Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 2k
Tisdagen den 22 oktober 2019 - Strasbourg

15. Rättelser (artikel 241 i arbetsordningen) (uppföljning)

Rättelserna P8_TA-PROV(2019)0382(COR01), P8_TA-PROV(2019)0415(COR01) och P8_TA-PROV(2019)0429(COR01) hade tillkännagetts i kammaren under föregående dags sammanträde (punkt 9 i protokollet av den 21.10.2019).

Eftersom det inte inkommit någon begäran i enlighet med artikel 241.4 i arbetsordningen från en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet om att dessa rättelser skulle bli föremål för omröstning, ansågs de ha godkänts.

Senaste uppdatering: 19 januari 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy