Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2208(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0011/2019

Ingivna texter :

A9-0011/2019

Debatter :

PV 22/10/2019 - 16
CRE 22/10/2019 - 16

Omröstningar :

PV 23/10/2019 - 11.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P9_TA(2019)0039

Protokoll
XML 3k
Tisdagen den 22 oktober 2019 - Strasbourg

16. Ansvarsfrihet 2017: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) (debatt)
CRE

Betänkande 2 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0359/2018- 2018/2208(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A9-0011/2019)

Petri Sarvamaa redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Günther Oettinger (ledamot av kommissionen).

Talare: Tomáš Zdechovský för PPE-gruppen, Lara Wolters för S&D-gruppen, och Ramona Strugariu för Renew-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Othmar KARAS
Vice talman

Talare: Viola Von Cramon-Taubadel för Verts/ALE-gruppen, Joachim Kuhs för ID-gruppen, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, Miguel Urbán Crespo för GUE/NGL-gruppen, Ioannis Lagos, grupplös, Juan Fernando López Aguilar, Bernhard Zimniok och Joachim Stanisław Brudziński.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Julie Ward, Tudor Ciuhodaru och Clare Daly.

Talare: Günther Oettinger och Petri Sarvamaa.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.3 i protokollet av den 23.10.2019.

Senaste uppdatering: 19 januari 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy