖRANDESKAP: Klára DOBREV
Vice talman

Talare: Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Marc Botenga, Annunziata Mary Rees-Mogg, Niclas Herbst, Robert Biedroń, Nils Torvalds, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Annunziata Mary Rees-Mogg, Gianantonio Da Re, Evžen Tošenovský, Jonathan Bullock, Karlo Ressler, John Howarth, Elsi Katainen, Maximilian Krah som även besvarade en fråga ("blått kort") från Claudia Gamon, Joachim Stanisław Brudziński, Mario Furore, Lefteris Christoforou, Claudia Gamon, Ryszard Czarnecki, Martin Edward Daubney, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tomáš Zdechovský, Petri Sarvamaa, Luis Garicano, Henrik Overgaard Nielsen, Tomáš Zdechovský, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tomislav Sokol, Tamás Deutsch, Georgios Kyrtsos, Adam Jarubas, Mircea-Gheorghe Hava och Maria Spyraki.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Tudor Ciuhodaru, Mick Wallace, Tomislav Sokol, Costas Mavrides och Billy Kelleher.

Talare: Günther Oettinger, Kimmo Tiilikainen, Monika Hohlmeier och Eider Gardiazabal Rubial.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.1 och punkt 11.2 i protokollet av den 23.10.2019.

Senaste uppdatering: 19 januari 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy